Gönderen Konu: Sanat tarihi 3. Sınıf lisans dersleri  (Okunma sayısı 6297 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Wolfeye

 • Yönetici
 • *
 • İleti: 4719
 • Teşekkür: 55
 • Cinsiyet: Bay
  • Sanat tarihi
Sanat tarihi 3. Sınıf lisans dersleri
« : 28 Aralık 2008, 17:07:34 »
SANAT ESTETİK VE DÜŞÜNCE TARİHİ - I Zorunlu
Dersin Amacı: Felsefe ile ilgisinde Sanat, Estetik ve “Güzel” kavramları. Sanatın insan için ifade ettiği anlam ve Sanat Felsefesi. Bir insan etkinliği olarak sanatın yapısı ve ürünlerinin özelliği.

Dersin İçeriği: 1. Sanat ve Estetik ayrımı. 2. Doğru ve Güzel kavramları. 3. Bir insan etkinliği olarak Sanat. 4. Sanatın yapısal unsurları.

Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav,

Okuma Listesi:
KUÇURADİ, İ. Sanata Felsefeyle Bakmak, Ayraç Yay. Ank.
MAY, Rollo Yaratma Cesareti, Metis Yay. Ist.
MENGÜŞOĞLU, Takiyettin Felsefeye Gitiş, Remzi Kit. Ist.
MENGÜŞOĞLU, T. İnsan Felsefesi, Remzi Kit. Ist
YETİŞKEN, Hülya Estetiğin ABC’si, Kabalcı Yay. Ist


SANAT ESTETİK VE DÜŞÜNCE TARİHİ - II Zorunlu
Dersin Amacı: Felsefe Tarihinde belli başlı (ör. Aristoteles, Kant, Hegel, Hartmann, Cassirer gibi...) sanat görüşlerinin incelenmesi.

Dersin İçeriği: 1. Platon’un Sanat Görüşü, 2. Aristoteles’in Sanat Görüşü ve etkileri. 3. I.Kant’ın Sanat görüşü ve özelliği, 4. Hegel’in Sanat görüşü. 5. Günümüzde sanat görüşleri

Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav

Okuma Listesi:
ARISTOTELES, Poetika, Remzi Kit. Ist CÖMERT, Bedrettin Croce’nin Estetiği, Kültür Bakanlığı, Ank.
BOZKURT, Nejat Sanat ve Estetik Kuramları, Ara yay. Ist.
CASSIRER E., İnsan Üstüne Bir deneme, Remzi Kit. Ist.
GEIGER, M. Estetik Anlayış, Remzi Kit. Ist.
SUMER, Necdet Aristoteles’te sanatsal Etkinliğin Doğası : Mimesis, Bozkurt Güvenç’e Armağan Kitabı, Kültür Bakanlığı, Ank.
YETKİN, S. Kemal Estetik Doktrinler Tarihi, Bilgi yay. Ank.


ORTAÇAĞ KÜLTÜRÜ VE SANAT Seçmeli
Dersin Amacı: Öğrencinin, sanatın oluşumunda etken olan sosyo-kültürel ortamı, tarihsel verilerle birlikte algılama becerisini kazanmış olması beklenir.

Dersin İçeriği: Sosyal, kültürel, demografik, ekonomik, dini, ticari, kırsal ve kentsel günlük yaşam, farklı kültür ve/veya coğrafyadan seçilecek iki ayrı Ortaçağ kentinde irdelenerek, karşılaştırmalı olarak ele alınır. Günlük yaşamın sanat üzerindeki sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri, dönemin sanat ortamını oluşturan etkenler, toplum-sanat ilişkisi tartışılır.

Dersin süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 final sınavı

Önerilen Kaynakça:
BENEVOLO, Leonardo, Avrupa Tarihinde Kentler, (Çev. N. Nirven), İstanbul 1995, Afa Yayıncılık.
BURKE, Peter, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, (Çev. G. Aksan), Ankara 1996, İmge Kitabevi Yayınları.
DUBY, Georges, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, (Çev. M.A. Kılıçbay), Ankara 1995, İmge Kitabevi Yayınları.
GIMPEL, Jean, Ortaçağda Endüstri Devrimi, (Çev. N. Özüaydın), Ankara 1996, Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
GRANT, Michael, Roma'dan Bizans'a, İ.S. 5. Yüzyıl, (Çev. Z. İlkgelen), İstanbul 2000, Homer Kitabevi Yayınları.
HOLTON, R. J., Kentler Kapitalizm ve Uygarlık, (Çev. Prof.Dr. R. Keleş), Ankara 1999, İmge Kitabevi Yayınları.
HUIZINGA, Johan, Ortaçağın Günbatımı, (Çev. M.A. Kılıçbay), Ankara 1997, İmge Kitabevi Yayınları.
OSTROGORSKY, Georg, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. F. Işıltan), Ankara 1991, Türk Tarih Kurumu Yayınevi.
PIRENNE, Henri, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, (Çev. Ş. Karadeniz), İstanbul 2000, İletişim Yayınları.
RICE, Tamara Talbot, Bizans'ta Günlük Yaşam. Bizans'ın Mücevheri Konstantinopolis, (Çev. B. Altınok), Özne Yayınları.
RICH, John, Antik Dünyada Kırsal ve Kent, (Çev. L. Özgenel), İstanbul 2000, Homer Kitabevi Yayınları.
RICH, John, Geç Antik Çağda Kent, (Çev. S. Güven, E. Güven), İstanbul 1999, Homer Kitabevi Yayınları.
TANYELİ, Uğur, " Kent", Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2, İstanbul 1997, 983-992, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
Konstantinopolis-Venedik
MÜLLER-Wiener, Wolfgang, İstanbul'un Tarihsel Topografyası, 17. Yüzyıl Başlarına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-İstanbul, (Çev. Ü. Sayın), İstanbul 2002, Yapı Kredi Yayınları.
MÜLLER-Wiener, Wolfgang, Bizans'tan Osmanlı'ya İstanbul Limanı, (Çev. E. Özbek), İstanbul 1998, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Venedik
NICOL, Donald M., Bizans ve Venedik, Diplomatik ve Kültürel İlişkiler Üzerine, (Çev. G. Ç. Güven), İstanbul 2000, Sabancı Üniversitesi Yayınları.
ROMANELLI, Giandomenico (ed.), Venice. Art and Architecture, Cologne 1997, Köneman Verlagsgesellschaft.


TASARIM TARİHİ Seçmeli
Dersin Amacı: Sanayi Devrimi sonrasında farklı kültürlerde kullanım nesneleri açısından tasrım tarihinin aktarılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: Kullanım nesnelerinin tasarımı işlev, teknik ve estetik gibi değişik belirleyenler açısından farklı tarih, toplum ve kültürlerde ele alınır, tasarım tarihi açısından değişik ekol, biçem ve tipleriyle tanıtılır. Tasarımın bir bilgi olarak aktarımı üzerinde durulur.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ADES, Dawn. The 20th-Century Poster: Design Of The Avant-Garde, NewYork, AbbevillePress 1984.
PULOS,Arthur J. American Design Ethic : A History of Industrial Design To 1940,
Cambridge 1983
Art and Design Including History Of Art And Design Degree Course Guide, 1994-95. Cambridge : Hobsons Publishing, 1994.
CONWAY, Patricia. Art For Everyday: The New Craft Movement, New York: Clarkson Potter/Publishers 1990
NAYLOR, Gillian. The Bauhaus Reassessed: Sources And Design Theory. New York: E.P.Dutton 1985
KÜÇÜKERMAN, Önder, Anadolu Sanayi Ve Tasarım Tarihinin Ayak İzlerinde Maden Döküm Sanatı., İstanbul 1994
KÜÇÜKERMAN, Önder, Feshane" Defterdar Fabrikası : Türk Giyim Sanayii tarihindeki ünlü Fabrika. Ankara: Sümerbank , 1988.
KÜÇÜKERMAN, Önder, Anadolu'nun geleneksel halı ve dokuma sanatı içinde Hereke Fabrikası: Ankara: Sümerbank Genel Müdürlüğü 1987
KÜÇÜKERMAN, Önder, Endüstri tasarımı: ürün tasarımında adımlar. İstanbul: YEM 1997
KÜÇÜKERMAN, Önder, Dünya saraylarının prestij teknolojisi : Porselen sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası. Ankara: Sümerbank , 1987.


