Gönderen Konu: Sanat tarihi 1. Sınıf lisans dersleri  (Okunma sayısı 10564 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Wolfeye

 • Yönetici
 • *
 • İleti: 4719
 • Teşekkür: 55
 • Cinsiyet: Bay
  • Sanat tarihi
Sanat tarihi 1. Sınıf lisans dersleri
« : 28 Aralık 2008, 17:03:03 »
SANAT TARİHİ YÖNTEMLERİ VE YAZIMI - I Zorunlu
Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı dersi, öğrenciye bir konuyu araştırırken izlemesi gereken yöntemleri ve elde edilen bilgileri sistematik bir biçimde metin olarak sunabilmesini öğretmeyi hedefler. Dersi alan öğrencinin bir eseri araştırma ve yazmaya yönelik gerekli bilgi donanımını edinmiş olması beklenir.

Dersin İçeriği: “Sanat nedir?” sorusu temel alınarak sanat ve Sanat Tarihi bilimi, inceleme yöntemleri tanıtılır. Sanat Tarihi’nin fen bilimleri ve arkeoloji, nümizmatik, edebiyat, antropoloji, tarih gibi sosyal ve insani bilimlerle olan disiplinlerarası ilişkileri anlatılır. Öğrenciye bu kapsamda gruplama, karşılaştırma, grafik oluşturma gibi araştırma ve yazıma yönelik temel bilgiler öğretilir. Sanat Tarihi’nde kaynak araştırmaları, Sanat Tarihi’nin tarihi, Sanat Tarihi yazımının kural ve yöntemleri ele alınır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 final sınavı ve 3 ödev

Önerilen Kaynaklar:
* BELL, Clive. Uygarlık, (Çev. V.Günyol, M.Urgan, M.C.Anday, H.Yavuz, H.Çakır), İstanbul,
Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998
* CÖMERT, Bedrettin. “Sanat Kuramı ve Sanat Tarihçiliği”, Bedrettin Cömert’e Armağan,
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1980: 249-255
* DEONNA, W. Sanatta Ritimler ve Kanunlar, (Çev. Süleyman Kazmaz), İstanbul, Remzi
Kitabevi, 1974
* EDMAN, Irwin. Sanat ve İnsan. Estetiğe Giriş, (Çev. Turhan Oğuzkan), İstanbul, İnkilap ve
Aka Basımevi, 1977
* FISCHER, Ernst. Sanatın Gerekliliği, (Çev. Cevat Çapan), İstanbul, e Yayınları, 1980
* MEJUYEV, Vadim. Kültür ve Tarih, (Çev. Suat H. Yokova), İstanbul, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998
* MÜLAYİM, Selçuk. Sanat Tarihinde Araştırma ve Metot, Ankara, Titiz Ofset-Basımevi, 1982
* ÖGEL, Semra. “Günümüzde Sanat Tarihi’ne Yaklaşımlar”, Celal Esad Arseven Anısına.
* Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, İstanbul : Mimar Sinan Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2000: 272-279.
* WEBER, Jean-Paul. Sanat Psikolojisi, (Çev. İlhan Cem Arseven), Ankara, Karşı Yayınlar, 1993SANAT TARİHİ YÖNTEMLERİ VE YAZIMI - II Zorunlu
Dersin Amacı: Sanat tarihi ve sanat yapıtı değerlendirme yöntemlerini öğretmek.

Dersin İçeriği: Biçimcilik ve biçem, ikonografi, içeriksel çözümlemeler, biyografi ve otobiyografi, yapısalcılık, göstergebilimsel yaklaşımlar, Wölfflin, Panofsky gibi düşünürlerin bu konulardaki katkıları tanıtılır. Bu temel görüş ve yaklaşımlar, seçilecek sanat yapıtlarının yorumları, artistik bir kişiliğin çözümü gibi uygulamalar ve seminerlerle desteklenir.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 2 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 final


SANAT TARİHİNDE TERİM VE KAVRAMLAR - I Zorunlu
Dersin Amacı: Sanat Tarihi’nin anlaşılması için büyük önem taşıyan terim ve kavramların öğretilerek, öğrencinin alana girmesini sağlamak.

