Sanat Tarihi Forum

Arkeoloji & Kazıbilim => Arkeoloji Genel => Konuyu başlatan: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:12:08

Başlık: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:12:08
SERAMİK VE RESSAMLAR

ATİKA SERAMİĞİ - SİYAH VE KIRMIZI FİGÜR RESSAMLARI
1.Proto geometrik evre
2.Geometrik evre
3.Proto-Attik evre

ATTİKA SİYAH FİGÜR SANATÇILARI
a.Erken siyah figür:

-Berlin A 34 ressamı
-Arslan Ressamı
-Praeus Ressamı
-Nessos ressamı
-Panter ressamı
-Kerameikos ressamı
-Gorgo ressamı
-Atbaşı ressamı
-Sophilos ressamı
-C ressamı
-Kleitias ressamı
-Akropol 656 ressamı

b.olgun siyah figür
-Lydos
-Amasis

c.geç siyah figür
-Exekias
-Affekter ressamı
-Nikosthenes ressamı
-Tleson ressamı
-Psiax ressamı

ATTİKA KIRMIZI FİGÜR SANATÇILARI
a.erken kırmızı figür

-Andokides
-Euphronios
-Phintias
-Euthymides
-Smikros
-Oltos
-Epiktetos
-Skythes
-Nikosthenes
-Hischylos

b.geç arkaik kırmızı figür
-Kleophrades
-Berlin ressamı
-Niobid ressamı
-Akhıleus ressamı
-Myson
-Antiphon ressamı
-Triptolemos ressamı
-Brygos
-Duris
-Makron
-Hermonax
-Pan ressamı
-Sotades ressamı
-Phiale ressamı
-Polygnotos ressamı
-Eretria ressamı
-Meidias ressamı
-Pompe ressamı

Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:12:26
KORİNT SERAMİĞİ VE SERAMİK SANATÇILARI
1.Korint geometrik
2.protokorinth
3.Transisyonal
4.Korinth

a.üç kız gurubu ressamları
-Kavalkade ressamı
-Memnon ressamı
-Detroit ressamı
-Madalyon ressamı
-Athena ressamı
-Münih 237 Ressamı
-Moskova Gorgoneion ressamı
-Taranto ressamı
-Hippolytos-Krater ressamı

b.dolwell gurubu ressamları

-Dodwell ressamı
-Atina 931 ressamı
-Geladakis ressamı
-Ampersand ressamı


Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:12:40
ORİENTALİZAN EVRE SERAMİĞİ VE SERAMİK SANATÇILARI
1.Euboia seramiği
2.Chios-Khalkis seramiği
3.Caere seramiği
4.Fikellura seramiği
5.Klazomenai seramiği
6.Lydia seramiği
7.Lakonia seramiği

a.Lakonia seramiği ressamları
-Naukratis ressamı
-Boreads ressamı
-Arkesilas ressamı
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:12:51
YONTU VE HEYKELTRAŞLAR

GREK HEYKELTRAŞLIĞI
1.Geometrik dönem
2.Dedalik dönem
3.Arkaik dönem
4.Klasik dönem
5.Hellenistik dönem

a.6.y.y heykeltraşları
-Eudemos
-Geneleos
-Smilis

b.5.y.y heykeltraşları
-Kritios ve Nesiotes
-Hegias
-Pithagoras
-Kalamis
-Myron
-Pheidias
-Poliykleitos
-Kresilas
-Alkamenes
-Agorakritos
-Kallimachos
-Paionios
-Strangylion

c.4.y.y heykeltraşları
-Yaşlı kephisodotos
-Timotheos
-Praxiteles
-Genç praxiteles
-Skopas
-Satyros
-Leochares
-Euphranor
-Bryaxis
-Thrasymedes
-Sthennis
-Eukleides
-Aristodemos
-Demetrios
-Silanion
-Lysippos

d.3 ve 2.y.y heykeltraşları
-Polyeukros
-Doidalsas
-Chairestratos
-Archelaos
-Nikeratos
-Boethos
-Apollonios ve Terallesli Tauriskos

e.1.y.y heykeltraşları
-Pasiteles
-Apollonios
-Pontios


Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:13:05
BERLİN A 34 RESSAMI (İÖ.640/30):

