Sanat Tarihi Forum

Mitoloji & Efsaneler & Söylenceler => Kafkas mitolojisi => Konuyu başlatan: Wolfeye - 21 Ağustos 2013, 07:15:37

Başlık: Herodot'un Altı Med Kabilesi
Gönderen: Wolfeye - 21 Ağustos 2013, 07:15:37
Herodot, i. 101, altı Med aşiretinin ismini listeler: Böylelikle Deioces Medleri tek bir millet çatısı altında topladı, ve tek başına onlarda hüküm sürdü. Şimdi bunlar şu aşiretlere bayanmaktaydı: Busaeler, Paretaseniler, Struşatlar, Arizantiler, Budiiler, ve Magiler.

Herodot aynı zamanda "Medlerin Perslele kesinlikle aynı aletlere; ve Medlerle Perslerin olağan giyimlerinin gerçekten farksız." olduğunun altını çizmiştir (7.62). "Bu Medler eski zamanlarda herkes tarafından Aryanlar olarak anılmış; fakat Karadenizliler (Colchian), Atina'dan buraya geldiklerinde, isimlerini Media olarak değiştirdiler. Haddi zatında bu onların kendilerine verdikleri isimdi." --- Medler, Herodot'un Tarihi (7.7). Medea  (http://sanattarihi.net/forum/index.php?topic=2063.msg3155#msg3155)Yunan Mitolojisi'nde Karadeniz - Trakyalı Jason (http://sanattarihi.net/forum/index.php?topic=2054.msg3145#msg3145)'un karısı ve Argonautlar (http://sanattarihi.net/forum/index.php?topic=2053.msg3144#msg3144)'ın büyücüsüdür.