Dersin İçeriği: Geniş anlamda, insan tarafından tasarlanmış ve doğanın ürünü olmayan kullanım nesnesinden bilgisayar grafiğine kadar her türlü imgenin yaratım koşulları incelenir. Sanat Tarihi’nin temelini oluşturan görsel sanatların bileşenleri, bu alanın terim ve kavramları temel kavramlara başvurularak tanıtılır. Bu kapsamda imgenin yaratılmasında kullanılan teknikler (resim, heykel, gravür, mozaik, vitray, v.b) ve kavramlar (biçim, içerik, biçem, v.b) ele alınır.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
BAUMGART, F., DuMont’s kleines Sachlexikon der Architektur, Köln 1978
Du Mont’s Bild-Lexikon der Kunst-Künstler, Stile, Techniken, Köln 1976
EHRESMANN, J.,Honour, H., Pevsner N., The Penguin Ditionary of Architecture, Harmondsworth 1972
HASOL, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul 1975
JACOPS, J., The Encylopedia of World Art, London 1975
KOEPF, H., Bildwörterbuch der Architektur, Stuttgart 1982
SÖZEN, M., Tanyeli U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1986
TURANİ, A., Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü, Ankara 1968SANAT TARİHİNDE TERİM VE KAVRAMLAR - II Zorunlu
Dersin Amacı: Mimari yapıtlar ve yaratım koşulları incelenir; bu alanın terim ve kavramları, bileşenleri önekler verilerek tanıtılır.

Dersin İçeriği: Geleneksel kentlerin özellikleri kısaca tanıtılır. Mimarlık tarihi kapsamındaki yapıtlara ilişkin terimler örneklerle tanıtılır. Ayrıca, kuramsal bakış açısı ana hatlarıyla tartışılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: iki ara sınav, bir final sınavı, araştırma ödevi

Önerilen Kaynaklar:
* AKURGAL, Ekrem; Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınları,İstanbul, 1997
* ARSEVEN, Celal Esat; Sanat Ansiklopedisi, (Beş cilt),İstanbul, 1983 (5. basım)
* BOZDOĞAN, Sibel; Modernizm ve Ulusun İnşaası, Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür, (Çeviren: Tuncay, Birkan), İstanbul, 2002
* CHING, Francis D.K.; Architecture Form Space and Order, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1979
* FLEMING, John-HONOUR, Hugh; PEVSNER, Nikolaus; The Penguin Dictionary of Architecture, Penguin Books; Great Britain, 1972
* HASOL, Doğan; Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları: A2, İstanbul,1979
* KUBAN, Doğan; Mimarlık Kavramları: Tarihsel Perspektif İçinde Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne Giriş, Yem Yayınları, İstanbul, 1989 (İlk basım 1966)
* ROTH, M. Leland; Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, (Çeviren: Ergün Akça), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2000
* ÖDEKAN, Ayla; Türkiye’de 50 Yılda Yayımlanmış Arkeoloji Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihi ile İlgili Yayınlar Bibliyografyası (1923/1973), İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1974
* SÖZEN, Metin-TANYELİ, Uğur; Türk Konut Mimarisi Bibliyografyası, İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi ve Sanat Tarihi Birimi, İstanbul, 1984
* SÖZEN, Metin-TANYELİ, Uğur; Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992ANADOLU UYGARLIKLARI VE SANATI - I Zorunlu
Dersin İçeriği: Kronolojik olarak Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Demir çağı kültürleri ile bu dönemlerdeki teknolojik gelişim, yerleşimler, mimari kalıntılar, küçük eserlerin söz konusu dönemler boyunca değişimleri incelenir. Komşu kültürler ile olan ilişkileri maddi kültür kalıntıları örneğinde karşılaştırılır. Bu dönemlerde inançlardaki farklılaşmalar, yönetim yapılarındaki dönüşümler, nedenleri ve sonuçları bağlamında açıklanır.

Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci; I-Kültür ve uygarlık kavramlarını anlamış olması, terminolojik birikime sahip olması, Evrim ve Paleolitik ile Mezolitik Kültürleri anlayabilecektir.

II-Neolitik kültürleri tanıyacak, ortaya çıkan yeni üretim biçimlerini, toplumsal yapıdaki değişiklileri kavrayabilecek, komşu kültür çevreleri ile olan ilişkileri kurabilecektir.

