Sanat Tarihi Forum

Mitoloji & Efsaneler & Söylenceler => Mitoloji - Efsaneler - Söylenceler => Konuyu başlatan: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:16:14

Başlık: Mitolojiyle ilgili kitaplar
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:16:14
Yunan ve Roma Mitolojisi
Colette Estin/ Helene Laporte

Doğa olaylarıyla ve insanlık tarihiyle ilgili hayal ürünü öykülerin toplamı olan mitoloji aslında, tıpkı bilim gibi, insanın evreni ve dünyayı anlama, açıklama çabasının bir ürünü...

Yunan ve Roma Mitolojisi, her şeyi anlamaya çalışan insanoğlunun yaratıcılığının kaynaklarını gözler önüne seriyor; ilkçağın iki önemli uygarlığının ayrıntılı bir resmini çiziyor.
Başlık: Amazonlar / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:19:09
Amazonlar / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Tayfun Pekyürek

Amazonlar yoktur, iddiasında bulunanlar genelde kadınların, erkekler olmadan var olamayacaklarını söylemekte ve sormaktadırlar-. "Tarihte neden başka benzerleri olmamıştır?" diye. Başka coğrafyalarda da Amazonların (kadın savaşçılar) olduğu söylenmektedir. Amazon nehri adını yine bu savaşçı kadınlardan almıştır. Amazonlar hakkında ortaya çıkan en geniş bilgi kaynakları, onların hakkında anlatılan öykülerden meydana gelmektedir. Bir söylentiye göre; Libya bölgesinde, başka anlatımlara göreyse de Kafkasya'da ortaya çıkmış bir kadın savaşçılar kavmidir Amazonlar. Ancak anlatıların geçtiği asıl bölge ise Anadolu topraklarıdır. Anadolu coğrafyasında yaşamış bulunan Amazonların ilk dönem tarihi, neredeyse yaşadıkları kabul edilen bölgelerin tarihi kadar karanlıkta kalmaktadır.
Başlık: Antik Yunan'da Mitoloji Masallar ve Söylenceler
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:20:49
Antik Yunan'da Mitoloji Masallar ve Söylenceler
Rosa Agizza

• Evrenbilim ve Tanrıbilim (Kozmogoni ve Teogoni) • Dünyanın
Kökeni ve Tanrıların Doğuşu • Tanrısal Güç Uğruna
Savaşım • Babanın Hadım Edilmesi • Titan Dövüşleri ve Zeus
Saltanatının Yerleşmesi • Devler Savaşı ve Typhon ile Çatışma
• Olympos’un Tanrıları • Zeus, Gücü ve Aşkları • Hırçın
Kız Hera • Bilge Bakire Athena • Altın Lüleli Tanrı Apollon
• Kırlar Bakiresi Artemis • Yaramaz Tanrı Hermes • İnsanlara
da Tanrılara da Kötü Davranan Ares • Şanlı Topal
Hephaistos • Neşenin Arkadaşı Aphrodite • Ölümsüzlerin En
Yakışıklısı Eros • Ocak Başının Yalnız Tanrıçası Hestia • Urania’nın
Tanrıları • Karanlık Nyks • Gül Parmaklı Eos • Sürekli
Gören Göz Helios • Boğa Boynuzlu Selene • Yeryüzü
Tanrıları • Neşe Dağıtıcısı Dionysos • Priapos, Satyros’lar ve
Silenos’lar • En Parlaklar Arasında Bir Tanrıça, Demeter •
Güçlü ve Yabanıl Pan • Deniz Tanrıları • Boğuk Uğultuların
Tanrısı Poseidon • En Eski Deniz Tanrıları • Phorkys, Proteus
ve Nereus • Nereuskızları ve Tethys • Ölüler Diyarının
Tanrıları • Yumuşaklık Bilmeyen Hades • Çağların Oluşumu
ve Birbirlerini İzlemesi Mitosu • Prometheus ve Dünyanın
Geçirdiği Çağlar • Herkesin Tutulmaktan Mutlu Olduğu
Dert, Pandora • Deukalion ve Pyrra: Tufan • Perseus • Kadmos
• Bellerophontes • Theseus • Orpheus • Asklepios •
Daidalos ve Ikaros • Aiakos • Midas • Kötülüklerden Kurtaran
Herakles • Kahramanın Doğuşu ve Gençliği • On İki İş •
Kalydon Yabandomuzunun Avlanması • Kentauros’lar Savaşı
• Amazon’lar Savaşı • Argo Gemisi Yolcularının Serüveni
• Altın Post • Iason ile Medeia • Dioskour’lar • Oidipous •
Thebai’a Karşı Yedi Komutan • Pelopsoğulları’ndan Atreus
Soyunun Serüveni • Pelops ve Oğulları • Agamemnon ile
Klytaimnestra • Orestes • Troya Destanı • Akhilleus • Aias •
Odysseus • Aineias • Troya’nın Fethi
Başlık: Beş Dünya / Kızılderili Mitolojisi Dünya Mitoloji Serisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:22:26
Beş Dünya / Kızılderili Mitolojisi Dünya Mitoloji Serisi
Levent Gönül