Protoattik dönemin en geç sanatçısıdır,özellikleri geçiş karakteri taşır.
Spiral yıldız ve kancaları doldurma motifi olarak kulanmıştır.
Sanatçı adını üzerinde kuğular ve sarmaların bezendiği bir kotyle kraterden alır.Ressam boyadığı eserlerinde genelde bir yüzünü boyarken özen gösterirken öbür yüzünü boyarken baştan sağma yapmıştır bunun sebebi ise bu tür kapların mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılmasıdır.Ressam erken siyah figür ressamlarındandır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:13:20
BERLİN A 34 RESSAMI (İÖ.640/30):

Protoattik dönemin en geç sanatçısıdır,özellikleri geçiş karakteri taşır.
Spiral yıldız ve kancaları doldurma motifi olarak kulanmıştır.
Sanatçı adını üzerinde kuğular ve sarmaların bezendiği bir kotyle kraterden alır.Ressam boyadığı eserlerinde genelde bir yüzünü boyarken özen gösterirken öbür yüzünü boyarken baştan sağma yapmıştır bunun sebebi ise bu tür kapların mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılmasıdır.Ressam erken siyah figür ressamlarındandır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:13:44
PRAEUS RESSAMI:
Sanatçıya verilen tek vazo gövdesi üzerinde iki atlı bir savaş arabası ve karşılarında arslan,boynunda horoz resmedilen bir amphoradır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:13:53
NESSOS RESSAMI (İÖ.610/600)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/NAMA_H%C3%A9racl%C3%A8s_%26_Nessos.jpg/200px-NAMA_H%C3%A9racl%C3%A8s_%26_Nessos.jpg)

Erken siyah figür sanatçısıdır.Atinadaki amphorası ve berlindeki vazo parçaları yardımıyla tanınıyor.
İlk eserini İÖ.7.yy sonlarında vermeye başlamıştır.
Biçimce aynı özeliklere sahip olmasından dolayı Khimeria resssamıyla aynı kişi olduğu düşünülmektedir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:14:18
PANTER RESSAMI:

Lekane türü kaplar boyamıştır.
Hayvan figürleri açısından nessos ressamına benzemektedir bu sebepten dolayı aynı atölyede çalışmış olcakları düşünülmektedir.
Panter lerinede kürek kemiği çizgisi kırık.
Kaşlarla burun tek çizgi olarak belirtilmştir.Genelde aslanları hantal olarak resmetmiştir.
Erken siyah figür ressamıdır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:14:25
KERAMEİKOS RESSAMI:

Adını kerameikos mezarlığındaki vazolardan alır .
Sanatçı eserlerinde,vazolarında kulp üzerinde saç yolar şekilde insan figürünü resmetmiştir.
Genellikle amphora ,lekane,olpe boyayan sanatçı erken siyah figür sanatçısıdır.


Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:14:43
GORGO RESSAMI(İÖ.600-590):

Gorgo ressamı nessos ressamının bir takipçisidir.
Eserlerinde mitolojik sahnelerle ,insan ve hayvan firizlerine geniş yer vermiştir.
İnsan fügürlerinin en belirgin özelliği gözleri burun çukuruna yerleştirmesidir.
Genelde kompozisyon şekilde olayı anlatmıştır.
Arslanların temel özelikleri ise lüleli yeleleri üçgen köpek dişleridir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:14:55
ATBAŞI RESSAMI:

Gorgo ressamıyla çağdaştır.Belirgin özelliği amphoralarda metop içine işlediği atbaşı figürleriyle tanınır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:15:05
SOPHİLOS (İÖ.580-570):

Bezemelerinde gorgo ressamıyla yakın sitil özeliği gösterir.
Sophilosla birlikte kadın figürlerinin el ve yüzlerinde beyaz boya kulanılmaya başlanır.
Vazoların çoğunda anlatımlı sahnelerin altında gorgo ve panterlerin yer aldığı hayvan figürleriye bezemiştir.
Erken siyah figürün en önemli sanatçılarındandır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:15:19
C RESSAMI:

Çoğunlukla siana kylikxi boyamıştır.
Konuları mitolojik ve günlük konulara dayandırır.
Figürlerini zayıf ve iri başlı gösteren sanatçı genelde korint seramiğinin renklerini kulanmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:15:31
KLEİTİAS(İÖ.570):

Fransuva vazosu diye bilinen ünlü volütlü krateri ressam olarak imzalamıştır.Boyadığı eserlerinde genelde anlatımlı sahneleri işleyen sanatçı figürlerini işlerken en ince ayrıntısına kadar belirtmeye özen göstermiştir.Yine New York Metropolitan müzesindeki Stadletide boyayan sanatçı üzerine gorgo başını işlemiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:15:47
AKROPOL 606 RESSAMI (İÖ.570-560):

Erken siyah figür sanatçısı adını aldığı Atinadaki lebese İlyadadaki bazı mitolojik sahneleri aktarmıştır.
Sanatçı sahnelerini çok canlı işlemiştir,homerosun anlattığı savaş sahnesini göz önüne getirmektedir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:16:20
LYDOS (İÖ.550-540):
Atinada yapılan kazılar sonucunda ele geçen lydosun eserinde lydian boyadı ıbaresının bulunması lydialı yani anadolulu olduğunu göstermektedir.
Genellikle krater formlarını boyayan sanatçı figürlerini büyük boy ve yaşam dolu yapmaktadır.
Vazo üzerinde firizler kulanan sanatçı boyamanın yanında kazıma çizgileriylede esere renk vermiştir.
Kerameikos mezarlığında sanatçının eserlerine sıkça raslanmaktadır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:16:34
AMASİS (iö.560-520):

Eserlerinin üzerinde amasis imzasının olmasından dolayı Mısırda kırallık yapan Amasisten isminin alındığı düşünülerek sanatçının Mısırlı olduğu düşünülmektedir.
Çoğunlukla amphora , oinohoe ve kylix boyamıştır.Genellikle amphora boyayan sanatçı metop içi bezeme yapmıştır.
Eserlerinde mitolojik sahneleri yansıtan sanatçı , genellikle Herakles le ilgili sahnelere yer vermiştir.
Eserlerinde hareketlilik ,canlılık ,ince ayrıntıya önem verilmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:16:44
EXEKİAS (İÖ.550-500):

Atika geç siyah figür ressamlarındandır.
Ürünlerinin üzerine attığı imzadan dolayı boyadığı eseri kendisinin yaptığınıda anlıyoruz yani hem çömlekçi hem ressamdır.
Kalyx formunu il defa ortaya koyan sanatçıdır.En ünlü amhorasında Ajax la akileusun dama oyunu ve Dioskurarın eve dönüşünü anlatmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:16:56
AFFEKTER RESSAMI (İÖ.540-520):

Atiga geç siyah figür sanatçılarındandır .
Eserlerinden anlaşıldığı üzre hem ressam hem çömlekçidir.
Eserlerindeki boyamada boyayı üstte dogru uzatarak farklı bir yorum katmış ,anlatıma canlılık getiriştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:17:11
NİKOSTHENES (İÖ.530-520):

Atika geç siyah figür dönem sanatçıları gibi Nikostheneste hem çömlekçi hemde ressamdır .
Yüzden fazla eseri kazılar sonucunda limize geçmiştir.
Metal işi formları örnek alarak amphoralar üretmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:17:33
TLESON RESSAMI:

Atika geç siyah figür ressamlarından olan Tleson eserlerinde ki figürleri incelikle ve dikkatli çizmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:17:48
PSİAX (İÖ.530-510):

