Sanat Tarihi Forum

Mitoloji & Efsaneler & Söylenceler => Yunan mitolojisi => Konuyu başlatan: Wolfeye - 08 Ağustos 2015, 08:57:08

Başlık: Batı kızları, Hesperos , Hesperid'ler
Gönderen: Wolfeye - 08 Ağustos 2015, 08:57:08
Nyks, Gece tanrıçasının tekbaşına yarattığı kızlarıdır. Daha sonraki efsanelerde Zeus'la Themis'in, ya da Phorkys'le Keto'nun kızları oldukları söylenir. Kimi efsanelerde Hesperid'lere baba olarak Atlas ya da Hesperos yıldızı verilir.

Genellikle üç peri diye bilinirler, adları Aigle, Erythie ve Hesperarethusa'dır, bu son peri isminden sebeptir kimi efsanede Hesperia ve Arethusa diye ikiye bölünür ve Hesperid'lerin sayısı dörde yükselir.

İason ve argonotların dönüş yolculuğunda bu bahçeye uğradıkları anlatılır:
...Su dağları, Argo’yu kucaklar, Libya’da kumların üstüne savurur. Fırtına dinmiştir dinmesine de gemi, kumların üzerinde; Argonautlar, çözüm arayışındadır. Yerli halkın desteğiyle fıçıların üzerine yerleştirilen Argo, denize indirilir. deniz, kum tepelerinin ardındadır.

Uzunca bir süre yol aldıktan sonra, “Atlas Dağları”nın eteklerindeki elma ağaçlarının gölgesinde nefeslenirler. artık eskisi gibi “Batı Kızları”, bal akan pınarların kıyısında şarkılar söyleyip oyunlar oynayamamaktadırlar artık; çünkü ağaç hâline dönüştürülmüşlerdir.


Atlas’ın oğlu Hesperos’un, Hesperis’ten olma Aigle, Erythie ve Hesperarethuse adlı üç ya da dört (Hesperia ve Arethusa adlı iki veya Hesperarethuse adlı bir kız düşünüldüğünden) kızı vardır. Onun zehirli okla yaraladığı ejderha, bahçede hâlâ can çekişmektedir...

Alıntı: hizirovacik.com

Hesperid'lerin Atlasın kızı olduğuna dair rivayetlerden yukarıda bahsetmiştik, hal böyle olunca Atlasa ve Atlantis kıtasına da değinmek gerekiyor

Yunanca'da Atlantis (Atlant…j, -…doj ) Atlas ile ilgili bir kökten gelmektedir. Atlas, bilindiği gibi, Yunan mitolojisinde Titan Iapetos'un oğlu olarak geçer ve Hesiodos'a göre Atlas göğü ayakta tutar;

"Dünyanın bittiği bir yerlerde güzel sesli akşam perilerinin karşısında dimdik durup ayakta tutuyor göğü başı ve yorulmaz kolları üstünde. Akıllı Zeus'un ona ayırdığı kader bu." Atlas Homeros'a göre de yeri göğü birbirinden ayıran direkleri taşır: "Bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını, ve koca direkleri omuzlarında taşır, yeri göğü birbirinden ayıran direkleri." ( Odysseia I, 53-55 )

Efsaneye göre, Pleione'den olma Pleiades ve Hyades, Hesperis'ten olma Hesperid'ler Atlas'ın kızları, Hyas ve Hesperos da oğulları olarak mitolojik kaynaklarda yer almaktadır. Bunlar içinden Hesperid'ler, mitolojide ilginç bir yer tutmaktadırlar. Azra Erhat, "Mitoloji Sözlüğü"nde Hesperid'leri ayrıntılı olarak anlatır;

"Hesperos ya da Batı Kızları diye anılan Hesperid'ler Hesiodos'a göre Okyanus Irmağının ötesinde, geceyle gündüzün sınırlarında oturan ince sesli perilerdir. … Hesperid'ler dünyanın batı ucunda, Mutlular Adalarının dolaylarında otururlarmış, ama zamanla coğrafya bilgileri artınca, Hesperid'lerin yurdu Atlas dağlarının eteğinde bir yer sayıldı.

Hesperid'lerin başlıca görevi, altın elmaların bittiği bahçeye bekçilik etmekmiş. Bir zamanlar Gaia tanrıçanın Hera'ya düğün hediyesi olarak verdiği bu elmaları dünyanın batı ucundaki bir bahçeye dikmişler ve başlarına bekçi olarak Hesperid'lerden başka bir ejder koymuşlardı. Batı Kızları bu cennet bahçesinde ezgi söylemekte ve tatlı balı akan pınarların başında hora tepmekle vakit geçirirlermiş Altın elmalar ölümsüzlük bağışlayan bir yemiştir. Herakles onları koparmakla ölümsüzle hak kazanmış olur. Altın elma (http://sanattarihi.net/forum/index.php?topic=463.msg666#msg666) motifi Üç Güzeller ve Paris efsanesinde de geçer."

Atlas  (http://sanattarihi.net/forum/index.php?topic=468.msg673#msg673)soyuyla ilgili (kimi kaynaklarda doğrudan Atlantis miti gösterilir) aşağıdaki atıflar dikkate değerdir;
Kur'an'da "Ad kavmi" diye de geçer, Ad-land; Ad Ülkesi demektir. Kimi araştırmacılar, İbranice'deki, ilk insanı belirten ve adama sözcüğünden gelen "Adem", Sanskrit dilinde “ilk, başlama” anlamına gelen ve Aryenler'in ilk konuşan insan türüne verdikleri ad olan "Ad-i", Frigler'in "Attis", Kafkasyalılar'ın "Adige", Polinezyada'daki "atea", Truva öyküsündeki "Ate", Aztek mitolosindeki "Atzlan" (ada) ve Türkçe'deki "ad", "ada", "ata" (pek çok dilde baba anlamına gelir) sözcükleri ile "Ad" kavminin adı arasında etimolojik bir bağlantı olabileceği düşünülmektedir.