Kanat yapan böcekler sıkıcı dünyalarıdan kurtuluyorlar ve yaşayacakları en güzel dünyayı buluyorlar. Yani dünyamızı.

Bir Dünya düşlediler. Daha yeşil, daha büyük
Kanatlar yapıp renk renk. Yükseldikçe yükseldiler
Vardılar Mavi Dünya’ya. Oradan sarı Dünya’ya
Oradan Siyah-Beyaz Dünya’ya. En sonunda da Dünyamıza. En iyisi olmalıydı
En güzeli olmalıydı. En mutlusu olmalıydı
Bütün canlılar için. Sonu yok Dünyaların
Daha iyisi hep var. Birazcık cesaretle
Sen yola çık yeter

Mitolojik öyküler, Dünya’nın yaratılış öyküleridir. Her kültürün kendi mitolojik öyküsü vardır.Toplumlar mitolojik öykülerini yaratırken, kendi kültürel ögelerini kullanırlar. Bu ögeler, o kültürün dış dünyayı nasıl algıladığı ve anlamlandırdığıyla ilgilidir. İnsanların kendilerini bilmedikleri bu dünyada bir yere koyması ve tanımlaması bu güzel öyküleri ortaya çıkarmıştır. Serinin tamamını okuyan bir çocuk, dünyanın her yerinde ancak sanat eğitimiyle verilebilen evrensel duyguları hissetmeye ve tanımlamaya başlar.

Başlık: Büyük İskender / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:23:58
Büyük İskender / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Hasan S. Sever

İskender, bir gün saray filozoflarından Anaxarchus ile sohbet etmektedir. Filozof ona evrende sayılamayacak kadar çok dünyaların olduğundan söz eder. Bunun üzerine İskender ağlamaya başlar ve şunları söyler: "Ne kadar çok dünya var ve ben onlardan birini bile fethedebilmiş değilim..."

Başlık: Cengiz Han / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:25:16
Cengiz Han / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Mehmet F. Tufan

"Hayatımdaki en büyük zevk benim için, düşmanın başını ezmek, önüme katıp savurmak, onun peşine düşüp kovalamak, onlara ait olanları almak, onların destekçilerinin yaktıkları ağıtları duymak ve onların en güzel kadınlarına sahip olmaktır."

Başlık: Ergenekon Destanı / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:26:28
Ergenekon Destanı / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Mustafa Karnas

Moğol ilinde Oğuz Han soyundan İl Han'ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han, Moğol ülkesine savaş açmıştı. İl Han'ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da yardım alarak yendi. İl Han'ın ülkesindeki herkesi öldürmüşlerdi. Sadece İl Han'ın küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ve eşi kaçıp kurtulabilmişti. Düşmanın, onları bulamayacağı bir ülkeye gitmeye karar vermişlerdi. Yabani koyunların yürüdüğü bir yolu takip ederek, yüksek bir dağda bulunan dar bir geçide ulaştılar. Bu geçitten geçerek içinde akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve ağaçları ve çeşitli avların bulunduğu bir bölgeye varınca Tanrı'ya şükredip, burada kalmaya karar verdiler. Dağın doruğu olan bu yere "dağ kemeri" anlamına gelen "Ergene" kelimesiyle "dik" anlamındaki "Kon" kelimesini bir araya getirerek "Ergenekon" adını verdiler.

Başlık: Esatir ve Mitoloji Güneş ve Ay
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:27:55
Esatir ve Mitoloji Güneş ve Ay
Salih Mirzabeyoğlu

İyi veya kötü olarak nitelemeksizin veya nitelemeden önce, ruhun tezahürü ve delili hâlinde bütün insan faaliyetlerinin oluşturduğu bir yumağı andıran MİTOLOJİ, bu görünüşü ile dişi bir ilim olan psikolojinin, adeta en genel ifâdesidir… Şeriat, zahiri akıl-ruhtur, tarikat ise bâtınî Şeriat; dolayısıyla İslâm’da YAPMA’yı gösteren RUHÎ oluş ve işler, hiçbir şekilde mitoloji verileri ile ayniyet içine girmezler. Mitoloji, DOĞRU YOL’un gösterilmesinde sadece toprak seviyeli bir vesile rolü oynar; yer yer BERZAH’ın bu âleme âit görünüşünde bile ki, TEVHİD’e zıddından işaret ederek. Bu eser de o.

