Sanat Tarihi Forum

Arkeoloji & Kazıbilim => Arkeoloji Genel => Konuyu başlatan: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:17:26

Başlık: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:17:26
1.Büyük Kaplar:
a.Amphora:-Boyunlu amphoralar
-Karınlı amphoralar
.nikosthenes amphorası
.panathenaia amphorası
.sos amphorası

b.Pelike

c.Stamnos

d.Hydria

e.Krater
-Destekli krater
-Völütli krater
-Kotyle krater
-Kalyx krater
-Çan krater
-Kalathos krater

f.Lebes Gamikos

g.Psykter

h.Oinohoe

ı.Olpe

i.Dinos

k.Loutrophoros


l.Lagynos

2-Küçük Kaplar

a.Kantharos

b.Amphoriskos

c.Kylix
-komastlı kylixler
-siana kylixleri
-gordion kylixleri
-dudaklı kylixler
-lades kemiği kulplu kylixler
-bantlı kylixler
-gözlü kylixler
-kassel kylixleri
-lakonia kylixleri

ç.Skyphos

d.Mastos

e.Mastoid

f.kyathos

g.Alabastron

h.Lekythos

ı.Pyksis

i.Lekane

j.Omphales

k.Phiale

I.Omphalos-Phiale

m.Kothon

n.Phormiskos

o.Plemohoe

ö.Epinetra

p.Oon

r.Lydion

s.Askos

ş.Rython

t.Krateriskos

u.Prokhous

ü.Situla

v.Pinaks

y.Standlet
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:23:45
AMPHORA:
(http://www.mavilink.com/resim/amph2.jpg)
Yüksek iki kulplu ,dar boyunlu bir kaptır.Yağ ve şarap kabı olarak kulanılmıştır.Boyun yapısına göre boyunlu ve karınlı amphora diye ikiye ayrılmıitır.
-Boyunlu amphora:Belirgin bir boyuna sahip ve boyundan karına geçişte keskin bir profili bulunan amphora türüdür.
-Karınlı amhora:Boyundan karına geçişte kesintili,profili bulunmayan amphora türüdür.

Antik çağda belli başlı amphora üretim merkezleri ile bu merkezlerde üretilen amphoraların zaman içindeki form değişiklikleri ve amphoraların dağılım alanlarının tespiti, sualtı arkeolojisinin önemli ilgi alanlarından biridir. Bu merkezlerden bir çoğu Anadolu kıyıları ve civarında bulunmaktadır.

KHİOS ( Sakız ) : Antik çağın en istikrarlı şarap üreticisi olarak bilinir. Hermippos, bu adada üretilen şarapları, kalitesine erişilemez olarak nitelendirmektedir. Ayrıca siyah şarabın da ilk kez burada üretildiği söylenmektedir. Khios amphoraları, Fas'dan Karadeniz kıyılarına kadar çok geniş bir bölgeye yayılmıştır. Khios şarabı çok pahalı ve lüks bir tüketim malıdır. Hatta az varlıklı kişilerinde satın alabilmeleri için Laginos adı verilen tek kulplu daha küçük kaplarda da satışa sunulmuştur.

RODOS : Tüketici pazarındaki egemenliğini üç asır boyunca sürdürmüş olan Rodos amphoraları, İngiltere'den Hindistan'a ve Karadeniz kıyılarına kadar yaygınlık gösterir. İskenderiye de ele geçen 90.000 mühürlü amphoranın % 85'i Rodos amphorasıdır. Rodos amphoralarında adanın simgesi olarak güneş tanrısı Helios'un büstü ve gül motifi kullanılmıştır.

KNİDOS ( Datça ) : Knidos amphoraları, mühürlerinde rastlanan kent adı ve özel biçimleri ele en kolay teşhis edilebilen gruptur. Atina, Delos ve Mısır'da yoğun olarak rastlanmıştır.