ROMA SANATI - I Seçmeli
Dersin Amacı: Öğrencilerin Anadolu’da var olan Roma eserlerinin kavranması için gerekli temel bilgileri öğrenmeleri amaçlanır.

Dersin İçeriği: Roma uygarlığının yayılım alanı içerisinde kalan Anadolu, İ.Ö. 2. yüzyıldan İ.S. 2. yüzyıl başına kadar olan dönemde yönetim yapısı, kültürü, kentleri, mimari anıtları ile diğer kullanım gereçleri açısından kronolojik olarak incelenir.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ADAM, Jean Pierre, Roman Building: Materials and Techniques, London: Routledge 1994
ANABOLU, Mükerrem (Umsan), İstanbul ve Anadolu'daki Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları. İstanbul 2001
BARTON, I.M. (Edt.), Roman Public Buildings, University of Exeter , 1989.
ANDERSON, James C., Roman Architecture and Society, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1997
ARAN, Berge, Anadolu'da Roma Devri Mimarisi: Plan Bakımından Bölgesel Özellikleri, I.T.U., İstanbul: Mimarlık Fakültesi 1971
BOETHIUS, Axel, Etruscan and Early Roman Architecture, Harmondsworth: Penguin Boks 1978
COULSON, William D. E., An Annotated Bibliography Of Greek And Roman Art, Architecture, And Archaeology, New York : Garland Pub., 1975.
D'Ambra, Eve, Roman Art, Cambridge: Cambridge University Pres, 1998
FAVRO, Diane G., The Urban Image of Augustan Rome. Press Cambridge: Cambridge University 1996
GAZDA, Elaine K., Roman Art in The Private Sphere: New Perspectives On The Architecture, University of Michigan Press Ann Arbor 1991
GREGORY, Shelagh, Roman Military Architecture On The Eastern Frontier, Amsterdam: Adolf M.Hakkert 1995
HEINTZE, Helga,Roman Art, London: Herbert Press 1990
Pollitt, J. J., Art of Rome, c. 753 B.C.-A.D. 337 : Sources and Documents, Cambridge: University Press 1983
RAMEGE, Nancy H.,The Cambridge Illustrated History of Roman art, New York: Cambridge University Press New 1991
ROBERTSON, Donald Struan,Greek and Roman Architecture, London;New York Cambridge U.P. 1945
SEAR, Frank, Roman Architecture, London: Batsford Academic and Educatio 1989
THORPE, Martin, Roman Architecture. London: Bristol Classical Press 1995
VANDEPUT, Lutgarde.,The Architectural Decoration in Roman Asia Minor: Sagalassos:A case study, Brepols [Turnhout] 1997
WARD-PERKINS, John Bryan, Roman Imperial Architecture. Penguin Books [London] 1989
WHITE, L. Michael, Building God's House in the Roman world : architectural adaptation among pagans, Jews, and Christians, Baltimore, 1990.
YEGUL, Fikret K.,The Bath-Gymnasium Complex at Sardis, Harvard University Press Cambridge, Mass 1986


ROMA SANATI - II Seçmeli
Dersin Amacı: Öğrencilerin Anadolu’da var olan Roma eserlerinin kavranması için gerekli temel bilgileri öğrenmeleri amaçlanır.

Dersin İçeriği: Roma uygarlığının yayılım alanı içerisinde kalan Anadolu'da, İ.S. 2-4. yüzyıllar arasındaki dönem, yönetim yapısı, kültürü, kentleri, mimari anıtları ile diğer kullanım gereçleri açısından kronolojik olarak incelenir. Roma uygarlığından Bizans kültürüne aktarılan kavram, düşünce ve imgeler, sosyal ve ekonomik yapı dikkate alınarak değerlendirilir.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ADAM, Jean Pierre, Roman Building: Materials and Techniques, London: Routledge 1994
ANABOLU, Mükerrem (Umsan), İstanbul ve Anadolu'daki Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları. İstanbul 2001
BARTON, I.M. (Edt.), Roman Public Buildings, University of Exeter , 1989.
ANDERSON, James C., Roman Architecture and Society, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1997
ARAN, Berge, Anadolu'da Roma Devri Mimarisi: Plan Bakımından Bölgesel Özellikleri, I.T.U., İstanbul: Mimarlık Fakültesi 1971
BOETHIUS, Axel, Etruscan and Early Roman Architecture, Harmondsworth: Penguin Boks 1978
COULSON, William D. E., An Annotated Bibliography Of Greek And Roman Art, Architecture, And Archaeology, New York : Garland Pub., 1975.
D'Ambra, Eve, Roman Art, Cambridge: Cambridge University Pres, 1998
FAVRO, Diane G., The Urban Image of Augustan Rome. Press Cambridge: Cambridge University 1996
GAZDA, Elaine K., Roman Art in The Private Sphere: New Perspectives On The Architecture, University of Michigan Press Ann Arbor 1991
GREGORY, Shelagh, Roman Military Architecture On The Eastern Frontier, Amsterdam: Adolf M.Hakkert 1995
HEINTZE, Helga, Roman Art, London: Herbert Press 1990
POLLITT, J. J., Art of Rome, c. 753 B.C.-A.D. 337 : Sources and Documents, Cambridge: University Press 1983
RAMEGE, Nancy H.,The Cambridge Illustrated History of Roman art, New York: Cambridge University Press New 1991
ROBERTSON, Donald Struan, Greek and Roman Architecture, London;New York Cambridge U.P. 1945
SEAR, Frank, Roman Architecture, London: Batsford Academic and Educatio 1989
THORPE, Martin, Roman Architecture. London: Bristol Classical Press 1995
VANDEPUT, Lutgarde.,The Architectural Decoration in Roman Asia Minor: Sagalassos:A case study, Brepols [Turnhout] 1997
WARD-PERKINS, John Bryan, Roman Imperial Architecture. Penguin Books [London] 1989
WHITE, L. Michael, Building God's House in the Roman world : architectural adaptation among pagans, Jews, and Christians, Baltimore, 1990.
YEGUL, Fikret K.,The Bath-Gymnasium Complex at Sardis, Harvard University Press Cambridge, Mass 1986


YUNAN VE ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli
Dersin Amacı: Sanat eserlerinin vazgeçilmez konularından olan Yunan ve Roma mitolojisinin örneklerle aktarılması.

Dersin İçeriği: Antik Yunan kültürü, Yunan ve Roma mitolojisi tanıtılır. Çeşitli dönemlerde üretilmiş mitolojik konulu sanat yapıtları incelenir, Sanat Tarihi disiplini içinde nasıl kullanılacağı öğretilir.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi, Ankara1999
ERHAT, A., Mavi Anadolu, İstanbul 1960
ERHAT, A., Mitoloji Sözlüğü, İstanbul 1972
HAMILTON, E., Mitologya (çev. Ü. Tamer), İstanbul 1968
HESIODOS, Thogonia’dan Seçmeler (çev. A. Erhat-S. Eyüboğlu)İstanbul 1972
HOMEROS, İlyada (çev. A. Erhat, A. Kadir), İstanbul 1967
HOMEROS, Odysseia (çev. A. Erhat, A. Kadir), İstanbul 1970
NECATİGİL, B., 100 Soruda Mitologya, İstanbul 1969
NEW Larousse Encyclopedia of Mythology, London-New York-Sydney-Toronto 1968


TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli
Dersin Amacı: Türk mitolojisinin gelişimi ve değişiminin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği: Türk Sanatı’nda görülen her türlü simge, özellikle İslam öncesi efsane, destan ve yazıtlar dikkate alınarak açıklanır. İmgelerin İslamiyet’le birlikte gelişen/değişen anlamları, farklı kültür çevrelerinden örneklerle vurgulanır.

Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğrenme Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınavı, 1 final sınavı.

Önerilen Kaynaklar:
ÇORUHLU, Yaşar, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, İstanbul, Seyran Yayınları, 1995.
DİVİTÇİOGLU, Sencer, Kök Türkler (Kut, Küç, ve Ülüg), İstanbul, Ada yayınları, 1987.
DİYARBEKİRLİ, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1972.
ELİADE, Mircea, Şamanizm, (Çev. İsmet BİRKAN), Ankara, İmge Kitabevi, 1999.
--Dinler Tarihine Giriş, (Çev. Lale ASLAN), İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2003.
ESİN, Emel, Türk Kozmolojisine Giriş, İenur Domaniç. Istanbul 1997
MARR, N., Grigor Merçul, Kutsal Grigor Khanzda'nın Hayatı; Şavşat ve Klardjet Seyahat Notları ile Birlikte. St. Petersburg 1911 (Gürcüce ve Rusça)
MEPISASCHVILI, R., W. ZINZADZE, R. SCHRADE, Georgien: Kirchen und Wehrbauten. Leipzig 1987
MEPISASCHVILI, R., W. ZINZADZE, Die Kunst des alten Georgien. Leipzig 1977
NEUBAUER, E., Altgeorgische Baukunst. Wien/München 1976
REVUE DES ETUDES GÉORGIENNES ET CAUCASIENNES
SALIA, K., History of the Georgian Nation. Çev. Katharina Vivian. Paris 1983
TAKAISHVILI, E., 1917 Yılında Gürcistan'ın Güneyinde Yapılan Arkeolojik Araştırmalar. Tbilisi 1952 (Rusça); Tbilisi 1960 (Gürcüce)
WINFIELD, D., "Some Early Medieval Figure Sculpture from North-East Turkey." Journal of the Warburg and Courtauld Institutions 31 (1968) 38-57
ZAKARIYA, P., Tao-Klardjeti'nin Mimarisi. Tiflis 1990 (Rusça)
ZDANEVITCH, I., L'Itinéraire géorgien du Ruy Gonzales de Clavijo et les églises aux confins de l'atabagat. Paris, 1966


SANAT TARİHİNDE METİN OKUMALARI Seçmeli
Dersin Amacı: Sanat tarihinin belli bir dönemlerine ilişkin araştırma ve incelemeler tanıtılır.

Dersin İçeriği: Dönemin özgün kaynakları (el yazması, kitabe, salname, süreli yayınlar, vd.) okunur, sanat tarihi açısından değerlendirilir. Ayrıca seçilen döneme ilişkin günümüz araştırma ve yayınları okunarak çağdaş yorumlar üzerinde durulur, seminerler hazırlanır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretim Yöntemi: Metin okuma, anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 final sınavı.
Önerilen Kaynaklar: Ders açıldığında her yıl belirlenir.


HIRİSTİYAN İKONOGRAFİSİ Seçmeli
Dersin Amacı: Ortaçağ tasvirli sanatlarını değerlendirmek için temel veri olan ikonografinin, Kutsal Kitaplar temel alınarak aktarılması.

Dersin İçeriği: Hıristiyan ikonografisi, İncil ve Hıristiyan kutsal kitaplarından da yararlanılarak tanıtılır. Resim, mimari ve taşınabilir nitelikteki el sanatı ürünlerindeki dinsel konulu sahneler, simgesel anlam taşıyan motifler, bezemeler ve anlamları açıklanır.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi, Ankara1999
BOEHM, F.,Die neugrische Totenklange, Berlin
DEİCHMANN, F.W., Frühchristliche Kirchen in Rom, Basel 1948
Kitab-ı Mukaddes, İstanbul 2000
Lexikon der christlichen Ikonographie, Hrsg. E Kirschbaum 19471968-1973, Freiburg/Br.-Basel-Wien
MICHEL, P., Tiere als Symbol und Ornament, Wiesbaden 1979
SCHULZ, H. J., die byzantinische Liturgie, Trier 1980


İSLAM İKONOGRAFİSİ Seçmeli
Dersin Amacı : Dersi alan öğrencilerin, farklı toplumlar ve kültürlerdeki ortak inanışları öğrenmeleri hedeflenir. İkonografi yöntemini her tür eser grubuna uygulayabilme becerisini kazanmaları beklenir.

Dersin İçeriği : İslam Sanatı’nda mimari, mimari süsleme, resim ve el sanatlarında görülen simge ve anlamlar, dönemin dini ve edebi kaynakları dikkate alınarak yorumlanır. Günümüze kadar devam eden bu anlam ve simgelerin değişik toplumlardaki yeri tartışılır.

Dersin Süresi :1 Sömestre (Haftada 3 teorik ders saati
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 Ara, 1 Final Sınavı ve 1 Ödev

Önerilen Kaynaklar :
AHMET BEHÇET. Peygamberler Tarihi, (Çev. Taceddin Uzun), Konya 1994
AND, Metin, Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası, İstanbul, Akbank Yayınları, 1998
AYVAZOĞLU, Beşir. İslam Estetiği ve İnsan, İstanbul, 1989
BIRGE, JOHN, K. The Bektashi Order of Dervishes, London, 1965
DIEL, Paul. Le Symbolisme dans la Bible, Paris, Payot, 1975
ELIADE, M. Images et Symboles,Paris, 1952
KILIÇ, Sadık, Kurân Sembolizmi (Renklerin ve Şekillerin Dünyası), Ankara, Kılıç Yayınları, 1991
Kur’an-ı Kerim
MUHAMMED HAMİDULLAH. La Symbolique en Islam, Paris, 1986
SEYYİD HÜSEYİN NASR. An Introduction to Islamic cosmological Doctrines, Cambridge, Mass., 1964
SEYYİD HÜSEYİN NASR.Science and Civilisations in Islam, Cambridge, Mass., 1968
SCHIMMEL, Annemarie. Sayıların Esrarı, İstanbul, Verka Yayıncılık, 1993
SÜHEYLA BAYRAV. Symbolisme Médieval, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1956
midena pro tou telous makarize

Çevrimdışı Wolfeye

 • Yönetici
 • *
 • İleti: 4719
 • Teşekkür: 55
 • Cinsiyet: Bay
  • Sanat tarihi
Ynt: Sanat tarihi 3. Sınıf lisans dersleri
« Yanıtla #1 : 28 Aralık 2008, 17:08:00 »
ERMENİ SANATI Seçmeli
Dersin Amacı: Öğrencilerimize özellikle Anadolu'dan seçilen örneklerle Ermeni Sanatı’nı tanıtmaktır. Mimari ve mimari bezemeler, anıtsal resim sanatı ve elsanatı eserleri, Erken Dönem, Altın Çağ, Rönesans ve sonrası olarak üç bölümde ele alınıp incelenecektir.

Dersin İçeriği: Ermeni Uygarlığı’nın kısa bir tarihçesi ile başlatılacak tanıtım, Erken Dönem (4. – 7.) mimarisi ve mimari bezemeleri ile devam edecek, bunu Altın Çağ (8. - 10.) denilen, özellikle Doğu Anadolu’da Van ve Çıldır Gölü çevresindeki Ayrarat ve Vaspurakan Krallıkları mimari, mimari bezeme ve anıtsal resim sanatı hakkında verilecek bilgiler izleyecek, ardından Rönesans (11.– 14.) sanatı ve özellikle Kilikya manastırlarından Ermeni müzelerine giden minyatürlü elyazmalarının örnekleri tanıtılacaktır.

