Sanat Tarihi Forum

Diğer sanat dalları => Sinema & Tiyatro => Konuyu başlatan: Wolfeye - 16 Haziran 2013, 22:23:32

Başlık: Plastik sanatlar ve sinemanın ilişkisi
Gönderen: Wolfeye - 16 Haziran 2013, 22:23:32
Bu makalede plastik sanatların sinema ile olan ilişkisi incelenip, karşılıklı nasıl bir etkileşim içinde oldukları verilen
örneklerle ifade edilmeye çalışılmıştır. Sinemanın ilk ve önemli başyapıtlarının, plastik sanatlarla ilgilenen sanatçıları
fazlasıyla etkilediği bilinmektedir. Sinema alanındaki teknik gelişmelerin diğer sanat dallarında ne denli etkili olduğu
düşünülerek, plastik sanatlarla ilgilenen sanatçıların bu teknik gelişmeler sonucunda oluşan sunum olanaklarını
değerlendirmeleri ve kendi sanat uygulamalarında bunlardan nasıl faydalandıkları örneklerle gösterilmiştir. Özellikle
bazı sanat akımlarının önemli sanatçıları, bu teknolojik mükemmelliği eserleriyle bütünleştirmekten çekinmemişlerdir.
Aynı zamanda sinema ve plastik sanatlar alanında örtüşen ortak değer yapılanmaları karşılaştırılarak farklı disiplin
olarak algılanan bu alanların günümüz sanat anlayışlarında ne kadar iç içe geçtikleri ele alınmıştır.

Devamı için buraya  (http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/988/file/sayi04/121-131.pdf)tıklayın

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ
Inonu University Journal of Art and Design
ISSN: 1309-9876 E-ISSN:1309-9884
Cilt/Vol. 2 Sayı/No.4 (2012): 121-131

Musa KÖKSAL