KLOZOMENAİ ( Urla İskelesi ) : 12 iyon kentinden biri olan Klezomenai'nin arkaik dönemde ( M.Ö 6.yy ) önemli bir amphora üreticisi olduğu yapılan kazılar sonucu tespit edilmiştir. Antik yazarlar da Klezomenai'yi, şarap,zeytinyağı ve garum (özel balık sosu) üreticisi olarak anmaktadırlar. Firnistli bant süslemeleri ile diğer amphoralardan ayırabileceğimiz Klezomenai'de amphora üretimi, Pers'lerin İyonya ihtilalini bastırdıkları M.Ö. 494 yılına kadar klasik biçimi ile sürmüştür.

SİNOPE ( Sinop ) : M.Ö 4.yy'ın ortalarından M.Ö.1.yy'a kadar ticari amphora üreten Sinop, sadece Karadeniz kıyıları için değil, batıdaki bir çok merkeze de satış yapmıştır. Sinope mührü taşıyan 20.000 kadar amphora batıdaki merkezlerde bulunmuştur.

HERAKLEİA PONTİKE ( Karadeniz Ereğlisi ) : Karadeniz bölgesindeki diğer önemli merkez Herakleia Pontike'dir. M.Ö.4.yy ile M.Ö.3.yy arasında yaklaşık 150 yıl boyunca mühürlü amphora üretmiştir. Sovyet araştırmacılar bu süre içinde 5 ayrı safha tespit etmişlerdir. 
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:24:05
PELİKE:

Form olarak amphoraya benzer. Amphoradan farklı olarak pelikenin alt kısmı daha geniştir ve kap boyna doğru daralarak yükselir. Çoğunlukla hemen dudak altından başlayıp omuzda gövdeyle birleşen karşılık iki dikey kulpa sahiptir. Yüksekliği 40-50 cm. civarında değişir. Sıvı maddelerin muhafazası veya büyük bir kaptan daha küçük bir kaba aktarmak için kullanılmıştır. İlk örneği M.Ö. 6 yüzyılın sonlarına doğru görülür ve M.Ö. 4 yüzyılın sonlarına kadar kullanımda kalır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:24:25
STAMNOS:

En geniş kısmı omuzda olan ve omuzdan itibaren kaideye doğru incelerek yumurtayı andırır bir forma sahip gövdesi ve kısa bir boynu vardır. Genellikle halka biçimli bir ağza sahiptir. Omuz üzerinde karşılıklı yatay iki kulbu vardır. Yüksekliği 30 cm. yi geçmez. Bir şarap kabı olan stamnos asıl formuna M.Ö. 6. yüzyılın sonunda kavuşur.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:25:16
KRATER:
(http://www.tayproject.org/imjpg/haber7/Italya/r4.jpeg)
Geniş açık ağızlı orta yükseklikte bir kaptır.Grekler şarabı saf olrak içmez,onu su ile karıştırılardı.Krater su ile şarabı karıştırmak için yapılmıştı.
Kraterler gövde ve kulplarına göre 6 çeşittir.
-Destekli krater
-Völütli krater
-Kotyle krater
-Kalyx krater
-Çan krater
-Kalathos krater
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:25:28
LEBES GAMİKOS:
(http://www.metmuseum.org/toah/images/h3/h3_07.286.35a,b.jpg)

