Sanat Tarihi Forum

Arkeoloji & Kazıbilim => Antik Medeniyetler => Antik bölgeler => Konuyu başlatan: sserayy - 16 Kasım 2008, 02:38:27

Başlık: Pontus Hakkında
Gönderen: sserayy - 16 Kasım 2008, 02:38:27
(http://avgg.sitemynet.com/mynet_resimlerim/bithynia-paphlogonia-pontos.gif)

Günümüzde Samsun, Ordu, Giresun. Trabzon, Amasya Gümüşhane, Tokat Bayburt illerini kapsamaktadır.

Karadeniz kıyısında yer alan bölgeyi, batıda Kızılırmak ( Halys ) ile doğuda Çoruh ( Akampsis ) nehirleri sınırları.

Önceleri "Kappodakia Pontika" ismiyle anılıyordu.

Prehistorik devirlerde iskan görmüş Pontus Bölgesinde, II. Binde yaşayan Kaşkalar, Hititler'in belası olmuşlardır.

Yerli halkını Amazonlar, Khalybesler, Tibarenler, Mosynoikler ( Heptakometler ), Makronlar oluştururken, VII. ve VI. yy. larda Dorlar, İonlar, Aiollar kolonize olmuşlardır.

AISKYLOS;
"Yükseklerde çalı çırpı evlerde otururlar.

Güçlü tekerlekli yük arabaları ile ve uzağa fırlattıkları mızrakları ile bilinirler.

Burada tüm erkeklerden nefret eden Amazonlar vardır. Thermodon'daki Themiskyra'ya yerleşmişlerdir."

STRABON;
"Komana kentinde halk lüks içinde yaşar. Çoğu kendini tanrıça vakfetmiş olan vücutlarından kazanç sağlayan kadınlardır. Pek çok yabancı buraya gelerek tatil yapar. Buraya gelen tüccar ve askerler bütün paralarını harcarlar."

Mısır, fındık, asma bol bulunurdu. Palamut ilk Pontos'da yakalanmıştır. Yunus balığının yağını her alanda kullanmışlardır.

Amazonlar tüm Anadolu halkları gibi Troia savaşında Troia tarafında yer almışlardır.

Pontus'un en renkli tarihi kişiliği Mithridates VI (MÖ. 111-63) Pontus devletinin başında Roma'ya Anadolu'yu dar etmiştir. 80 bin Roma vatandaşı bir gecede katledilmiştir.

Pontuslu Herakleides, dünyanın her gün kendi ekseni etrafında döndüğünü ve Venüs ile Merkür'ün güneşe bağımlı olduğunu ve onun etrafında döndüklerini saptadı.

ÖNEMLİ PONTUS ANTİK KENTLERİ
AMESİA, Amasya
Amisos, Samsun
Koloneia, Şebinkarahisar
Komana Pontike, Gömenek Köyü, Tokat (9 Km.)
Satala, Sadak - Kelkit - Gümüşhane
Sebastopolis, Sulusaray - Artova - Tokat....