Efsanelere göre Atlas, Batı'da Hesperides adalarında yaşamaktaydı. Bu adalar Hesperos gezegeni olan Venüs'ün batıda gün batımında gözüken yüzdür. Efsaneye göre, Atlas'ın oğlu Hesperos yıldızları astronom olan babası gibi gözlemek için Atlas dağına tırmanmış. Rüzgar onu alıp gök yüzüne götürmüş. Bu bakımdan Tevrat'ta Enok ve Kuran'da İdris'e benzer.

Homeros Atlantis'in adını aldığı, ve Platon'a göre onun ilk krallarından olan Atlas hakkında şunları söylüyordu, "Denizlerin göbeğinde bir adada, bol ağaçlı bir adada, bir tanrıça bulunmakta, kötü yürekli büyücü Atlas'ın kızı. Bütün denizlerin diplerini gören Atlas, yeri ve göğü birbirinden ayıran sütunları omzunda taşır." Atlas konusunda (Homeros'ta tek söz edilen yer) bu kısa satırlarda onun deniz dipleri iyi bildiğini yazıyor. Bu onun yurdunun, deniz diplerini boyladığı anlamına gelen kadim bir hatıra olabilir mi? Kızı Calypso'un (Karaib adalarının Kalipso müziği adını ona borçludur) hüküm sürdüğü Ogygia adası Atlantis arda kalan bir ada olduğu düşünmek de mümkün. Grekçe'de Atlantis, "Atlan'ın kızları" anlamına gelir. Atlas'ın kızlarından biri Maya'dır. Atlantalog Stacy-Judd'a göre bu Meksiko-Yucatan'daki Mayaların Atlantis bağının bir göstergesidir. Plutarchus'a göre Ogygia adası İngiltere kıyılarından beş günlük bir deniz seferi mesafesinde idi.

III. Ramses'in yazdırdığı yazılarda Atlantislilerin büyük su dairesi üzerindeki kara parçasından ve adalardan dünyanın ucundan, dokuzuncu kuşaktan geldikleri anlatılıyor. 9. Kuşak da eski Mısır, Yunan ve Roma'da kullanılan coğrafi bölümlere göre 52. ila 57. Kuzey enlemleri arasında kalan bölgedir.

Gilgameş efsanesinde anlatılan, "Bu bulut fırtınanın efendisi Adad'ın bulunduğu yerde gürledi". Fırtına efendisi Adad'ın bulunduğu yer neresiydi?

Atlas'ın kızlar peri Hesperidler, Homeros'a göre batının en son durağında bu adalarda hüküm sürerler. Bu da, Atlantis'i anımsatır. Grek efsanelerinde Herakles'in dev yapısı, hayvan postaları, kullandığı kaba güç ve elinde taşıdığı sopa ile bir mağara adamına andırıyor. Aynı Sümer efsanelerde kral Gilgameş'in dostu Enkidu gibi. Mitolojide Herakles'e ceza olarak on iki görev verilmişti. Bu görevlerin çoğunda Herakles canavarlarla boğuşup, kaba güçle onları yeniyordu. Diodorus'a göre Herakles kadim bir çağda, Hindistan'ı vahşi ve saldırgan hayvanlardan temizlemişti. Herakles'in on birinci görevi Hesperides adalarında Ladon isminde bir yılanın koruduğu altın elmaları almaktı. Bu elmalar vaktiyle toprak tanrıçası Titaea tarafından Zeus'a hediye edilen bir ağaçta büyüyorlardı. Zeus bu ağacı Hesperides adasına koyarak Hesperidlerin (kızlarının) korumasına teslim etmiş. Ancak onların elmaları sürekli yemelerinden dolayı, yılanı ağacı korumaya görevlendirdi. Bu öyküdeki Adem ve Hava öyküsüne benzerlikleri ilginçtir. Herakles Hesperides adasına gittiği zaman Atlas ile karşılaşır. Atlas göğü yerden ayıran sütunları taşımaktadır ve Herakles altın elmaları sorduğunda Herakles'in bir süre sütunları tutmasını, o arada kendisinin de altın elmaları alıp ona teslim edeceğini söyler. Bunu Herakles kabul eder. Atlas da söz verdiği gibi altın elmaları getirir, ancak döndüğünde sütunları tekrar omuzlamaktan kaçınır. Herakles omzundaki kemeri düzeltmek bahanesi ile yükünü bir süre için Atlas'a devretmeye teklif eder. Bu basit hileye kanan Atlas sütunları tekrar yüklenir, ama Herakles yükü tekrar kabul etmeyip yoluna devam eder ve altın elmaları tanrıça Athena'ya adar. Burada ezoterik olarak Poseidon-Atlas-Atlantis'ten Athena-Greklere bir devir gözükmektedir.

Altın elmalar konusu Konkiskador'ların Peru'yu fethetmeleri ile yeniden gündeme geldi. Onlar, İnka kralının sarayındaki bahçesinde, üzerinde altın meyveler asılı olan suni bir ağaç buldular. Hemen onu söküp İspanya'ya gönderdiler. Orada diğer İnka sanat eserleri gibi İspanyol krallının hazinesi için eritildi.

KAynak: gizliilimler.tr.gg

Alıntı

Çalışma notları
"Hesperos venüsün batı gün batımında görünen yüzüne verilen addır" konusu ayrıca incelenebilir
"üç altın elma, altın meyveler / ağaç / dal, ölümsüzlük meyveleri / ağaçları, bilgi meyveleri ve ağaçları" başlıkları ayrıca incelenebilir