Form olarak dinosa benzer. Lebes-gamikos dinosdan farklı olarak omuzda dudağı aşan yüksekliğe sahip halka biçimli dikey karşılıklı iki kulbu vardır. Ağzı da genellikle bir kapakla örtülüdür.
Bu kap düğünlerde gelin ve damada hediye olarak sunulur. Gerdek sonrası genç çiftin yıkanacağı kutsal kaynaktan louthrophoroslarla getirilmiş olan su bu kaplarda muhafaza edilirdi.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:25:41
PSYKTER:
(http://72.5.117.144/fif=fpx/c/CR10169-d1.fpx&obj=iip,1.0&wid=120&cvt=jpeg)
Soğuk şarabın muhafazasında kullanılan bir kaptır. İç içe iki kaptan oluşan bu kap antik çağın termosudur. Genellikle omuzları üzerindeki halka biçimli karşılıklı iki kulptan içi kar dolu bir krater içine asılı olarak kullanılırdı.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:25:53
OİNOHOE:
(http://www.flg.es/fotos/5000/5273.jpg)
Dar boyunlu,yonca yaprağı biçimli ağıza sahip,tek kulplu bir'sürahi' formu gösterir.Karakteristik bir şarap kabıdır.Şarabın döküleceği ağız kısmı dışa doğru taşırılmış ve dudak burada daraltılmıştır:
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:26:07
OLPE:
(http://www.dkimages.com/discover/previews/879/45032530.JPG)
Oinohoenin ince ve uzun yapılısıdır.Tek kulplu dudağa üstten kıvrılarak bir makara ile bağlanmış olpe , sürahi olarak kulanılmış bir şarap kabıdır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:27:45
DİNOS:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Dinos_animals_Louvre_Cp11243.jpg/687px-Dinos_animals_Louvre_Cp11243.jpg)

Lebes de denir.Geniş açık ağızlı,yuvarlak gövdesi aşağıya dogru daralan, kaidesiz ve kulppsuz bir kaptır.Genellikle yüksek bir ayak üzerinde durur.Şarap su karışımını taşımak için bir fıçı şeklinde kulanılmıştır.


Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:28:00
LOUTROPHOROS:
(http://www.sikyon.com/athens/Geometric/vase23.jpg)
Geniş ağız tablalı,uzun dar boyunlu,yayvan kaideli,ince iki kulplu yüksekçe bir kaptır.Değişik iki tipten ilki amphoraya diğeri hydriaya benzer.Kutsal kaynaktan alınan kültle ilgili suyun saklanmasında kullanılan kap , özellikle mezarlarda ele geçirilmiştir.Ayrıca , evlenmeden ölen genç kızların mezarlarına ölü hediyesi olarak da konulan loutrophoroslar üzerinde düğün ve nikah törenleri anlatılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:28:29
LAGYNOS:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Music_lagynos_Louvre_M149.jpg/180px-Music_lagynos_Louvre_M149.jpg)
Kısa basık gözdeli , dar uzun boyunlu ve uzun bant biçimli tek kulplu bir şarap kabıdır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:28:44
KANHAROS:
Geniş açık ağızlı ,yayvan gövdeli , gövdenin alt kısmından çıkarak dudaktan yukarı taşan yüksek iki kulplu bir kaptır.Kaideye bağlı ayak,bazen basık bazende yüksek yapılmıştır.Bir içki kabı -kadeh- olarak kullanılmıştır.
Diyonizosla beraber tasvir edilen bir kap formudur.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:29:04
AMPHORİSKOS:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Amphoriskos_Louvre_CA1892.jpg/318px-Amphoriskos_Louvre_CA1892.jpg)
Özellikle antikitede çok kullanılan, dibi sivri, düğme, topuz ya da kozalak gibi olan iki kulplu küçük amphora tipinde kap türü. attika kökenli amphoriskoslarda ayırıcı özellik olarak kulpların ağız ile birleşimi gösterilebilir. Yağ ve koku kabı olarak kulanılır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:29:20
KYLİX:
(http://www.sikyon.com/Athens/Classic/vase73b.jpg)
Geniş açık ağızlı , derinliği az ,yayvan gövdeli , yatay iki kulplu bir içki kabıdır.Kaideye bağlı ayak bazen alçak,bazen de yüksekçe tutulmuştur.

