Gönderen Konu: Ahuramazda - Hürmüz ve kardeşi Ahirman  (Okunma sayısı 3099 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Wolfeye

  • Yönetici
  • *
  • İleti: 4719
  • Teşekkür: 55
  • Cinsiyet: Bay
    • Sanat tarihi
Ahuramazda - Hürmüz ve kardeşi Ahirman
« : 27 Kasım 2008, 23:32:46 »
Pers Tanrısı
Bundan çok eski zamanlar öncesinde, daha yeryüzünde kimsenin olmadığı dönemlerde Zervan isimli tanrının iki oğlu olmuştur. Birinin adı Hürmüzdür ve bereket ve ışık saçan anlamına gelmektedir. Diğerininki ise ise Ehrimandır ve kötülük ve kıtlık saçan anlamındadır. Fırat ve Dicle’nin yaşanam bulduğu, AhuraMazda’nın kutsadığı topraklarda Hürmüz hep iyinin ve uygarlığın temsilcisi, Ehriman da onun karşıtı olmuştur.pers dini ve mitolojisindeki iyilik ve ışık tanrısı. zend avesta'yı yazıp elçisi zerdüşt'e gönderen ışığın gücü. farsça'da da "hürmüz" diye anılır. belki de şu ana kadar bilinen tek tanrılı dinlerin atasıdır kendisi (mısır'daki akhenaton felesefesini saymazsak), zira kitap ve tanrı iyice incelendiği vakit ibrani dinlerin temel kaynağının nerden geldiği belli olmaktadır. ayrıca, her ne kadar tek tanrı ahuramazda olsa da esasında tek değildir, bir de ikiz kardeşi tanrı ehrimen \ehiremenvardır, ehiremen de ahuramazda'nın zıddı olup kötülüğü ve karanlığı temsil etmektedir. dünya'nın sonunda ahuramazda'nın ehiremen ile süren savaşı sona erecek ve ehiremen, ahuramazda'nın gönderdiği ergimiş metal seli altında kalarak yok olup gidecektir ve böylelikle dünya'da kötülüğün sonunun geleceğine inanılır.Ahuramazda ve Zerdüşt
Hürmüz, dünyada kendisini temsil etmesi için Zerdüşt’ü gönderir ve yüreğini sevgi ile doldurur. Zerdüşt ise buna karşılık oğullarını ve kızlarını Hürmüz’e hediye eder. Ehriman bu durumu kıskanır ve yüzyıllar boyunca sürecek olan iyilerle savaşına başlar. Tüm iyilere, Zerdüşt’ün soyuna ve iyiliklere Medya coğrafyasındaki yaşanamı çekilmez bir duruma getirir. Ehriman bazen gökten ateşler yağdırır bazen fırtınalar koparır ve iyiliğe ve iyilere hep zulm eder.

Zerdüştçülüğün kurucusu olan, 628-551 yılları arasında yaşamış kişi. Bilgelik tanrısı Ahuramazda’nın kendisine görün-düğünü söyleyen Zerdüşt, Tanrı’nın kendisine Vohu Manah isimli bir melekle vahiy indirdiğini ve hakikati yayma görevi verdiğini söylemiştir.

İran kültüründe çoktanrıcılıktan tektanrıcılığa geçiş sürecinde oldukça önemli bir rol oynayan Zerdüşt’ün kurmuş olduğu din ise, Zerdüştçülük olarak bilinir. M.Ö. 7. yüzyılda ortaya çıkmış olan, İran ve çevresinde yaşayan halkların bağlandığı eski bir din olarak Zerdüştçülük, iyi ve kötü arasındaki kavga dinin kozmolojisine de yansıtıldığı ve ışıkla karanlık arasındaki bir savaşla sembolize edildiği için, ahlâki bir karakteri olan, ikici bir dindir. Zerdüştçülüğe göre, evrenin yaratıcısı, iyilik Tanrı’sı olan Ahuramazdadır. Ahuramazda, insanlara kötülük etmeye çalışan kardeşi Ehrimen ile sürekli bir savaş halindedir. Buna göre, Zerdüştçülükte, iyilik ve kötülük gibi, iki temel ilke vardır. Aydınlık iyiliği, karanlık da kötülüğü gösterir. İyiliği yayan Ahuramazda’nın karşısında, kötülüğü yayan Ehrimen bulunmaktadır. İnsan ruhu, işte bu iki gücün, iyilikle kötülüğün çatışma alanıdır. İnsan hangi taraf üstün gelirse. Zerdüştçülüğe göre o tarafa yönelir.

Şehristani (M. 10X6-1153) Zerdüştlük ve Manişeizm'den bahseder

Zerdüştlük (M.ö. 600)
Zerdüşt'ün nerede ve ne zaman vaaz ettiği tartışmalı olmakla birlikte, kesin olan şudur ki Pers Kralı Darius (M.Ö. 4X6) bazı yazılarında Zerdüştçii deyişleri kullanmıştır. Darius zamanında Zerdüştçü öğreti. Perslerin İmparatorluk girişimlerini başlattıkları sırada kendilerini içinde buldukları değişen dünyayı açıklamaya ve düzene koymaya çalışan bir adamın eseri ve yeni ortaya atılmış bir öğreti olarak görünür.

Zerdüştün mesajı soyuttu. Ulu, cisimsiz ve evrensel bir tanrının. Hürmüzün (Ahura mazda) görkemini vazetti.

Zerdüştçülük hiç bir zaman Perslerden başka bir halkın dini olmadı. Ama kendinden sonraki fikirleri etkiledi.

Ateş kültü Hürmüz'e adanmıştı.

Yıldızlar kültünün, özellikle Güneş'in önemli bir rolü var: Güneş, tanrı Mitra'da kişileştirildi. Mitra kültü, tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Doğanın üretici güçlerinin simgesi olan Mitra. daha sonra ölüler koruyucusu ve savaş tanrısı oldu. Eski İran dininde tapmak yok. ayinler -dua ve kurban törenleri- uygun görülen yerlerde yapılıyordu.

midena pro tou telous makarize