Dersin Süresi: 1 sömester (haftada 3 ders saati, kuramsal )
Eğitim Dili: Türkçe
Önkoşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Sunum ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınavı, bir bitirme sınavı, bir ödev (sözlü ve yazılı)

Önerilen Kaynaklar:
ALPAGO Novello, A., vd., Die Armenier – Brücke zwischen Abendland und Orient, Stuttgart/Zürich 1986.
Armenien – Wiederentdeckung einer alten Kulturlandschaft. Bochum 1995
BACHMANN, W., Kirchen in Armenien und Kurdistan, Leipzig 1913.
BALTRUSAÏTIS, J., Études sur l’art médiéval en Géorgie et en Arménie, Paris 1929.
BOCK, U., Georgien und Armenien. Köln 1988
Der NERSESSIAN, S., Aght’amar Church of the Holy Cross, Cambridge (Mass.) 1965.
---------------, Armenian Art. Londra 1969
Documenti di Architettura Armena, Milano 1968 vd.
EDWARDS, R. W., The Fortifications of Armenian Cilicia, Washington 1987.
Eid, O., Ost Türkei, Völker und Kulturen zwischen Taurus und Ararat. Köln 1990.
GOMBOS, K., Baukunst Armeniens, Budapeşte 1972.
GROUSSET, R., Histoire de l’Arménie des origines à 1071, Paris 1947.
HONIGMANN, E., Bizans Devletinin Doğu Sınırı. İstanbul 1970
İPSIROGLU, M.Ş. Ahtamar Kilisesi-Işıkla Canlanan Duvarlar, İstanbul 2003
KHATCHATRIAN, A., L’Architecture arménienne de IVe au VIe siècle, Paris 1972.
LYNCH, H. F., Armenia. Travels and Studies, 2 cilt., Londra1901
MNAZAKANJAN, St,- N. Stepanjan/B. Brentjes, Kunst des Mittelalters in Armenien: Kulturgeschichte, Architektur, Plastik, Wandmalerei, Buchmalerei, Angewandte Kunst, Berlin 1981. Revue des Études Arméniennes
SINCLAIR, T., Eastern Turkey: an Architectural and Archaeological Survey, 4 cilt Londra 1987-1989
STRZYGOWSKI, J., Die Baukunst der Armenier und Europa, 2 cilt., Wien/Leipzig 1918
THIERRY, J.M., Armenien im Mittelalter . Regensburg 2003
THIERRY, J.M.-P. Donabédian, Les Arts Arméniens, Paris 1987
TOUMANOFF, C., Manuel de généalogie et de chronologie pour l’histoire de la Caucasie chrétienne (Arménie, Géorgie, Albanie), Roma 1976
ZIWABI, M., Die christliche Kunst des Orients.Solothurn/Düsseldorf 1995


OSMANLI SÜSLEME SANATI - I Seçmeli
Dersin Amacı: Osmanlı süsleme sanatında kullanılan dekoratif dağarcığı, malzeme-teknik özellikleri, üretim koşulları ile tartışmak ve eserler üzerinde sözkonusu koşul ve beğenileri araştırmak

Dersin İçeriği: 14. yüzyıldan 16. yüzyıl sonuna dek Osmanlı bezemeciliğinde görülen başlıca biçemler örneklerle tanıtılır. Yüzey süslemeciğinde hakim olan beğeninin oluşumu ve çeşitlenmesi, saray nakkaşhanesinin kurumlaşması, merkez-taşra bağlantıları, Osmanlıların komşu kültürlerle etkileşimleri, sanatçı ve işverenlerin yönlendirici etkileri gibi açılardan tartışılır.

Dersin Süresi: 1 sömestr
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel öğretme yöntemi: Teorik ders
Değerlendirme Yöntemi: İki vize(her biri %20) ve 1 final sınavı (%40)

Önerilen kaynaklar:
ATASOY, Nurhan, Splendors of the Ottoman Sultans, Memphis, Wonders, 1992.
ATASOY, N. J. Raby, İznik, London, 1989
BAĞCI, Serpil, “Erken Osmanlı Kalemişleri üzerine Bazı Gözlemler”,
İ. Metin Akyurt ve B. Devam Anı Kitabı, İstanbul, 1995: 26-33
BELLİ, O. – G. Kayaoğlu, Anadolu’da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi, İstanbul, 1993
ÇAĞMAN, Filiz, “Osmanlı Sanatı”, Anadolu Medeniyetleri III, İstanbul, 1983
ÇAĞMAN, Filiz, “Mimar Sinan Döneminde Sarayın Ehl-i Hiref Teşkilatı”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, 1988:73-78
ÇIĞ, Kemal, Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971
DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Mimarisinde Süsleme Erken Devir (1300-1453), İstanbul 1979.
PETSOPOULOS Y. (Ed), Tulips, Turbans and Arabesque. Decorative Arts From the Ottoman Empire, London , 1982
RABY, J. – Z. Tanındı, Turkish Bookbinding in the 15th Century. The Foundation of an Ottoman court Style, London, 1993
YENİŞEHİRLİOĞLU, Filiz, “İkonografi, İkonoloji ve Osmanlı Sanatı”, Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993
YETKİN, Ş., Türk Halı Sanatı, İstanbul, 1974


OSMANLI SÜSLEME SANATI - II Seçmeli
Dersin Amacı: Osmanlı süsleme sanatında kullanılan dekoratif dağarcığı, malzeme-teknik özellikleri, üretim koşulları ile tartışmak ve eserler üzerinde sözkonusu koşul ve beğenileri araştırmak

Dersin İçeriği: 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı bezemeciliğinde görülen yeni eğilimler ve başlıca biçemler örneklerle tanıtılır. Bu dönemde saray ve saray dışındaki beğeninin çeşitlenmesi, çağdaş İslam toplumları yanında batıdan gelen etkilere açılması, merkez-taşra bağlantıları, sanatçı ve işverenlerin yönlendirici etkileri tartışılır.
 
Dersin Süresi: 1 sömestr
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel öğretme yöntemi: Teorik ders
Değerlendirme Yöntemi: İki vize(her biri %20) ve 1 final sınavı (%40)


ERKEN OSMANLI SANATI Seçmeli
Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk evresini oluşturan Erken Osmanlı Dönemi (1299-1451) toplumsal yapısı, mimari örgütlenmesi, yapı tipleri, malzeme ve teknik, yapı ve süsleme özellikleri açısından ele alınarak incelenir.

Dersin İçeriği: Bu ders, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi (1299-1326)’dan başlayarak II. Murat (1421-51) döneminin sonuna kadar olan zaman dilimini içerir. Bu bağlamda 152 yıllık ilk altı padişah dönemi, tarihi olaylar, mimari eserler, mimarlar, baniler (sanat patronu) ve bezeme anlayışıyla bir bütün olarak ele alınır.

Dersin Süresi: 1 Sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı. 1 Araştırma Gezisi ve 5-10 sayfalık
ödev

Önerilen Kaynaklar:
ASLANAPA, O., Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986.
AYVERDİ, E.H., Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, C.I, 2. Baskı, İstanbul 1989.
AYVERDİ, E.H., Osmanlı Mimarisinde Çelebi Mehmet ve II. Murad Devri, C.II, 2. Baskı, İstanbul 1989.
BATUR, A., “Osmanlı Camilerinde Almaşık Duvar Üzerine”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, S. 2 (1970), s. 135-216.
ÇAKIROĞLU, E. (yay.yön.), Yapıtları ve Yaşamlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, 2 Cilt, İstanbul 1999.
DEMİRİZ, Y., Osmanlı Mimarisinde Süsleme I, İstanbul 1979.
GABRİEL, A., Une Capitale Turqve Brousse, C.I-II, Paris 1958.
GOODWIN, G. A History of Ottoman Architeoture, London 1971.
ÖTÜKEN, Y. – A. DURUKAN- H. ACUN- S. PEKAK, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C.IV, Akara 1988.
YENİŞEHİRLİOĞLU, F., “XIV-XV. Yüzyıl Mimari Örneklere Göre Bursa Kentinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişimi”, IX. Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiri, Ankara Eylül 1986, Ankara 1989, C. II, s. 1345-53.


ANADOLU SELÇUKLU SÜSLEME VE EL SANATLARI - I Seçmeli
Dersin Amacı: Anadolu Selçuklu dönemi süslemelerinin belirlenerek yorumlanmasını amaçlar.

Dersin İçeriği: Anadolu Selçuklu yapılarında görülen süslemeler türü (geometrik, bitkisel, yazı, figürlü ),malzemesi (taş, tuğla, çini, ahşap) ve dağılımına göre (taçkapı, minare, mihrap vb.) incelenir.