-komastlı kylixler
-siana kylixleri
-gordion kylixleri
-dudaklı kylixler
-lades kemiği kulplu kylixler
-bantlı kylixler
-gözlü kylixler
-kassel kylixleri
-lakonia kylixleri
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:29:41
SKYPHOS:
(http://www.lettres.ac-versailles.fr/IMG/jpg/pholos1_skyphos_VI.jpg)

Kotyle de denir.Açık ağızlı , basık gövdeli ,kısa kaideli ve gövdeye dikey bğlı iki kulpludur.Kase biçimli skyphoslar içki kabı olarak kulanılır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:30:17
MASTOS:

Skypos benzeri açık ağızlı  basık gövdeli ve sivri tipli bir içki kabıdır.iki kulpundan biri gövdeye dikey biri yatay olarak bağlanmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:30:26
MASTOİD:

Kulpları ağız kenarına dik yükseltilmiş bir mastos türüdür.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:30:49
KYATHOS:
(http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/arte/prestamoexpo/ceramica/imagenes/kyathos.jpg)
Açık ağızlı ,alçak kaideli yüksek tek kulplu bir kaptır.Krater içinden şarap çıkartmak için kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:32:10
ARYBALLOS:
(http://www.sikyon.com/Korinth/Pottery/vase32.jpg)
Aşağıya dogru hafifçe sivrilen yuvarlak gövdeli,basık boyunlu buna bağlı geniş ağız tablasına sahip, dar ağızlı , iki kulplu küçük bir kaptır.Koku,parfüm ,gül yağı, ve ilaç şişesi olarak kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:32:25
ALABASTRON:
(http://users.otenet.gr/~tzelepisk/yc/cbc8.jpg)
Alabaster - sumermerinden yapıldığı için alabastron adı verilmiştir.Aşağıya dogru uzayıp genişleyen gövdesi bir damla biçimini anımsatır.Kaidesiz olan kap ,iki kör kulpa sahiptir.Özellikle evlerde ve palestralarda koku parfüm kabı olarak kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:32:50
LEKYTHOS:
(http://mnceramica.mcu.es/imagenes/lekythos.jpg)
Huni biçimli ağızlı,dar boyunlu,tek kulplu ve iki tipinden biri ince yüksek gövdeli diğeri basık yuvarlak gövdelidir ve alçak kaideli bir kaptır.Koku parfüm ve gülyağı şişesi olarak kullanılan lekythosda, iç hacim oldukça küçüktür.Bu yönüylede günümüz parfüm şişesini andırır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:33:12
PYKSİS-PYXİS:
Değişik gövde yapıları içeren ,form olarak kapaklı kutu biçimindeki kaplardır .Genelde kulpuolmayanlar kısa ayaklar üzerine oturtturulmuştur.Ortasında tutacağa sahip bir kapağa sahiptirler .İÖ.5yy.dan sonra çan biçimli iki kulp eklenmeye başlanmıştır.Kadınların ve sanatçıların krem kutusu , tuvalet çantası olarak kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:33:37
LEKANE - LEKANİS:
(http://www.sullacrestadellonda.it/archeo/images/lekane.jpg)
Geniş açık ağızlı ,yayvan gövdeli ,derinliği az bir içki kabıdır.Tabak ta denir.Kısa kaideli ve iki kulplu lekanelerin temel özelliği, kulpların vazo gövdesine yassı şeritler biçiminde birer kulakçıkla bağlanmış olmasıdır.Bu kulp şeritlerinin ucu dışa kıvrıktır.Kapaklı ve kapaksız türleri olan lekaneler kapaksızları içki kabı kapaklıları ise tuvalet ve mücevherat kutusu olarak (pykis benzeri) olarak kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:33:56
OMPHALES:

Göbek anlamındadır.Kaidesiz ve kulpsuz bir form gösterir.Kabın ortasında içe doğru yükselen bir çıkıntısı ( göbeği) bulunmaktadır.Bu, içteki sıvıyı dökerken hem elle tutma kolaylığı , hem de kabın su üzerinde durmasını sağlar. Bu su kabıdır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:34:49
PHİALE:

Çanak formu gösteren , kaidesiz ve kulpsuz libasyon - kült kabıdır .Phrigiadan alınmış bir formdur.Çoğunlukla metalden yapılmışlardır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:35:05
OMHALOS - PHİALE:

Phialelerin omphalos benzerleri , kabın ortasında bir göbeği bulunanlarına omphalos - phiale denir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:35:34
KOTHON:
(http://tbn0.google.com/images?q=tbn:CQR1aI-YIubQEM:http://www.edgarlowen.com/b5293.jpg)