III-Kalkolitik kültürleri tanıyarak, ortaya çıkan yeni üretim biçimlerini, toplumsal yapıdaki değişiklileri kavrayabilecek, komşu kültür çevreleri ile olan ilişkilerin kurabilecektir

IV-Tunç Çağı kültürlerini tanıyarak, ortaya çıkan yeni üretim biçimlerini, toplumsal yapıdaki değişiklileri kavrayarak, komşu kültür çevreleri ile olan ilişkileri kurabilecektir.

V-Demir Çağı (Urartu, Frig, Lidya) kültürlerini tanıyacak, ortaya çıkan yeni üretim biçimlerini, toplumsal yapıdaki değişiklileri kavrayacak, komşu kültür çevreleri ile olan ilişkileri kurabilecektir.

Dersin Süresi: 1 Yarıyıl (3 kuramsal, haftada toplam 3 saat)
Öğretme Yöntemleri: Anlatım, tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav (40 %) final sınavı (60 %)
Eğitim Dili: Türkçe

Önerilen Kaynaklar:
Özdoğan, M. (1999). Neolithic in Turkey: The Cradle of Civilization: New Discoveries, İstanbul
MELLART, J. (2003). Çatalhöyük: Anadolu'da Bir Neolitik Kent, İstanbul
Akurgal, E. (1985). Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, İstanbul
Akurgal, E. (2001) The Hattian and Hittite Civilizations, Ankara
Akurgal, E. (1955), Phrygische Kunst, AnkaraAVRUPA UYGARLIKLARI VE SANATI - II Zorunlu
Dersin Amacı: Özellikle 14. yüzyıldan 20. yüzyıl sonuna kadarki dönemlerin mimari ve görsel sanat örnekleriyle tanıtılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: Avrupa kültürü ve sanatında Rönesansla başlayan değişim vurgulanır. Aydınlanma, Endüstri Devrimi ve sonrası süreçlerin yerleşim merkezleri, mimari ve görsel sanat ürünleri ve biçemsel özellikleri tanıtılır.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 2 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
AKYÜREK, Engin. Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 1994.
BAZIN, Germain. Sanat Tarihi, İstanbul, Sosyal Yayınları, 1998.
CÖMERT, Bedrettin. Giotto’nun Sanatı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1977.
GARDNER. Art Through The Ages, U.S.A, Harcourt, Brace and World Inc., 1970.
GERMANER, Semra. 18.Yüzyıl Avrupa Resmi, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 1996.
GOMBRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1980.
İNANKUR, Zeynep. 19.yüzyıl Avrupası’nda Heykel ve Resim Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları,1997.
İPŞİROĞLU, N. Ve M. İPŞİROĞLU. Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi, İstanbul, Cem Yayınevi, 1977.
JANSON, H.W. History of Art, Newyork,1995.
LEVEY, Michael. From Giotto to Cezanne. A Concise History of Painting, London, Thames and Hudson Inc. 1994.
LYNTON, Norbert. Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1982.
PEVSNER, Nikolaus. Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı, İstanbul, Cem Yayınevi, 1977.
ROTH, Lealand. Mimarlığın Öyküsü, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2000.
TANSUĞ, Sezer. Resim Sanatının Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi,1992.
YETKİN, Suut Kemal. Barok Sanat, İstanbul, Cem Yayınevi, 1977.ORTADOĞU UYGARLIKLARI VE SANATI Zorunlu
Dersin Ön Koşulları Yok
Dersin Süresi 1 Yarıyıl (3 kuramsal, haftada toplam 3 saat)
Öğretme Yöntemleri Anlatım, tartışma
Değerlendirme Yöntemi 2 ara sınav (40 %) final sınavı (60 %)
Eğitim Dili Türkçe

Dersin İçeriği
Ortadoğu ve Mezopotamya’da Neolitik dönemlerden M. S. 7. yüzyıla kadar olan zaman içerisindeki uygarlıklar ve kültürleri, yerleşim merkezleri, mimari anıtlar, heykeltıraşlık ve küçük eserler dikkate alınarak tanıtılır.

Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;
I-Ortadoğu ve Mezopotamya’daki Neolitik ve Kalkolitik kültürlerini, ilgili yerleşim yerleri bağlamında, mimari, seramik, heykeltıraşlık ve küçük eserleri ile birlikte tanır. Söz konusu dönemdeki teknolojik gelişimleri kavrar.

II-Ortadoğu ve Mezopotamya Tunç Çağı kültürlerini, ilgili yerleşim yerleri bağlamında, mimari, seramik, heykeltıraşlık ve küçük eserleri ile birlikte tanır. Söz konusu dönemdeki teknolojik gelişmeleri, yazının ortaya çıkışına neden toplumsal ve ekonomik dönüşümler ile hukuk sistemini kavrar. Anadolu ile kurulan ilişkiler ve bu süreçte oluşan yönetimsel, kültürel ve teknolojik ilişkiler değerlendirir. Dönemin çok tanrılı inanç sistemini öğrenecektir.

III-Mezopotamya’daki Demir Çağı Kültürlerini yeni ortaya çıkan merkezler, şehirler ve mimarlık eserleri dikkate alınarak değerlendirebilecektir.

IV-Ortadoğu ve Mezopotamya’nın Perslerin etkisine girmesi ve ardından Büyük İskender’in bölgeye gelişi ile başlayan kültürel ve sanatsal değişiklikleri anlayacaktır.

V-Ortadoğu ve Mezopotamya’da Roma’nın etkinliği ve bu dönemde oluşan yeni kültürel ortam, şehirler ve anıtlarını kavrar. M. S. 1. yüzyılda Hıristiyanlığın ortaya çıkışı ve yayılması sürecindeki kültürel ortamı değerlendirebilecektir.

VI-Ortadoğu ve Mezopotamya’da Doğu Roma İmparatorluğu’nun askeri ve dinsel örgütlenmesini, mimari etkinliklerini ve kültürel ortamını değerlendirebilecektir.

Önerilen Kaynaklar
* Ellis, R., (1972). A Bibliography of Mesopotamian Archaeological Sites, Wiesbaden
* Joannes, F. (2004). The age of empires: Mesopotamia in the first millennum BC, Edinburgh
* Mackay, E. J. H. (1931). Report on excavations at Jemdet Nasr, Iraq, Chicago
* Sürenhagen, D. (1993). “Relative chronology of the Uruk Period New Evidence from Uruk-Warka and Northern Syria,”, Canadian Society for Mesopotamian Studies (CSMS Bulletin) 25: 57- 70
* Mountains and lowlands: essays in the archaeology of greater Mesopotamia (1977) (Edts. L. D. Levine and T. C. Young, Jr.), Malibu.
* Frangipane, M. (2002). Yakındoğu’da devletin doğuşu: Mezopotamya ve çevresinde güçlü aile yönetimlerinin devlet çarkına dönüşmesi (çev. Z. Z. İlkgelen), İstanbul
* Adams, R. McC. (1972). The Uruk countryside; the natural setting of urban societies, Chicago
* H. Gasche ... [et al.], (1998). Dating the fall of Babylon: a reappraisal of second-millennium chronology, Chicago,.
* Van de Mieroop, M. (1999) The ancient Mesopotamian city, Oxford.
* Myths from Mesopotamia: creation, the flood, Gilgamesh, and others (Edt. & Trans. S. Dalley), Oxford 2000.
* Iron Age pottery in northern Mesopotamia, northern Syria and south-eastern Anatolia: papers presented at the meetings of the international "table ronde" at Heidelberg (1995) and Nieborow (1997) and other contributions (Edts. A. Hausleiter and A. Reiche), Münster 1999.
* Visicato, G. (c. 2000). The power and the writing: the early scribes of Mesopotamia, Bethesda
* Matthews, R. (2000). The early prehistory of Mesopotamia, 500,000 to 4,500 BC, Brepols
* Eleanor, B. (2000). Heartland and province: urban and rural settlement in the neo-Assyrian empire: (urban settlement, Mesopotamia, Iron Age, town planning), Ann Arbor, MI: UMI
* Stein, G. (c. 1999) Rethinking world-systems: diasporas, colonies, and interaction in Uruk Mesopotamia, TucsonORTA ASYA UYGARLIKLARI VE SANATI Zorunlu
Dersin Amacı: Orta Asya’daki İslam öncesi uygarlıklarının öğrenilmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği: Orta Asya’da gelişen İskit, Hun, Göktürk ve Uygur gibi İslam öncesi uygarlıklara ait mimari ve el sanatı ürünleri ele alınarak tanıtılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul : Yok
Temel Öğrenme Yöntemi:Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınavı, 1 final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
* BOKIVENKO, Nikolai, “Tagar Kültürü”, Türkler 1, (Ed. H.C. GÜZEL, K. ÇİÇEK, S. KOCA), Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002: 518-525.
* EBERHARD, Wolfram, Çin’in Şimal Komşuları (Çev. Nimet ULUĞTUĞ), Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1996.
* GROUSSET, Rene, Bozkır İmparatorluğu, Atilla-Cengiz Han-Timur, (Çev. Reşat UZMEN), İstanbul, Ötüken Yayınları, 1980.
* GUMİLEV, Lev Nikolayeviç, Eski Türkler, (Çev. Ahsen BATUR), İstanbul, Selenge Yayınları, 2002.
* HASSAN, Ümit, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, İstanbul 2000, Alan Yayınları
* LIGETTI, L., Bilinmeyen İç Asya, (Çev. Sadrettin KARATAY) Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1986.
* ÖGEL, Bahaeddin, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991.
* ORKUN, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1986.
* RADLOFF, W., Sibiryadan 1-4, (Çev. Ahmet TEMİR), Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1994.
* RASONYI, Laszlo, Tarihte Türklük, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1993.
* ROUX, Jean-Paul, Orta Asya, Tarih ve Uygarlık, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2002.
* TARHAN, Tamer, “Bozkır Medeniyetlerinin Kısa Kronolojisi”, Tarih Dergisi, 24, 1970: 17-32.TEKNİK RESİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI - I Zorunlu
Dersin Amacı: Sanat Tarihi kapsamındaki mimarlık yapıtları ile üç boyutlu objelerin algılanması için gerekli plan, mekan, biçim, boyut, perspektif kavramları benimsetilir.