Dersin Süresi: 1 Sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
ÖGEL, Semra. Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul, 1986.
ÖGEL, Semra. Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, Ankara, 1969.
ÖNEY, Gönül. Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara, 1978.
MÜLAYIM, Selçuk. Değişimin Tanıkları, Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İstanbul, 1999.


ANADOLU SELÇUKLU SÜSLEME VE EL SANATLARI - II Seçmeli
Dersin Amacı: Anadolu Selçuklu dönemi süslemelerinin yapım teknikleri, biçim ve süsleme özelliklerinin yorumlanmasını amaçlar.

Dersin İçeriği: Anadolu Selçuklu dönemi el sanatları (çini, seramik, maden, halı) tanıtılır. Dönemin en belirgin örnekleri yapım, teknik, biçim ve süsleme özellikleri açısından değerlendirilir, farklı kültür çevrelerindeki yapıtlarla karşılaştırılır.

Dersin Süresi: 1 Sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 final sınavı


İSLAM MİMARİSİ - I Seçmeli
Dersin Amacı: İslam Mimarisinin doğusundan 10. yüzyılın sonuna kadar olan gelişiminin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği: Başlangıcından 10. yüzyıl sonlarına kadar İslam mimarisi kronolojik olarak ele alınır. Mimari oluşumda rol oynayan coğrafi ve diğer İslam öncesi kültürel etkenler, dinin yayılımı ile ortaya çıkan yeni biçimler ve yapı tipleri incelenir.

Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul : Yok
Temel Öğrenme Yöntemi:Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınavı, 1 final sınavı .

Önerilen Kaynaklar:
ABOUSEIF, D.B., Islamic Architecture in Cairo, An Introduction, Leiden 1989.
BARRUCAND, M-A. BEDNORZ, Mourische Architecture in Andalısien, Colognr 1992.
BELENITSKY, A., Asie Centrale (Çev. P. A. Aelik-J. Marcade), Geneve 1968.
CAHEN, Claude, Doğuşundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar İslamiyet, (Çev. E. N. Erendor), Ankara 1990.
CRESWELL, K. A. C., Early Muslim Architecture I-2, Oxford 1932, 1940
--The Muslim Architecture of Egypt I-II Oxford 1952-1959
--A Short Account of Early Muslim Architecture, London 1958.
ETTINGHAUSEN, R.-GRABAR, O., The Art and Architecture of Islam 650-1250, London 1994.
GRABAR, Oleg, The Formation of Islamic Art, London 1988.
HILL, Derek-O. GRABAR, İslamic architecture and its decoration, London 1967.
MARCAIS, G., L’architecturemusulmane d’Occident (Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne et Sicile). Arts et Metiers Graphiques, Paris 1954
NASR, Seyyid Hüseyin, İslam’da Bilim ve Medeniyet, İstanbul 1991.
RİCE, David Tablot , Islamic Art, Singapore 1975


ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ - II Seçmeli
Dersin Amacı : Dersi seçen öğrencinin, bir yapıyı tüm yönleri ile inceleyerek, değerlendirebilmesi hedeflenir. Dönem sonunda, analiz yeteneğinin kazanılmış olması beklenir.

Dersin İçeriği : Anadolu Selçuklu dönemi yapılarının malzeme-teknik ve süsleme özellikleri incelenir. Belirlenen, medrese/darüşşifa, saray, kervansaray/han/ribat gibi bir yapı türü, çevre kültürlerdeki yapılarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.

Dersin Süresi :1 Sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 Ara, 1 Final Sınavı ve 1 Ödev

Önerilen Kaynaklar :
ALTUN, Ara. Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1988
ARIK, M.O., “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu (Anatolia), XI, 1967: 57-119
ARSEVEN, C.E. Türk Sanatı, İstanbul , 1970
ASLANAPA, O. Türk Sanatı, I-II, İstanbul, 1972-1973
ERDMANN, E. Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, I-II, Berlin, 1962
KUBAN, D. Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965
KURAN, A.Anadolu Medreseleri, I, Ankara, 1969
ÖGEL, S. Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul, 1986
ÖNKAL, Hakkı. Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1996
SÖZEN, M. Anadolu Medreseleri. Selçuklu ve Beylikler Devri, I, Açık Medreseler, İstanbul, 1970
SÖZEN, M. ve diğerleri. Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul, 1975
TUNCER, O.C. Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara, 1986
YETKİN, S.K. Türk Mimarisi, Ankara, 1970


BİZANS MİMARİSİ - I Seçmeli
Dersin Amacı: 4.-9.yüzyıllar arasında, başta Anadolu olmak üzere, Bizans İmparatorluğu’nda üretilen mimari eserleri, görsel malzeme ve alan gezileri eşliğinde inceleme.

Dersin İçeriği: Bizans İmparatorluğu’nun kuruluşundan Orta Bizans Dönemi’ne kadar önemli tarihi olayların sanat üzerindeki etkisi anlatılır; Anadolu ve Anadolu dışında yaptırılan dini (kilise, martiryum, vaftizhane vb.) ve sivil yapılar (saray, konut vb.) tarih, plan tipi, malzeme-teknik açısından incelenir.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
BRYER, A.-WINFIELD, D., The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Washigton D.C. 1985
CHATZIDAKIS, M., Studies in Byzantine Art and Archeology, London 1972
GRABAR, A., L’empereur dans l’art byzantin, Strassburg 1936
HILD, F., Restle, M., Kappadokien=Tabula İmperii Byzantini II, Wien 1981
JANIN, R., Les eglises et les monasteres des grand centres byzantins, Paris 1975
KAZHDAN, A., …, The Oxford Dictionary of Byzantium, New York-Oxford 1991
KRAUTHEIMER, R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1975
MANGO, C., Byzantine Architecture, London-New York 1978
MANGO, C., The Art of Byzantine Empire 312-1453, Toronto 1972
MATHEWS, T., The Byzantine Churches of İstanbul, Universty Park 1976
RODLEY, L., Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia, Cambridge 1985
RUNCIMAN, S., Kunst und Kultur in Byzanz, München 1978
VOLBACH, W-F, Lafontaine-Dosogne, J., Byzanz und der christliche Osten , Berlin 1968


BİZANS MİMARİSİ - II Seçmeli
Dersin Amacı: 9.-15.yüzyıllar arasında, başta Anadolu olmak üzere, Bizans İmparatorluğu’nda üretilen mimari eserleri, görsel malzeme ve alan gezileri eşliğinde inceleme.

Dersin İçeriği: Orta Bizans Dönemi’nden Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar Anadolu ve Anadolu dışında yaptırılan dini (kilise, martiryum, vaftizhane vb.) ve sivil yapılar (saray, konut vb.) tarih, plan tipi, malzeme-teknik açısından, dönemin önemli tarihi olaylarının sanat üzerindeki etkisi de gözönüne alınarak incelenir.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı


BEYLİKLER SANATI Seçmeli
Dersin Amacı: Anadolu’daki 14. yüzyıl Anadolu beyliklerinin sanatsal etkinliklerinin incelenmesini amaçlar.

Dersin İçeriği: Anadolu Selçukluları’nın yıkılmasından sonra 14. yüzyılda, Anadolu’nun değişik yörelerinde ortaya çıkan farklı beyliklerin mimarlık etkinlikleri, yapım ve süsleme özelliklerini inceler. Bu süreçte üretilen el sanatları (seramik, çini, ahşap, maden vb.) tanıtılır. Çevre kültürlerin sanat etkinliklerine katkısı tartışılır.

Dersin Süresi: 1 Sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1988.
KIZILTAN, Ali. Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul, 1958.
SÖZEN, Metin. Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri, İstanbul, 1970, 1972.
ÖNEY, Gönül. Beylikler Devri Sanatı, XIV-XV. Yüzyıl (1300-1453), Ankara, 1989.


