Gönderen Konu: Sanat tarihi 4. Sınıf lisans dersleri  (Okunma sayısı 4109 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Wolfeye

  • Yönetici
  • *
  • İleti: 4719
  • Teşekkür: 55
  • Cinsiyet: Bay
    • Sanat tarihi
Sanat tarihi 4. Sınıf lisans dersleri
« : 28 Aralık 2008, 17:09:24 »
TÜRK SANATINDA MODERNİZM VE ETKİLEŞİMLER - II Seçmeli
Dersin Amacı: Cumhuriyet dönemi sanatsal ortamını ve sanatını tanıtmak.

Dersin İçeriği: II Dünya savaşı sonrasında 1970’ler kadar çağdaş Türk sanatındaki belirgin değişim ve dönüşümler,yeni sanat anlayışları,sanat ve siyaset,bireysel yaklaşımlar üzerinde durulur.ABD’nin Türk sanat ortamındaki belirgin etkileri nedenleriyle tartışılır.Bu konudaki görüş ve makaleler tanıtılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Cumhuriyet Dönemi Sanatı I-II derslerini almış olmak.
Temel Öğretim Yöntemi: Anlatım, görsel malzemeler üzerinde eleştiri ve tartışma, kütüphane araştırması ve ödev hazırlama.
Değerlendirme Yöntemi: 1 ara sınav, 2 seminer ödevi, 1 final sınavı.
Önerilen Kaynaklar: Her yıl belirlenir.


AVRUPADA SARAY KİLİSE VE SANAT Seçmeli
Dersin Amacı: 17. yüzyıldan 18.yüzyıla kadar çeşitli imparatorlukların saray çevreleri ile Katolik ve Protestanların başta Barok olmak üzere sanata etkilerinin örneklerle anlatılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: 16.yüzyıl sonrasında Avrupa’da çeşitli merkezlerde güçlenen Cizvit mezhebinin düşünsel ve sanatsal ifadesi olarak Barok kavramı tanıtılır. 16.yüzyıldan 18.yüzyıla kadar Fransa, İspanya, Avusturya ve Bavyera imparatorluklarının saray çevreleri ve Protestan burjuvazisinin orta sınıf kültüründe belirleyici olan sanatsal değişimleri mimari, resim, heykel etkinlikleri anlatılır.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2- 3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ADAMS, Laurie, Key Monuments Of The Baroque, Colo., Westview Press Boulder, 2000.
BAZIN, Germain, Baroque And Rococo, London, Thames and Hudson, 1964.
BLUNT, Anthony, Neapolitan Baroque And Rococo Architecture, London, A. Zwemmer, 1975.
COCHRANE, Eric. The Transition From Renaissance To Baroque, The Case of Italian Historiography. Reprinted from History and Theory Studies in the Philosophy of History.-- Vol. XIX, No.1,1980, 21-38.
DALY, Peter M. Aspects Of Renaissance And Baroque Symbol Theory, 1500- 1700, New York, AMS Pres, 1999.
DIEFENDORF, Barbara B. (edited by), Culture And Identity in Early Modern Europe (1500-1800) : essays in honor of Natalie Zemon Davis, Ann Arbor, c1993.
FEINBLATT, Ebria. Seventeenth-Century Bolognese Ceiling Decorators, Santa Barbara, Fithian Press, 1992.
FINALDI, Gabriele. Discovering The Italian Baroque, the Denis Mahon collection, London, National Gallery Publications, 1997.
FRIEDRICH, Carl J. The Age Of The Baroque, 1610-1660, Westport, Conn., Greenwood Pres, 1983.
HASKELL, Francis, Patrons And Painters: A Study İn The Relations Between Italian Art And Society in The Age Of The Baroque, New Haven: Yale University Press, 1980.


CUMHURİYET DÖNEMİ SANATI - I Zorunlu
Dersin Amacı: 19.yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Türk Resmi’nin değişimi ve gelişimi ile özellikle Cumhuriyet Dönemi resim sanatı üzerinde durulur.

Dersin İçeriği: Cumhuriyet Dönemi sanatını belirleyen koşullar değerlendirilir. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin sanatları arasındaki ayrımlar vurgulanır. Bu kapsamda, 19.yüzyıldan başlayarak Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen süre içinde mimari ve görsel sanatlar kronolojik olarak tanıtılır. Batılılaşma ile oluşan yeni görsel dil ve sanat olayları, kültürel etkileşimler temelinde anlatılır.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ARSEVEN, Celal Esat. Türk Sanatı Tarihi III, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1967.
BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. Türk Plastik Sanatları, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1972.
BAŞKAN, Seyfi. Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türk Ressamları, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay. 1990.
BAŞKAN, Seyfi. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Ankara, Çağdaş Basım Yayın Ltd. Şti., 1994.
BERK, Nurullah. Türkiye’de Resim, İstanbul, Güzel Sanatlar Akademisi Yay., 1943.
BERK, Nurullah. İstanbul Resim Heykel Müzesi, İstanbul, Akbank Yay. 1972.
BERK, N. Ve H. GEZER. 50 Yılın Türk Resim ve Heykeli, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 1973.
BERK, N. Ve K. ÖZSEZGİN. Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Ankara, Türkiye İş Bankası Yay. 1983.
BOYAR, Pertev. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devrinde Türk Ressamları, Ankara, Jandarma Basımevi, 1948.
CEZAR, Mustafa. Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim Yay., 1995.
EDHEM, Halil. Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu (Çev. Gültekin Elibal), İstanbul, Milliyet Yay., 1970.
GÜVEMLİ, Zahir. Sabancı Resim Koleksiyonu, İstanbul, Akbank Yay. 1984.
İSLİMYELİ, Nüzhet. Asker Ressamlar ve Ekoller, Ankara, Doğuş Matbaası, 1965.
ÖZSEZGİN, Kaya. Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, Yapı Kredi Yay. 1994.
RENDA, T. Ve T. EROL. Başlangıcından Bugüne Türk Resim Sanatı Tarihi I, İstanbu, Tiglat Yay. 1980.
TANSUĞ, Sezer. Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1993.