Geç siyah fügür sanatçılarındandır.
Psiax geç siyah fügürden kırmızı figüre geçişte bir köprü niteliğindedir.
Eserlerindeki figürlerde derinlik,hacim,minyatür figürlerin ustalıkla sahnelenmesi ve beyaz aslatlı vazorların boyanması dikkati çeker.
Genelde eserlerinde atlı sahnelere rastlamaktayız.
İnsan figürlerindeki giysileri boyarken yöresel özelliklere dikkat etmiştir.
Figürlernde kazıma tekniğide kulanılmıştır.
Beyaz figür ve gölge -silüet tekniğinde esrler vermiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:18:00
ANDOKİDES (İÖ.530-500):

Erken kırmızı figür sanatçısıdır.
Çömlekçi ve ressamdır.
Eserlerinde ayrıntı ve ince işçiliğe önem vermiştir.
Kırmızı ve siyah figürü başarıyla boyayan sanatçı bilingual vazolarda boyamıştır.
Beyaz astar üzerine kırmızı figürlere çalışmıştır sanatçı.
İnsan figürlerinin üstündeki kıyafet desenlerini incelikle yapıp boyamıştır sanatçı.
Çok renklilige önem veren sanatçı insan figürlerindeki saçlarıda kazıma tekniğiye yapmıştır.
Figürleri zarif ve incedir.

Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:18:14
EUPHRONİOS (İÖ.530-500):

Erken siyah fügür sanatçılarındandır.
Hem çömlekçi hemde ressamdır.
Konu olrak mitolojik olayları anlatan sanatçı günlük yaşamdan olaylarıda sergilemiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:18:49
PHİNTİAS (İÖ.530-500):

Erken kırmızı figür sanatçısıdır.
Hem ressam hem çömlekçidir.
Sanatçı eserlerinde mitolojik sahnelere yer vermiştir.
Bir eserinde kendisinide tasvir etmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:19:02
EUTHYMİDES (İÖ.530-500):

Kırmızı fügür çömlekçisi ve ressamıdır.
Pıoneerler gurubu sanatçısıdır.
Çoğunlukla amphora bezemiştir sanatçı.
Eserlerinde mitolojik konuları yansıtan sanatçı Herakleside işlemiştir.
İnsan figürlerinde anatomiye önem veren sanatı gözleri sürekli pfofilden resmetmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:19:15
SMİKROS (İÖ.520-500):

Kırmısı figür sanatçısıdır.
Genellikle stamnos kap formunu bezemiştir.
İnsan figürlerinde ince ayrıntıya önem veren sanatçı saçları tel tel işlemiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:19:33
OLTOS (İÖ.520-500):

Kırmızı figür sanatçısıdr.
Çoğunlukla gözlü kylixler ve küçük usta kapları bezemiştir.
İnsan figürlerinde basık vücüt yapısını ve kuvvetli kazıma çizgileri kullanılmıştır.
Mitolojik olayları eserlerinde anlatmıştır.
Hem çömlekçi hemde ressamdır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 18 Aralık 2008, 14:20:04
KLEOPHRADES (İÖ.500-480):

Geç arkaik kırmızı figür sanatçısıdr.
Hem çömlekçi hem ressamdır.
Euthymidesin öğrencisi olan sanatçı sitilde sanatçıya benzemektedir.
Çoğunlula hydria,amphora,krater ,stamnos boyamıştır.
Mitolojik sahnelere yer vermiştir.
Figür hatları yumuşak işlenirken gözler prpfilden işlenmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 11:31:07
BERLİN RESSAMI (İÖ.500-480):

Arkaik kırmızı figür sanatçısıdır.
Eserlerinin çoğunu imzalamamıştır ve 300 aşkın eseri vardır.
Eserlerinde anatomik ayrıntılara önem vermiştir.
Genellikle eserlerinde tek figürlü sahneler çizmiştir,ayaklarının altına bir zemin çizilmiş ve gözler profilden verilmiştir.
Mitolojik sahnelerede esererinde yer vermiştir.
Çoğunlukla amphora ,oinohoe ve lekythos boyamıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 11:32:41
NİOBİD RESSAMI (İÖ.500-480):