KUZEY AVRUPADA RÖNESANS Seçmeli
Dersin Amacı: Rönesans düşüncesi ve sanatının, Rönesansın beşiği İtalya dışındaki gelişiminin örneklerle tanıtılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: Rönesans düşüncesi ve sanatının İtalya dışındaki Katolik ve Protestan çevrelere yayılımı, özellikle resim sanatında geliştirilen ikonografyanın yerel gelenek ve inançlarla bağlantısı tartışılır.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
Renaissance quarterly, Renaissance Society of America, New York.
Journal of medieval and renaissance studies. Durham, Duke University Press, 1971.
Renaissance Studies: Journal of the Society for Renaissance Studies. Oxford, Oxford University Pres, 1987.
F. AKKERMAN, A.J. VANDERJAGT and A.H. van der LAAN (edited by), Northern Humanism in European Context, 1469-1625, from the Adwert Academy to Ubbo Emmius / Leiden : Brill, 1999.
BENESCH, Otto, The Art Of The Renaissance in Northern Europe: Its Relation To The Contemporary Spiritual And Intellectual Movements. Cambridge, Harvard Univ.Pr., 1947.
BRAUNFELS, Wolfgang. Albrecht Durer, Berlin, Deutsche Buch-Gemeinschaft ,1962.
CAMPBELL, Lorne. Renaissance Portraits : European Portrait-Painting in The 14th, 15th, New Haven, CT, Yale University Pres, 1990.
MURRAY, Linda.The High Renaissance And Mannerism : Italy, The North, And Spain, 1500-1600, New York, Thames and Hudson , [1986, c1977].
SULLIVAN, Margaret A. Bruegel's Peasants : Art And Audience İn The Northern Renaissance. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1994.
HAND, John Oliver, German Paintings Of The Fifteenth Through Seventeenth Centuries, Cambridge/ Washington National Gallery of Art, 1993.
KOERNER, Joseph Leo. The Moment Of Self-Portraiture in German Renaissance Art, Chicago : University of Chicago Press, c1993.
ROWLANDS, John, The Age Of Durer And Holbein : German Drawings 1400-1550,
Cambridge, Cambridge University Pres, 1988.


TÜRK SANATINDA MODERNİZM VE ETKİLEŞİMLER - I Seçmeli
Dersin Amacı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki dönemin sanatsal ortamını ve sanatını tanıtmak,

Dersin İçeriği: Tanzimat'tan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar Osmanlı Modernizmi ve etkileşimler anlatılır. 1923'ten sonra çağdaş Türk sanatını belirleyen etmenler üzerinde durulur. Demokrasi ve sanat, Cumhuriyet kavramının sanata yansımaları, günümüz sanatının etkilenimleri ve koşulları, nedenleri tartışılır. Yeni yönetim biçimiyle beliren sanat anlayışı, çeşitli, yazar ve düşünürlerin bakış açısından anlatılır, bu konuya ilişkin yazı ve makaleler tanıtılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Cumhuriyet Dönemi Sanatı I-II derslerini almış olmak
Temel Öğretim Yöntemi: Anlatım, görsel malzemeler üzerinde eleştiri ve tartışma, kütüphane araştırması ve ödev hazırlama.
Değerlendirme Yöntemi: 1 ara sınav, 2 seminer ödevi, 1 final sınavı.
Önerilen Kaynaklar:Her yıl belirlenir.
midena pro tou telous makarize

Çevrimdışı Wolfeye

 • Yönetici
 • *
 • İleti: 4719
 • Teşekkür: 55
 • Cinsiyet: Bay
  • Sanat tarihi
Ynt: Sanat tarihi 3. Sınıf lisans dersleri
« Yanıtla #2 : 28 Aralık 2008, 17:08:33 »
TÜRK SANATINDA MODERNİZM VE ETKİLEŞİMLER - II Seçmeli
Dersin Amacı: Cumhuriyet dönemi sanatsal ortamını ve sanatını tanıtmak.

Dersin İçeriği: II Dünya savaşı sonrasında 1970’ler kadar çağdaş Türk sanatındaki belirgin değişim ve dönüşümler,yeni sanat anlayışları,sanat ve siyaset,bireysel yaklaşımlar üzerinde durulur.ABD’nin Türk sanat ortamındaki belirgin etkileri nedenleriyle tartışılır.Bu konudaki görüş ve makaleler tanıtılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Cumhuriyet Dönemi Sanatı I-II derslerini almış olmak.
Temel Öğretim Yöntemi: Anlatım, görsel malzemeler üzerinde eleştiri ve tartışma, kütüphane araştırması ve ödev hazırlama.
Değerlendirme Yöntemi: 1 ara sınav, 2 seminer ödevi, 1 final sınavı.
Önerilen Kaynaklar: Her yıl belirlenir.


AVRUPADA SARAY KİLİSE VE SANAT Seçmeli
Dersin Amacı: 17. yüzyıldan 18.yüzyıla kadar çeşitli imparatorlukların saray çevreleri ile Katolik ve Protestanların başta Barok olmak üzere sanata etkilerinin örneklerle anlatılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: 16.yüzyıl sonrasında Avrupa’da çeşitli merkezlerde güçlenen Cizvit mezhebinin düşünsel ve sanatsal ifadesi olarak Barok kavramı tanıtılır. 16.yüzyıldan 18.yüzyıla kadar Fransa, İspanya, Avusturya ve Bavyera imparatorluklarının saray çevreleri ve Protestan burjuvazisinin orta sınıf kültüründe belirleyici olan sanatsal değişimleri mimari, resim, heykel etkinlikleri anlatılır.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2- 3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ADAMS, Laurie, Key Monuments Of The Baroque, Colo., Westview Press Boulder, 2000.
BAZIN, Germain, Baroque And Rococo, London, Thames and Hudson, 1964.
BLUNT, Anthony, Neapolitan Baroque And Rococo Architecture, London, A. Zwemmer, 1975.
COCHRANE, Eric. The Transition From Renaissance To Baroque, The Case of Italian Historiography. Reprinted from History and Theory Studies in the Philosophy of History.-- Vol. XIX, No.1,1980, 21-38.
DALY, Peter M. Aspects Of Renaissance And Baroque Symbol Theory, 1500- 1700, New York, AMS Pres, 1999.
DIEFENDORF, Barbara B. (edited by), Culture And Identity in Early Modern Europe (1500-1800) : essays in honor of Natalie Zemon Davis, Ann Arbor, c1993.
FEINBLATT, Ebria. Seventeenth-Century Bolognese Ceiling Decorators, Santa Barbara, Fithian Press, 1992.
FINALDI, Gabriele. Discovering The Italian Baroque, the Denis Mahon collection, London, National Gallery Publications, 1997.
FRIEDRICH, Carl J. The Age Of The Baroque, 1610-1660, Westport, Conn., Greenwood Pres, 1983.
HASKELL, Francis, Patrons And Painters: A Study İn The Relations Between Italian Art And Society in The Age Of The Baroque, New Haven: Yale University Press, 1980.


CUMHURİYET DÖNEMİ SANATI - I Zorunlu
Dersin Amacı: 19.yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Türk Resmi’nin değişimi ve gelişimi ile özellikle Cumhuriyet Dönemi resim sanatı üzerinde durulur.