Korint seramiğince ortaya konulmuş bir formdur.Dar boyunlu silindir gövdeli kap ,su şişesi olarak kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:35:52
PHORMİSKOS:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Phormiskos_Louvre_CA943.jpg/79px-Phormiskos_Louvre_CA943.jpg)
Küçük sepet türü bir kaptır.Minyatür süs eşyası olarak kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:36:49
PLEMOHOE:

Yüksek ayaklı ağız kenarı dışa döndürülmüş , topuz biçimli kapaklı bir kaptır.Dinsel törenler öncesi yapılan genel beden temizliği ve banyodan sonra kullanılan özel parfüm ve kremlerin korunması için yapılmış bir kap türüdür.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:37:05
EPİNETRA:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/NAMA_Epinetron_Bell%C3%A9rophon.jpg/180px-NAMA_Epinetron_Bell%C3%A9rophon.jpg)
Onos da denir.Yün tarağı biçminde özel bir form gösterir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:37:32
OON:

Yumurta biçimli küçük bir vazodur.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:37:51
LYDİON:

(http://www.metmuseum.org/TOAH/images/h2/h2_26.164.27.jpg)


Topaç biçimli gövdesi ve geniş apız tablası olan kulpsuz bir kaptır.Lydianın ortaya koyduğu özel bir formdur .Lydialıların gül yağı koyduğu liydion , koku ve parfüm kabı olarak kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:38:23
ASKOS:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Askos_Kameiros_Louvre_D115.jpg/627px-Askos_Kameiros_Louvre_D115.jpg)


Anadolu kökenli özel bir formdur.Plastik hayvan protomları yerleştirilmiş iki gövde , kemer biçimli bir kulpla birleştirilmiştir.Yağ ve sıvı kabı olarak kullanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:39:02
RYTHON:

Kutsal ayinlerde kullanılan ve anadoludan esinlenen , çeşitli yaratıklara ait baş ve yarı gövde formu gösteren bir libasyon kabıdır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:39:22
KRATERİSKOS:

Yağ ve koku kabı olarak kullanılmış minyatür krater formlu bir kaptır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:39:37
PROKHOUS:

Kavanoz benzeri küçük bir vazodur ve sıvı kabı olarak kulanılmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:39:58
SİTULA:
(http://www.itinerariveneti.it/province/padova/images/MontagnanaEste/Situla.jpg)
Phrigia maden sanatının özel bir formudur.Genişçe kova biçimi gövdenin  alt kısmına bir hayvan protomu ve üste U biçimli bir kulp eklenmiştir.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:40:09
PİNAKS:

Genelde mezarların duvarlarına asılan tera-kota levhalardır.Bunlar üzerinde ölü gömme törenleri ve ağıt sahneleri anlatılmıştır.Kutsal alanlarda ele geçenlerin üzerinde değişik konuların yanı sıra tanrı ve tanrıça tasvirleride vardır.Ayrıca Pitsa mağarasında ahşap olanlarınada rastlanmıştır.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:40:47
STANDLET:

Ayak olarak kulanılmış yuvarlak ve yassı bir altlık.
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 21 Aralık 2008, 12:41:31
Çömlekçilik

Yunanlılar eski çağlardan itibaren birçok yerde kulanılabilcek pişmiş topraktan eşyalar yapmışlarıdır.Bu pişmiş toprak eserler zamanla sanatsal bir zenginlik kazanmıştır.Mücevher kutusu,kandil,koku kabı ve birçok ev eşyası yapılmıştır.Zamanla ortaya farklı formlar çıkmıştır ve hepsininde kulanım amacı farklıdır.Kimi, amfora gibi sıvı yağ,şarap ve tahıl taşımak amaçlıyken,krater şarabı suyla karıştırmak için kulanılırl ekythoslar ise mezarlara ölülerin yanına konulmuştur...