İsmindende anlaşılacağı gibi eserlerinde mitolojik sahneler ve niobidlerin Apollon ve Artemis tarafından öldürülmesini anlatmıştır.
Eserlerinde figürlerini heykel görünümlü resmetmesi sanatçının özelliğidir.
Sanatçı geleneksel stille manieristik stili bir arada kulanmıştır.
Arkaik kırmızı figür sanatçısıdır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 11:38:46
AKHILEUS RESSAMI :

Arkaik kırmızı figür sanatçısıdır.
Sanatçı genelde amhoraları bezemiştir.
Eserlerinde mitolojik sahneleri anlatmıştır.
Özellikle beyaz astarlı lekythosları özenle bezemiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:02:53
MYSON:

Sanatçı arkaik dönem kırmızı figür sanatçısıdır.
Küçük usta kaplarını bezemiştir.
Hem ressam hem çömlekçidir.
Phintiasın bir ögrencisidir.
Çoğunlukla destekli krater bezemiştir sanatçı.
Toplamda 80 i aşkın vazosu vardır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:07:11
BRYGOS (İÖ.500-470):

Arkaik kırmızı figür sanatçısıdr.
Kendisine ait 14 vazosu bulunmaktadır.
Genellikle kylix ve lekythos boyamıştır.
Eserlerinde canlı sahnelere yer vermiştir.
Kuvvetli kazıma çizgilerle hareketli kovalamaca dolu sahneler ve savaş sahneleri işlemiştir.
Mitolojik sahnelere eserlerinde sıkça yer verirken günlük işler yapan yün eğiren kadın figürüde çüzmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:07:36
MAKRON:

Arkaik kırmızı figür sanatçısıdır.
mitolojik sahnelere esrlerinde yer vermiştir.
Sanatçının kompozisyonlarında bir hareketlilik ve canlılık vardır.
350 yi bulan vazo sayısı vardır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:07:55
POLYGNOTOS RESSAMI (İÖ.450-440):

Arkaik kırmızı figür sanatçısıdr.
Genellikle stamnos,krater,,amphora boyamıştır.
savaş sahnelerini genelde konuları arasına almıştır.Londra British müzesindeki pelike buna bir örnektir.

Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:08:09
MEİDİAS RESSAMI :

Arkaik kırmızı figür sanatçısıdır.
Eserlerinde mitolojik sahnelere yer vermiştir.Londra British müzesindeki hydriası üzerindeki Hesperitlerin bahçesinde Heraklesle Leukippidai arasındaki tartışmayı betimlemiştir.
Eserlerinde kalın çizgiler,karanlık ve silüet halindeki figürler, beyaz ve sarı boyaları kulanmıştır.
Kırmızı ve siyah renkli boyaları salt silüet tekniği içerisinde kullanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:08:39
NAUKRATİS RESSAMI (İÖ.575-550):

Korinth lakonia seramiği sanatçısıdır.
100 üzerinde vazosu ele geçmiştir.
Vazolarında haycan figürüne önem vermiştir.
Erken dönemlerde hayvan figürlerini hantal yaparken geç dönemlerde bunları ince yapılı resmetmiştir.
Sanatçı vişne rengisi eserlerinde kulanmıştır.özellikle geç dönem eserlerinde.
Erken dönem eserlerinde figürleri seyrek yaparken , geç dönem eserlerinde figürlerini sık yapmaya başlamıştır.
Genellikle kulplarda bezemeye özen göstermiştir.
En çok kylix,aryballos,hydria,volütlü krater boyamıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:08:56
BOREADS RESSAMI (İÖ.575-565):

Korinth lakonia seramiği sanatçısıdır.
Sadece kylix bezeyen sanatçı tondolarında anlatımlı sahneleri işlemiştir.
Dış yüzeylerde ise genelde bitkisel motifleri resmetmiştir veya boş bırakmıştır.
Bezeme ayrıntılarını boyama yerine kazıma tekniğiyle belirtmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:09:35
ARKESİLAS RESSAMI (İÖ.565-555):