Dersin İçeriği:Sanat tarihi alanı için geliştirilmiş bir teknik resim programı uygulanmaktadır., öğrencilere sanat tarihi objelerinin veya onlara yakın objelerin iki ve üç boyutlu görünüşleri ile ilgili alıştırmalar yaptırılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 2 teorik, 2 uygulama ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, Çizim Ödevleri ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: iki ara sınav, bir final sınavı, sömerter süresince yapılan ödevler

Önerilen Kaynaklar:
BAĞCI, Mustafa-BAĞCI, Cemil; Teknik Resim, Gül Yayınevi, cilt 1, Ankara,1998


TEKNİK RESİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI - II Zorunlu
Dersin Amacı: Görsel sanatlarda biçim, boyut, perspektif, oylum, renk, vb. kavramlar uygulamalar yapılarak tanıtılmaya ve benimsetilmeye çalışılır.

Dersin İçeriği:Yukarıda belirtilen kavramlar, karakalem, suluboya ve guaj teknikleri kullanılarak uygulanır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 2 teorik, 2 uygulama ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, Uygulamalı çalışma ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: sömester içindeki alıştırmalar ve bir final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
PARRAMÓN, José M.; Işık ve Gölge, (Çev: Erol Erduman, Ercan Tuzcular), Remzi
Kitabevi, İstanbul, 1998 (2. basım)
midena pro tou telous makarize

Çevrimdışı Wolfeye

 • Yönetici
 • *
 • İleti: 4719
 • Teşekkür: 55
 • Cinsiyet: Bay
  • Sanat tarihi
Ynt: Sanat tarihi 1. Sınıf lisans dersleri
« Yanıtla #1 : 28 Aralık 2008, 17:03:40 »
HIRİSTİYAN SANATI Zorunlu
Dersin Amacı: Ortaçağ sanat üretiminin temel kaynağı olan Hıristiyan inancının eserleri, içerik, form v.b açıdan nasıl biçimlendirdiğini örneklerle aktarmak.