Ve kap formları gelişirken üstündeki resimler süslemeler zamanla değişmiştir.Bir dönem geometrik desenler kulanılırken bir dönem hayvanlar,bitkiler bir dönemde mitolojik sahneler en ince ayrıntıya kadar anlatılmıştır.

Bunlar gelişirken çömlekçiler ve ressamlarda kendilerine bir meslek edinmişlerdir.
Bu kap formları ve üstündeki süslemelere bakarak hangi döneme tarihlendiğini kolayca tesbit edebilmekteyiz.Hatta üstünde hiçbir figür olmasada kabın yapım tekniğine ve pişirilme tekniğine bakarakta tarihleme yapabiliriz.O nedenle kazılarda bulunan kaplar bize o kazı alanının,o tabakanın hangi tarihe tarihlendiği konusunda ışık tutar...
Başlık: Klasik ve Hellenistik Dönem'de Mühürlü Amphora Üreten Merkezler
Gönderen: Wolfeye - 15 Şubat 2012, 14:08:32
Klasik ve Hellenistik Dönem'de Mühürlü Amphora Üreten Merkezler ve Mühürleme Sistemleri
Gonca Cankardeş Şenol

Kentler arası ticaretin en belirgin kanıtı olan amphoralar, kara kazılarında ve batıklarda sıklıkla karşımıza çıkan antik dönem taşıma kaplarıdır. Geç Arkaik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar bazı üretici kent devletleri tarafından üretilen amphoraların mühürlendiği bilinmektedir. Mühürlemenin sistemli olarak ve yaygın biçimde görülmesi, özellikle şaraba olan talebin arttığı, Geç Klasik ve Hellenistik Dönemlerde olmuştur. Yoğun şarap üretimini ve satışını gerçekleştiren bazı kentlerde mühür uygulamasının son derece sistemli ve kontrol altında yapıldığı anlaşılmaktadır. Daha düşük kapasiteli üretim gerçekleştiren kentlerin de kimi zaman bu uygulamaya başvurduğu görülmektedir. Amphora mühürlerinin giderek önem kazanması, sikkeler gibi kesin tarihleyici özelliğe sahip olmalarından ve epigrafik malzeme olarak sınıflandırılmalarından kaynaklanmaktadır.

Çalışmada, özellikle Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde Klasik ve Hellenistik dönemlerde mühürlü amphora üretimi gerçekleştiren 60’dan fazla üretici kent devletinin mühürlü amphora formları, mühürleme sistemleri ve mühür tipleri yer almaktadır. Ayrıca, taklit üretim yapan merkezlerin mühürlü amphoralarına ve amphoralarla benzer nedenler nedenler sonucu mühürlenmiş lagynos olarak adlandırılan tek kulplu kaplara da yer verilmektedir. Mühürlü amphora üreten merkezlerin bazı mühür örnekleri için, 70.000’e yaklaşan sayısı ile dünyanın en büyük amphora mühür koleksiyonu olan Mısır’ın Alexandria (İskenderiye) kentinde bulunan Greko-Romen Müzesindeki Benaki koleksiyonunda korunmakta olan çeşitli tiplerde, çoğu ilk kez yayımlanan, mühürlerden yararlanılmıştır.
Başlık: Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri
Gönderen: Wolfeye - 16 Şubat 2012, 09:45:12
Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri
A. Tuba Ökse

ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI
Başlık: Ynt: Antikçağda Kap Formları
Gönderen: Wolfeye - 16 Şubat 2012, 09:50:07
Anadolu'da Kalay ve Bronzun Tarihçesi
Emmanuel Cooper

amur, çömlek yapımında ilk olarak 6.000 yıl kadar önce kullanıldı; günümüzde ise seramikçilik ve çömlekçilik en çok ilgi duyulan el sanatlarındandır. Bu kitapta seramikçilik ve çömlekçilik ile bu uğraşa başlama tekniğini bulacaksınız. Ayrıca çamurun hazırlanmasından çarkta çömlek çekilene ve seramik yapımına kadar bütün aşamaları resim ve fotoğraflarla adım adım izleyebileceksiniz.