Başlık: Firavunlar / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:36:25
Firavunlar / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Bahadır İçel

Eski Mısır, Atlantis'in kalıntılarından yükseldiği rivayet edilen ve gelmiş geçmiş en büyük uygarlıklardan biri olan gizemlerle dolu bir medeniyet... Kitaplara, belgesellere, filmlere belki de en çok konu olan uygarlık ve onun hala gizemi çözülmemiş mirası...

Başlık: Folklor ve Mitoloji Sözlüğü
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 14:45:43
Folklor ve Mitoloji Sözlüğü
Özhan Öztürk

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü, yaklaşık yirmi bin maddelik içeriğiyle Türk literatüründe kendi alanının en kapsamlı çalışmasıdır. Ansiklopedik formattaki bu sözlükte kayıp ya da süregelen tüm uygarlıkların folklorik ya da mitolojik öğeleri, paranormal öğeler, modern kültürel kahramanlar, şehir efsaneleri, doğaüstü olaylar, simya, büyü, dinî fenomenler ve yerel kültürlere özgü semboller mitolojiyi ilgilendiren yanlarıyla maddeleştirilmiştir.

Çalışma, bugüne dek sıkça işlenen Yunan, Roma, Kelt ve Anglosakson inanç dünyasını eksiksiz ele almasının yanı sıra Asya, Afrika, Amerika ve Okyanusya'nın yerel halklarının az bilinen kültür ve inanç öğelerini; tek ve çok tanrılı dinlerin uygulama, biçim ve sembollerini; Karagöz, Köroğlu, Dede Korkut ve Kral Arthur gibi efsanevi karakterlerin arka plan ve yardımcı unsurlarını ustalıkla tanımlayarak amatör mitoloji tutkunlarından akademisyen yazarlara dek tüm araştırmacıların başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır.
Başlık: Gençler İçin Bir Demet Mitoloji
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 15:32:25
Gençler İçin Bir Demet Mitoloji
Derman Bayladı

Eski Yunancada “Mythos” sözcüğünün pek çok anlamı var. “Söz”, “Söylev”,“Anlatı”, “Söylenti” vb. bunlardan yalnızca bir kaçı… Bunların yanı sıra “Söylence”, “Masal”, “Uydurma” anlamlarını da içeriyor ”Mythos” sözcüğü ... Yine Eski Yunancada “Mythologia” ya da dilimize de yerleştiği biçimiyle “Mitoloji”, “Söylence bilim” demek.

Her ulusun kendine göre az ya da çok işlenmiş söylenceleri vardır. Ancak “Mitoloji” deyince aklımıza her şeyden önce Yunan Söylenceleri gelir. Yunanların dinsel inançlarıyla iç içe olan bu söylenceler; ozanların, tarihçilerin, tiyatro yazarlarının, heykeltıraş ve ressamların yüz yıllar boyu ortaya koydukları yapıtlarla durmadan zenginleşmiş, sonuç olarak da evrenselleşmiştir. Özellikle de Batı kültürü sanatı, edebiyatı ve felsefesiyle bu verimli kaynaktan her zaman yararlanmıştır ve hala da yararlanmakta...
Mitoloji çok geniş bir çalışma alanı sunar bizlere. Bu konuda ciltler dolusu kitap yazılabilir ve yazılmaktadır da. Kısa da olsa mitolojinin temel kavramlarını içeren bu kitabı, sınırsız genişlikteki mitolojiye ilk adımları atmak isteyen gençler ve her yaştan meraklılar için hazırladık.