Dersin İçeriği: Hıristiyan inancı ve kültürünün sanat üzerindeki etkileri tanıtılır. Mimari ve görsel sanatlara yansımaları ve simgeler üzerinde durulur. Hıristiyan dininin coğrafi yayılımları bağlamında, sanatın biçimlenmesi ve farklılaşmalar anlatılır.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
* BAYNES, N.H. ve MOSS, H.St.L.B. Byzantium, An introduction to East Roman civilization, Oxford 1948
* BECK, H.G. Kirche und theologische Literatür im byzantinischen Reich (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumwissenschaft I,2), München 1959
* BECKWITH, J. The art of Constantinople, An introduction to Byzantine art, 330-1453, London 1961
* BREHIER, L. Le monde byzantin, 3 cilt, Paris 1948-1950
* DALTON, O.M. East Christian art, A survey of the monuments, Oxford 1925
* DELVOYE, Ch. L'art byzantin, Paris 1967
* DIEHL, Ch. Manuel d'art byzantin, 2 cilt, Paris 1925-1926
* GRABAR, A. Byzanz, Die byzantinische Kunst des Mittelalters vom 8. bis 15. Jh. (Kunst der Welt) Baden-Baden 1964
* KASHDAN, A. Byzanz, Aufsteig und Untergang des Oströmischen Reiches (Lebendiges Altertum 16), Berlin 1964
* OSTROGORSKY, G. Bizans Devleti Tarihi (çev.F. Işıltan). Ankara 19813. A.A. Vasiliev, History of the Byzantine empire, 2 cilt, Madison 1952-1958
* RICE, D.T. Art of the Byzantine Era (World of Art), London 1966
* RICE, D.Talbot The Byzantines (Ancient Peoples and Places), London 1962
* RUNCIMAN, St. Byzantine civilisation, London 1933
* WULFF, O. Altchristliche Kunst von ihren Aenfangen bis zur Mitte des ersten Jahrtausends; Teil 2: Die byzantinische Kunst von der ersten Blüte bis zu ihrem Ausgang (Hdb. Kunstwissenschaft), Postdam 1935İSLAM SANATI Zorunlu
Dersin Amacı: İslam ülkelerindeki sanatsal gelişimlerin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği: Bir inanç ve kültür biçimi olarak İslam dininin sanat üzerindeki etkileri anlatılır. Bu dinin Anadolu dışındaki coğrafi yayılımı bağlamında, mimari ve görsel sanat ürünleri, biçim ve biçem sorunları tanıtılır ve tartışılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati).
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul : Yok
Temel Öğrenme Yöntemi:Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınavı, 1 final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
* BARRUCAND, M-A. BEDNORZ, Mourische Architecture in Andalısien, Colognr 1992.
* BLAİR, S.-J. BLOOM, The Art and Architecture of İslam 1250-1800, New Haven 1987.
* CAHEN, Claude, Doğuşundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar İslamiyet, (Çev. E. N. Erendor), Ankara 1990.
* CEZAR, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977.
* COHN-WIENER, Ernest, Turan, Islamische Baukunst in Mittelasien, Berlin 1930.
* CRESWELL, K. A. C., Early Muslim Architecture I-2, Oxford 1932, 1940
* ETTINGHAUSEN, R.-GRABAR, O., The Art and Architecture of Islam 650-1250, London 1994.
* GOLOMBEK, L. ve D. WILBER, The Timurid Architecture Of Iran and Turan I-II, Princeton 1988
* GRABAR, Oleg, The Formation of Islamic Art, London
* HILL, Derek-O. GRABAR, İslamic architecture and its decoration, London 1967.
* MAYER, L. A., Islamic architects and their works, Cenevre 1956.
* MARCAIS, G., L’architecture musulmane d’Occident (Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne et Sicile). Arts et Metiers Graphiques, Paris 1954
* POPE, Arthur Upham, A Survey of Persian Art, London 1967
* SEHERR-THOSS, S. P.-WİLBER, D. N., Design and Colour in Islamic Architecture (Afghanistan, Iran, Turkey), Washington 1968.
* WILBER, D. N., The Arhitecture of Islamic Iran: The Ilkhanid period, New Jersey 1955.
midena pro tou telous makarize