Lakonia seramiğinde serler vermiştir.
Eserlerinde mitolojik sahneler ,günlük olaylar ve tanrıları betimlemiştir.
Eserleri yetenekli olmasına karşın az sayıdadır, bunun sebebi olarak eskiyi takip ettiğinden olduğu sölenmektedir.
Figürleri hareketli sahnelerle işlerken figürlerin isimleri yanına yazılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:10:05
KRİTİOS VE NESİOTES (İÖ.490-460):

Arkaik dönem sonu ve klasik dönem başlarında eserler vermiştir.
En önemli eserleri arasında Kritios oğlanı ve Tyran öldürenler heykel grubu yer almaktadır.
Kritios, arkaik dönemdeki kübik ve statik olan vücut yapısına bir hareketlilik kazandırmıştır.
Kritios oğlanı olarak bilinen kourosunda bir adımın öne atılması sonucu frontalitenin kırılması sağlanmıştır. Yine eserleri arkaik dönemde olduğu gibi tek cepheli değildir. Bunu tyran öldürenler heykel grubunda bariz bir şekilde görebilmekteyiz. Bu eserde hareketlilik hat safhaya ulaşmıştır. Birer adım öne atılarak kolların yaptığı hamleler belirtilmeye çalışılmış, bunu yaparken de vücut oranlarını mükemmel bir şekilde vermeyi başarmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:10:35
MYRON (İÖ.460-440):

Erken klasik dönem sonu, olgun klasik dönem başlarında eserler vermiştir.
En önemli eserleri arasında Athena-Marsyas heykel grubu ile Diskopol heykeli gelmektedir.
Myron mükemmel olan vücut oranlarına kusursuz bir hareketlilik kazandırmıştır. Bunu Diskopol heykelinde net bir şekilde görebilmekteyiz. Heykelin vücut oranı ve şekli gerçeğe yakındır.
Yine Myron’un en önemli özelliklerinden biride iki olay arasındaki anın belirtilmesidir. Bunu hem Diskopol heykelinde hem de Athena-Maryas heykel grubunda görebilmekteyiz.
Diskopol heykelinde dönüşünü tamamlamış ve ellindeki diski fırlatmaya hazır pozisyonda, vücut ise iki yayın birleşmesi şeklindedir.
Yine Athena-Marsyas heykel grubunda tanrıça kadının yere attığı flütü almaya çalışan Marsyas’a bakışı net bir şekilde gözlemlenebilmektedir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:10:56
PHEİDİAS (İÖ.460-430):
Parthenon çağı olarak ta bilinen olgun klasik dönemde eserler vermişitir.
Pathenon frizlerinden ve bu frizlerde görülen yüksek stil özelliklerinde değil, onun kolosal ve anıtsal yapmış olduğu kült heykellerinin yapım tekniği bu döneme getirdiği en önemli yeniliklerdendir.
Sanatçı öncelikle heykelin duracağı yere heykelin bitmiş haline uyan ahşap bir iskelet dikmekteydi. Daha sonra vücudun ten bölümlerine takılmak üzere ince fildişi plakalar yontulur, kumaş kıvrımları ve diğer ayrıntılar içinde metal tabakalar kalıplar halinde yerlerine yerleştirilmektedir. Bitmiş heykelin yek pare görünümü için her parça özenle ele alınıp yanındakine uydurularak gizlenmekteydi.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:11:32
POLYKLEİTOS(İÖ.450-420):

M.ö.5.yy. son çeyreğinde eserler vermiştir.
Argos’lu dur.
Argos Hera Tapınağı için yapılan altın-fildişi gibi tanrı ve tanrıça heykelleri de yapmasına karşın, Polykleitos bir atlet heykelcisidir.
Plinius onun yapıtlarından birini şöyle tanımlamaktadır; Genç erkek görünüşlü, mızrak taşıyan heykeli sanatçılar tarafından “kanon” olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni dönem sanatçılarının bu heykeli bir yasa sayarak kendi sanatlarının kurallarını ondan almışlardır. Gövdenin yapılışındaki denge ve uyum, duruştaki yumuşaklık ve gevşeklik için Yunan sanatında başka bir örnek yoktur.
Polykleitos’un heykellerdeki vücut oranları hakkında “Kanon” adlı bir kitap yazdığı bilinmektedir. O vücuttaki her bir uzuv vücudun yedi de biri olmak zorundadır. 
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:11:53
PRAKSİTELES (İÖ.370-330):