Başlık: Gılgamış Destanı / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 15:35:26
Gılgamış Destanı / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Mehmet Ali Atak

Gılgamış Destanı, tarihin en eski ve önemli yazılı destanıdır. On iki kil tablet üzerine Akad çivi yazısı ile yazılmıştır. Bu destan, Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü aramasının hikaye edilmesi şeklinde vücut bulur. Bu destanda aynı zamanda Nuh Tufanı'nın bir bölümü de hikaye edilmektedir. Destan'da Gılgamış, en yakın dostu Enkidu'nun ölümünden sonra başladığı ölümsüzlüğe ulaşma çabalarının boş bir çaba olduğunu ve Tanrı Enlil'in tavsiyeleriyle, insanın ardında; ancak büyük bir isim bırakarak ölümsüzlüğe ulaşabileceğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Destana konu edilen Kral Gılgamış gerçekten yaşamış bir tarihi kişiliktir. M.Ö. 28. yüzyılda Mezopotamya'da bulunan bir Sümer kenti olan Uruk kentinde doğmuş, yaşamış ve hüküm sürmüştür. Ölümsüzlük bilgisinin peşindeki insanı yücelterek anlatan Gılgamış Destanı, Gılgamış'ın ölümünden bin yıl kadar sonra yazılmış ve günümüze kadar gelebilmiştir.
Başlık: Hasan Sabbah / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 15:37:38
Hasan Sabbah / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Mustafa Karnas

Likşah, elçilik heyetini Alamut'a göndermişti. Hasan Sabbah, bu heyeti saygıyla kabul etmişti. Onlar Melikşah'ın ihtişamı ve gücünü överek, kendisinden onun üstünlüğünü kabul etmesini istedikleri zaman onlara şunu söylemişti: "Biz 'imam'ımızdan başka birilerinin emirlerine boyun eğmeyiz. Sultanların maddi ihtişamı bizi etkileyemez." Elçilik heyeti Alamut'tan istediklerini alamadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Hasan Sabbah onları son olarak şu sözlerle göndermişti: "Sultanınıza söyleyin, bıraksın bizi hücremizde barış içinde yaşayalım. Eğer rahatsız edilirsek, ellerimize silahlarımızı almak zorunda kalırız. Melikşah'ın ordusu, bu kısa hayata hiçbir değer vermeyen bizim savaşçılarımızla çarpışacak bir ruha sahip değildir."
Başlık: Herkül / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 16:03:53
Herkül / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Çetin Umut

Eski Yunanlıların Heracles, Romalılar ve onlarla birlikte dünyadaki birçok halkın Herkül dedikleri efsanevi kahraman, işin aslında Eski Yunanlıların Olimpos tanrılarıyla ilişkisi olan bir yarı tanrıydı. Hatta bazı yörelerde ve dönemlerde Herkül'e bir tanrı gibi tapılmış, onun adına dünyanın değişik köşelerinde şehirler kurulmuştur. Çağlar boyunca Rom.a'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın büyük bir kesiminde Herkül adı güçlülük ve kuvvet ile özdeşleşmiş, Herkül'ün olağanüstü gücüyle ilgili sayısız edebi eser yaratılmıştır. Türkçede de "Herkül gibi." deyimi büyük bir gücü dile getirmek için kullanılır.
Başlık: İlkel Mitoloji / Tanrının Maskeleri 1.Cilt
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 16:05:04
İlkel Mitoloji / Tanrının Maskeleri 1.Cilt
Joseph Campbell

İnsanlığın, doğum-ölüm, geçim-kıtlık, sevgi-cinsellik gibi değişmeyen sorunlarına farklı kültürler nasıl farklı cevaplar veriyorlar? Kültürler birbirlerine koşut mu geliştiler, yoksa bir merkezden mi yayıldılar? Campbell, ilk insandan başlayarak, değişmeyen çelişkileri ve ortak mirası kavramada, antropolojinin, arkeolojinin ve psikolojinin sağladığı verilerle, felsefe ve sanat üretiminin getirdiği zenginliklerle örülen karşılaştırmalı mitolojinin ne kadar öğretici olabildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu eserde heyecan verici bir bilgi hazinesi ile birçok kuramsal tartışmanın çerçevesini bir arada buluyoruz.

İlkel Mitoloji, bitki veya hayvanla beslenen toplumların ödedikleri kefareti, ölümsüz tanrıçayı ve kurban edilen bakireyi, yılanbalığına veya kertenkeleye dönüşen yılanı, ikinci Adem İsa’yı, şehrazat ile onun kurbanlığına son veren masal anlatma gücünü, doğa-insan-toplum çelişkilerinin biçimlendirdiği ruhsal dünyanın mitolojideki dışavurumunu, uygarlığın merkezine oturan zigguratı, şaman ve rahibin temsil ettiği toplumsal yapıları, bireyin toplumsallaştırılmasını ve nirvanayı çözümlüyor, bizi insan yapan tarihimizi kavramamızı sağlıyor..
Başlık: İsrail Dini Karşılaştırmalı Mitoloji Işığında
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 16:10:16
İsrail Dini Karşılaştırmalı Mitoloji Işığında
Jules Soury