Dersin İçeriği: Cumhuriyet Dönemi sanatını belirleyen koşullar değerlendirilir. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin sanatları arasındaki ayrımlar vurgulanır. Bu kapsamda, 19.yüzyıldan başlayarak Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen süre içinde mimari ve görsel sanatlar kronolojik olarak tanıtılır. Batılılaşma ile oluşan yeni görsel dil ve sanat olayları, kültürel etkileşimler temelinde anlatılır.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ARSEVEN, Celal Esat. Türk Sanatı Tarihi III, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1967.
BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. Türk Plastik Sanatları, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1972.
BAŞKAN, Seyfi. Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türk Ressamları, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay. 1990.
BAŞKAN, Seyfi. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Ankara, Çağdaş Basım Yayın Ltd. Şti., 1994.
BERK, Nurullah. Türkiye’de Resim, İstanbul, Güzel Sanatlar Akademisi Yay., 1943.
BERK, Nurullah. İstanbul Resim Heykel Müzesi, İstanbul, Akbank Yay. 1972.
BERK, N. Ve H. GEZER. 50 Yılın Türk Resim ve Heykeli, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 1973.
BERK, N. Ve K. ÖZSEZGİN. Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Ankara, Türkiye İş Bankası Yay. 1983.
BOYAR, Pertev. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devrinde Türk Ressamları, Ankara, Jandarma Basımevi, 1948.
CEZAR, Mustafa. Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim Yay., 1995.
EDHEM, Halil. Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu (Çev. Gültekin Elibal), İstanbul, Milliyet Yay., 1970.
GÜVEMLİ, Zahir. Sabancı Resim Koleksiyonu, İstanbul, Akbank Yay. 1984.
İSLİMYELİ, Nüzhet. Asker Ressamlar ve Ekoller, Ankara, Doğuş Matbaası, 1965.
ÖZSEZGİN, Kaya. Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, Yapı Kredi Yay. 1994.
RENDA, T. Ve T. EROL. Başlangıcından Bugüne Türk Resim Sanatı Tarihi I, İstanbu, Tiglat Yay. 1980.
TANSUĞ, Sezer. Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1993.


CUMHURİYET DÖNEMİ SANATI - II Zorunlu
Dersin Amacı: 1923 yılından başlayarak Mimarlık alanındaki kuramsal gelişmeleri ve uygulamaları tartışmak; ayrıca bu dönem mimarlarının temel düşüncelerini öğretmek.

Dersin İçeriği: 1923’den başlayarak günümüze kadar mimari değişim ve oluşumlar, kronolojik olarak incelenir, temel yaklaşım ve düşünceler üzerinde durulur. Mimarlık üslupları örneklerle tanıtılır. Önemli yapılar yerinde incelenir ve tartışılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, tartışma ve yapıların alanda incelenmesi
Değerlendirme Yöntemi: iki ara sınav, bir final sınavı, araştırma ödevi

Önerilen Kaynaklar:
ALSAÇ, Üstün; Türkiye’deki Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi, Trabzon, 1976
ARSEVEN, Celal Esat; Yeni Mimari, İstanbul, 1931
ASLANOĞLU, İnci; Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Ankara, 2001 (2. basım)
BATUR, Afife (Hazırlayan); M. Vedat Tek: Kimliğin İzinde Bir Mimar, İstanbul,2003
BOZDOĞAN, Sibel; Modernizm ve Ulusun İnşaası; Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür, (Çeviren: Tuncay, Birkan), İstanbul, 2002
CENGİZKAN, Ali; Modernin Saati, İstanbul, 2002
HASOL, Doğan; Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul 1979.
GÖKALP, Ziya; Türkçülüğün Esasları (Hazırlayanlar: M. Ünlü, Yusuf Çotuksöken), 6. Basım, İstanbul, 2001
NICOLAI, Brend; Modern und Exil Deutschproch ige Architekten in der Turkei 1925-1955, Berlin, 1998
RENDA, Günsel-KORTEPETER, C. Max (Der.), The Transformation of Turkish Culture, The Atatürk Legacy, Princeton, New Jersey, 1986
SÖZEN, Metin-TAPAN, Mete; 50 Yılın Türk Mimarisi, İstanbul, 1973
YAVUZ, Yıldırım; Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, Ankara, 1981
YEŞİLKAYA, Neşe G.; Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık, İstanbul, 1999

Ansiklopediler:
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, (6 cilt), İstanbul, 1985
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, (15 cilt), İstanbul, 1985

Dergiler:
Mimarlık (Mimarlar Odası Yayını)
Yapı (Yapı Endüstri Merkezi Yayını)
Arredamento Mimarlık (Boyut Yayın Grubu Yayını)


20. YÜZYIL MİMARLIĞI - I Seçmeli
Dersin Amacı: 20. Yüzyıl mimarlığını doğuran etkenler, endüstri devriminin etkisi ile değişen yeni kent planlama ve mimarlık anlayışları, malzeme ve teknoloji tanıtılır.

Dersin İçeriği: Yüzyılın ilk yarısında Avrupa ve A.B.D’de mimarlık alanındaki kuramsal gelişmeler tartışılır. Bu dönemin önemli mimarları ve yapıları üzerinde dururlur.
Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)

Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: iki ara sınav, bir final sınavı, araştırma ödevi

Önerilen Kaynaklar:
BATUR, Enis (hazırlayan); Modernizmin Serüveni: Bir “Temel Metinler” Seçkisi
1840-1990, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000 (4. basım)
CONRADS, Ulrich (derleyen); 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, (Çeviren: Sevinç Yavuz), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1991
DREXLER, Arthur (editör), The Architecture of the Ecole Des Beaux-Arts, Secker ve
Warburg Modern Sanatlar Müzesi Yayını, Londra, 1977
FLETCHER, Sir Banister; A History of Architecture, (2 cilt), John Musgrove (editör),
Butterworths, Londra, (19. basım)1989
HITCHCOCK, Henry-Russel; Architecture: 19th and 20th Centuries, Penguin Books,
Baltimore, Maryland, Londra, 1968
LE CORBUSIER, Bir Mimarlığa Doğru, (Çeviren: Serpil Merzi), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001 (2. basım)
PEVSNER, Nikolaus; Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı, (Çeviren: Selçuk Batur), Cem Yayınları, İstanbul, 1977
WOLFE, Tom; Bauhaus ve Sonrası, (Çeviren: Feyyaz Erpi), Mimarlar Odası yayını,
İstanbul, 1996.

Dergiler:
Mimarlık (Mimarlar Odası Yayını)
Yapı (Yapı Endüstri Merkezi Yayını)
Arredamento Mimarlık (Boyut Yayın Grubu Yayını)


20. YÜZYIL MİMARLIĞI - II Seçmeli
Dersin Amacı: II. Dünya Savaşı’ndan sonra mimarlık alanında meydana gelen gelişim ve değişimleri tanımak.

Dersin İçeriği: II. Dünya Savaşı’ndan sonra mimarlıktaki gelişmeler tartışılır, yeni mimarlık anlayışları üzerinde durulur, belli başlı yapılar incelenir. 1970’lerde ortaya çıkan Postmodern Mimarlık akımının oluşumu ve sonuçları ele alınır. Günümüz mimarları ve yapıtları üzerinde araştırmalar yapılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: iki ara sınav, bir final sınavı, araştırma ödevi

Önerilen Kaynaklar:
APPIGNANESI, Richard-GARRATT, Chris; Postmodernizm: Yeni Başlayanlar İçin,
(Çeviren: Doğan Şahiner), Doğan Yayınları, İstanbul, 1996
COLQUHOUN, Alan; Mimari Eleştiri Yazıları, (Çeviren: Ali Cengizkan), Şevki Vanlı
Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1990
GÜZER, Abdi; 70 Sonrası Mimarlık: Tartışmalar, Mimarlık Derneği Yayınları, 1996
HARVEY, David; Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimlerin Kökenleri, (Çeviren: Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul 1999.
LYOTARD, J. F.; Postmodern Durum: Bilgi Üzerine Bir Rapor; (çeviren: Ahmet Çiğdem), Vadi Yayınları, Ankara, 1994.
VENTURI, Robert; Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, (Çeviren: Serpil Merzi
Özaloğlu), Şevki Vanlı Mimarlık VakfıYayınları, Ankara, 1991

Dergiler:
Mimarlık (Mimarlar Odası Yayını)
Yapı (Yapı Endüstri Merkezi Yayını)
Arredamento Mimarlık (Boyut Yayın Grubu Yayını)


UYGULAMALI ALAN ÇALIŞMASI - I Seçmeli
Dersin Amacı: Tarihsel yapıların çizimlerle belgelenmesinin neden ve nasıl yapıldığını benimsetmek. Bu alandaki geleneksel ve yeni ölçme yöntemlerini tanıtmak.