(M.ö.370- 330) sofizm etkisi altında praxiteles tanrıları insanlaştırmış ve bunları belirli bir iş yaptıkları anda görüntülemeye önem vermiştir.
Sourokthonos Apollon heykeli elinde tuttuğu şişle ağaca tırmanmakta olan kertenkeleyi öldürmek için harekete geçmektedir. Çocuk Dionysos’u taşıyan genç Hermes heykeli ise kolunda taşıdığı çocuk Dionysos’a bir üzüm salkımı uzatmakta, Knidos şehri için yapmış olduğu Aphrodite heykelinde ise tanrıçayı soyunduktan sonra hamama girmek üzere iken tasvir etmiştir.
Tanrıçayı çıplak olarak ve kadınlığının tüm güzelliği ve özelliği ile birlikte tasvir etmeye ilk kez Praxiteles cesaret etmiştir.
Tanrıları bu kadar insanlaştırmakla M.ö.4.yy. plastik sanatına renk vermiş M.ö.5.yy. klasiğinin hudutlarını genişletmiştir.
Mermeri bir kadın vücudu kadar yumuşatmış ve canlandırmıştır.
Saç yapımında saçların uzun, hafif dalgalı, alın yüksekçe ve üçgene yakın bir şekilde eserlerine yansıtmış olduğu görülür.
Göz çukuru burun tarafından bariz bir şekilde belirtilirken, yan taraflarda böyle bir durumla karşılaşılmamaktadır.
Kaşlar çıkıntı yapmakta ve kemer şeklinde gözü bastırmakta olduğu eserlerinde görülen bir başka özelliktir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:12:09
LYSİPPOS (İÖ.370-310):
Polykleitos’un oranlarını geliştirmiş, bu sayede ince uzun vücutlar ve küçük bir baş heykellerinin ayırt edici özelliklerinden biri olmuştur.
Sanatçı insanları oldukları gibi değil kendisine göründükleri gibi tanımlar.
Örneğin Apoxyomenos heykelinde idman yaptıktan sonra, sol elinde striglis ile vücudunu temizleyen bir atleti tasvir etmektedir. Atlet sakin bir suretle ayakta durmakla beraber bütün vücudu asabi hareket dalgaları ile sarsılmakta, aynı zamanda kollarını ileriye uzatmakla beraber belirli bir derinliğe sahip bulunmakta, bu sayede daha eski dönem heykelleri gibi sadece bir cepheden değil çeşitli cephelerden üzere yapılmış bulunmaktadır.
Grek plastik sanatının son heykeltıraşlarından olmakla beraber, klasik dönemden Hellenistlik döneme geçişi de sağlamaktadır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Ressamlar ve Heykeltraşlar (Seramik ve Heykel)
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:13:15
Heykelcilik

Yunanlılar pişmiş toprak,tunç,fildişi,taş ve mermer üzerine çalışmalarını uygulamışlar ve geliştirmişlerdir.İlk heykellerini ağaçtan yontuyorlardı,genelde gözler kapalı tasfir ediliyordu heykeller ,katı bir anlayış söz konusuydu.Zamanla bu katılıktan uzaklaşılır ve heykeller heykeltıraşın sanatına göre yapı kazanırdı.
İlk başlarda tanrılar yapılmıştır.Tanrılar insan şeklindedir fakat insanlardan daha güzel ve daha iri yapılmıştır.Üstün ve güçlü olarak gördüklerinden bu şekilde tasfir etmişlerdir.

Kazılarda bulunan heykeller tarihleme konusunda bize ışık tutarlar.Her dönemin eserinin kendi döneminin özeliğini yansıtır bir şekli ve yapılışı vardır.Bazen çıplaklığı bazen eteğindeki kıvrım bazende elbisenin şeffaflığı o kazı tabakasının hangi tarihe tarihlendiği hakkında bize bilgiler sunar.