Yahudi dininin temelini oluşturan On Emir’den sadece bir tanesinin Hz. Musa dönemine ait olduğunu tespit eden araştırmacı, İsrailoğullarının Kenan İli’ne geldiklerinde de oradan çıktıklarında da koyu birer putperest olduklarına dikkat çekmektedir. Burada tapınılan tanrı artık İl değil, yeni ortaya çıkan Yehova olmuştur. Araştırmacının İsrail dini ile ilgili en önemli tespiti ise İbranilerde dini fikrin korku ve tehdit içerdiğini, diğer bir anlatımla Sami kavimlerinde dini fikrin korku ve tehdide dayandığını tespit etmiş olmasıdır. Yehova inanışı yaygınlaşıp, Yehova milli bir tanrıya dönüşünce onun da etrafında kültler oluşmuştur. Ancak Sami topluluklarında tanrıların ateş ve kanla beslenmiş olmaları bu tanrıların birer cehennem ilahına dönüşmelerine neden olmuştur.
Başlık: Jül Sezar / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 16:11:57
Jül Sezar / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Yavuz O. Türker

Sezar dedi ki: "Eski roma yasasını yıkmadıkça onun yönteminde payıma düşeni yapamam. Tanrıların bana bağışladığı yeteneği hiç meyve vermeden kurur gider." Ama Pompeius şöyle dedi: "Yasa her şeyin üstündedir. Yasayı çiğnerden sonu ölümdür." Sezar şöyle yanıt verdi: "Yasayı kaldırıyorum. Gücü yeten varsa buyursun, öldürsün beni." Sezar, yasayı kaldırdı.

Bernard Shaw, "Sezar ve Kleopatra"

Başlık: Kleopatra / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Ocak 2012, 16:28:40
Kleopatra / Mitoloji ve Tarih Dizisi
Ali Avni Kaynar

Şölen sırasında Kleopatra, kendi elbisesi üzerinde bulunan süsleri şarabın içine atarak öyle içmeyi teklif etmiş ve süsleri şarap bardağına atmıştı. Aynı şeyi yapmasını Antonius'tan da istemişti. Amaçları, şarabın tadını ve rengini değiştirmekti. Ântonius bu teklifi kabul etti ve şarabı içmek üzere elini uzattığı zaman Kleopatra, onun elini tutarak, şarabı zehirlediğini söylemişti. Kleopatra, "Sen bana karşı çok kibirlisin, benden şüphe ediyorsun. Eğer sensiz yaşayabilseydim, senden kurtulur ve rahatlardım." demişti. Sonra hizmetçilerinden birine şarabı içmesini emretmişti. Hizmetçi şarabı içtikten sonra korkunç acılar içinde kıvranarak ölmüştü.

Başlık: Mitolojik Ermeni Tarihi
Gönderen: Wolfeye - 07 Şubat 2012, 18:31:42
Mitolojik Ermeni Tarihi
Keğam Kerovpyan

Özgürlüğü seven bir insandı Hayg, Pel'e boğun eğmek istemedi. Oğlu Armenag'ın doğumundan sonra Babil'den ayrıldı, kuzeye, Ararad ülkesine göç etti. Oğulları, torunları, güçlü kuvvetli üç yüz adamı, hizmetkârları ve yandaşları, yani tüm soyuyla bir dağın eteğindeki ovaya yerleşti. Oraya evvelce gelip yurt tutmuş az sayıda insan da ona boyun eğdi.
Hayg tüm bunları torunu Gatmos'a bıraktı, ailesini ve maiyetinden kendine yakın olanları yanına alarak, kuzeybatıya yöneldi, bir yaylada konakladı. Torkom'un soyundan gelenlerin yaşadığı yer olduğunu belirtmek için o yöreye Hark, orada kurduğu köye ise Haygaşen adını verdi.

Nuh Peygamber'in oğullarından Didan'ın soyundan gelen Pel ise krallığını herkese kabul ettirdikten sonra, oğullarından birini maiyetiyle kuzeye gönderdi, Hayg'a şu haberi iletti. "Niçin, o soğuk, buzlu yerde yaşıyorsun? Gururunun buzlarını kır, soğuk tabiatını ısıt, bana boyun eğ. Gel, ülkemin beğendiğin herhangi bir yerinde barış içinde yaşa." Hayg'ın yanıtı sert oldu, Pel'in elçilerini Babil'e elleri boş gönderdi.