Dersin İçeriği: Günümüzde geliştirilen yeni teknikler, araçlar ve kullanımları öğretilir. Türbe, mescit, ev gibi küçük ölçekli bir yapının plan, kesit ve görünüşlerinin kroki ve rölöve çizimleri yaptırılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 2 teorik, 2 uygulama ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, alan çalışması, çizim ödevleri ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Çizim ödevleri ve bir final sınavı


UYGULAMALI ALAN ÇALIŞMASI - II Seçmeli
Dersin Amacı: Müze, kazı ve yüzey araştırmalarında çalışacak öğrencilerin, küçük buluntuları tanıması, envanter ve çizim yapabilme becerisini kazanması beklenir.

Dersin İçeriği: Tarihsel ve sanatsal değer taşıyan taş eserler, maden, seramik, cam gibi küçük buluntuların inceleme yöntemleri, envanterlenmesi, ölçülerinin alınması gibi teknik bilgiler verilir. Bu bilgiler doğrultusunda öğrencilere taş, seramik, cam gibi parçaların ölçekli çizimleri ve tamamlama çalışmaları yaptırılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (haftada 2 teorik, 2 pratik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve çizim
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 final sınavı


SANAT TARİHİNDE KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI - I Seçmeli
Dersin Amacı: Öğrencilere Sanat Tarihi alan çalışmalarında (yüzey araştırması ve arkeolojik kazı) kullanılan farklı yöntemlerin kavratılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: Yerleşim ve yapılarda uygulanan farklı yöntemler anlatılır. Teknolojik araç ve gereçler, proje planlama, veri toplama, belgeleme ve değerlendirme yöntemleri örneklerle öğretilir.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ANONIM, [MEDIEVAL POTTERY RESEARCH GROUP], A Guide to the Classification of Medieval Ceramic, London 1998, 2 Vol.
ASKALOV, A.A. et al., Theoretical & Methodical Problems in Research & Excavations of Archaeology, Tashkent 1988
BINFORD, L.R. (Ed.), For Theory Building in Archaeology: Essays on Faun, New York/London 1977
CLARK, A., Seeing Beneath the Soil: Prospecting Methods in Archaeology, London, 1996
HASEK, V., Methodology of Geophysical Research in Archaeology, Oxford 1999
HODDER, I. (Ed.), The Spatial Organization of Culture New Approaches in Archaeology, London 1978
HODDER, I., Theory and Practice in Archaeology, London, Rutledge 1995
LEONE, M.P. (Ed.), Contemporary Archaeology: A Guide to Theory & Contributions, Carbondale 1977
MICHELS, Joseph W., Dating methods in archaeology, New York 1973
ÖKSE, A.T., Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri (Terminology), İstanbul 1993
ÖKSE, A.T., Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri,İstanbul 2002
PREUCEL, R.W. & HODDER, I. (Eds.), Contemporary Archaeology in Theory: A Reader, Oxford 1996
REDMAN, C. (Ed.), Research & Theory in Current Archaeology, New York 1973
RENFREW, C. et al. (Eds.), Theory & Explanation in Archaeology, New York 1982
SOUTH, S., Method & Theory in Historical Archaeology, New York 1977
RYE, Owen S., Pottery technology: principles and reconstruction, T a r a x a c u m Washington, D.C 1981
UBELAKER, Douglas H., Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation, T a r a x a c u m Washington 1989
WATSON, Patty Jo, Explanation in Archeology; An Explicitly Scientific Approach, New York 1971


SANAT TARİHİNDE KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI - II Seçmeli
Dersin Amacı: Öğrencilere Sanat Tarihi alan çalışmalarında (yüzey araştırması ve arkeolojik kazı) kullanılan farklı yöntemlerin kavratılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: Türkiye’deki Sanat Tarihi kazı ve yüzey araştırmalarının gelişimi, devam eden kazı ve çalışmalar anlatılır. Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinden biri seçilerek Anadolu’da kazı ve yüzey araştırması yapılan sit ve ören yerleri incelenir.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
AKOK, Mahmut 1972 “TTK Adına Konya Alaeddin Tepesinde 1941 yılında Yapılmış olan Arkeolojik Kazıdan Elde Edilen Mimari Buluntular” VIII. Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler Ankara 25-29 Eylül 1970, Ankara TTK Yay.: 60-63
AKOK, Mahmut 1975 “Konya Şehri İçindeki Alâeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazıların Buluntuları” Belleten XXXIX 154 Ankara:
ARIK, Rüçhan 2001 “Kubadabad Sarayı (Bir Değerlendirme) ve Malanda Köşkü” (Yayına Hazırlayan Osman ERAVŞAR) I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya: S.Ü. Basımevi 2001: Cilt I, 25-32.
ARIK, Oluş “Alanya İçkale Kazıları (1985-1991)” Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya 1993: 13-28.
ASLANAPA, Oktay “Diyarbakır Sarayı Kazısında İlk Rapor (1961).”Türk Arkeoloji Dergisi 2: 10-18.
BARAM, Uzi and Lynda CARROLL(Edt.), A History Archaeology of the Ottoman Empire, Breaking New Ground, New York: Kluver Academic Plenum Publishers 2000
EYİCE, Semavi, Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman çevresinde arkeolojik incelemeler, İstanbul 1971.
KARAMAĞARALI, Haluk “Konya Ulu Cami” Rölöve ve Restorasyon Dergisi 4 (1. Restorasyon Semineri Özel Sayısı) Ankara 1982: 121-132.
RAMSAY, W. M. and Gertrude L. BELL 1909 The Thousand and One Churches. London: Hodder & Stoughton
REDFORD, Scott “Thirteenth-Century Rum Seljuq Palaces and Palace Imagery” Ars Orientalis 23: 219-236
ÖTÜKEN, S. Yıldız “Myra- Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı (1989-1993).” Lykia Anadolu- Akdeniz Arkeolojisi I (1994): 115- 123.
ÖTÜKEN, S. Yıldız, Forschungen im Nordwestlichen Kleinasien Antike und Byzantinische Denkmäler in der Provinz Bursa.Tübingen: Ernst Wasmuth Verlag. 1996


ORTAÇAĞDA AVRUPA SANATI - I Seçmeli
Dersin Amacı: “Karanlık Dönem” olarak kabul edilen Ortaçağ’da, Avrupa’da sanatsal üretimin incelenmesi.

Dersin İçeriği: Avrupa'da Romanesk dönemin başladığı 11. yüzyıldan İtalyan Erken Rönesansı'na kadar geçen sürede Avrupa'nın Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi farklı ülkelerinde görülen Romanesk ve Gotik biçemi, mimari, resim ve taşınabilir sanat ürünleri tanıtılır. Özellikle Gotik Dönemi belirlemede etkili olan Skolastik felsefe ile sanat arasındaki ilişki ele alınır.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
ANDREWS, K., Castels of Morea, Princeton 1953
ATROSHENKO, V.I.,J. Collins, The Origins of the Romanesque, London 1985
BOASE, T.S.R., Castles and Churches of Crusading Kingdom, London 1967
CONANT, K.J., Carolingian and Romanesque architecture 800-100, London 1978
KUBACH, H.E., Romanesque Architecture, London 1988
PEVSNER, N., Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı (çev. S. Batur), İstanbul 1977


ORTAÇAĞDA AVRUPA SANATI - II Seçmeli
Dersin Amacı: “Karanlık Dönem” olarak kabul edilen Ortaçağ’da, Avrupa’da sanatsal üretimin incelenmesi.

Dersin İçeriği: Avrupa'da Romanesk dönemin başladığı 11. yüzyıldan İtalyan Erken Rönesansı'na kadar geçen sürede Avrupa'nın Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi farklı ülkelerinde görülen Romanesk ve Gotik biçemi, mimari, resim ve taşınabilir sanat ürünleri tanıtılır. Özellikle Gotik Dönemi belirlemede etkili olan Skolastik felsefe ile sanat arasındaki ilişki ele alınır.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
BRANNER, R., Burgindian Gothic Architecture, Londan 1960
CLASEN, K.H., Die gotische Baukunst, Neubabelsberg 1930
FRANK, P., Gothic Architecture, Baltimore 1962
midena pro tou telous makarize