CUMHURİYET DÖNEMİ SANATI - II Zorunlu
Dersin Amacı: 1923 yılından başlayarak Mimarlık alanındaki kuramsal gelişmeleri ve uygulamaları tartışmak; ayrıca bu dönem mimarlarının temel düşüncelerini öğretmek.

Dersin İçeriği: 1923’den başlayarak günümüze kadar mimari değişim ve oluşumlar, kronolojik olarak incelenir, temel yaklaşım ve düşünceler üzerinde durulur. Mimarlık üslupları örneklerle tanıtılır. Önemli yapılar yerinde incelenir ve tartışılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, tartışma ve yapıların alanda incelenmesi
Değerlendirme Yöntemi: iki ara sınav, bir final sınavı, araştırma ödevi

Önerilen Kaynaklar:
ALSAÇ, Üstün; Türkiye’deki Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi, Trabzon, 1976
ARSEVEN, Celal Esat; Yeni Mimari, İstanbul, 1931
ASLANOĞLU, İnci; Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Ankara, 2001 (2. basım)
BATUR, Afife (Hazırlayan); M. Vedat Tek: Kimliğin İzinde Bir Mimar, İstanbul,2003
BOZDOĞAN, Sibel; Modernizm ve Ulusun İnşaası; Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür, (Çeviren: Tuncay, Birkan), İstanbul, 2002
CENGİZKAN, Ali; Modernin Saati, İstanbul, 2002
HASOL, Doğan; Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul 1979.
GÖKALP, Ziya; Türkçülüğün Esasları (Hazırlayanlar: M. Ünlü, Yusuf Çotuksöken), 6. Basım, İstanbul, 2001
NICOLAI, Brend; Modern und Exil Deutschproch ige Architekten in der Turkei 1925-1955, Berlin, 1998
RENDA, Günsel-KORTEPETER, C. Max (Der.), The Transformation of Turkish Culture, The Atatürk Legacy, Princeton, New Jersey, 1986
SÖZEN, Metin-TAPAN, Mete; 50 Yılın Türk Mimarisi, İstanbul, 1973
YAVUZ, Yıldırım; Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, Ankara, 1981
YEŞİLKAYA, Neşe G.; Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık, İstanbul, 1999

Ansiklopediler:
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, (6 cilt), İstanbul, 1985
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, (15 cilt), İstanbul, 1985

Dergiler:
Mimarlık (Mimarlar Odası Yayını)
Yapı (Yapı Endüstri Merkezi Yayını)
Arredamento Mimarlık (Boyut Yayın Grubu Yayını)


20. YÜZYIL MİMARLIĞI - I Seçmeli
Dersin Amacı: 20. Yüzyıl mimarlığını doğuran etkenler, endüstri devriminin etkisi ile değişen yeni kent planlama ve mimarlık anlayışları, malzeme ve teknoloji tanıtılır.

Dersin İçeriği: Yüzyılın ilk yarısında Avrupa ve A.B.D’de mimarlık alanındaki kuramsal gelişmeler tartışılır. Bu dönemin önemli mimarları ve yapıları üzerinde dururlur.
Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)

Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: iki ara sınav, bir final sınavı, araştırma ödevi

Önerilen Kaynaklar:
BATUR, Enis (hazırlayan); Modernizmin Serüveni: Bir “Temel Metinler” Seçkisi
1840-1990, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000 (4. basım)
CONRADS, Ulrich (derleyen); 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, (Çeviren: Sevinç Yavuz), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1991
DREXLER, Arthur (editör), The Architecture of the Ecole Des Beaux-Arts, Secker ve
Warburg Modern Sanatlar Müzesi Yayını, Londra, 1977
FLETCHER, Sir Banister; A History of Architecture, (2 cilt), John Musgrove (editör),
Butterworths, Londra, (19. basım)1989
HITCHCOCK, Henry-Russel; Architecture: 19th and 20th Centuries, Penguin Books,
Baltimore, Maryland, Londra, 1968
LE CORBUSIER, Bir Mimarlığa Doğru, (Çeviren: Serpil Merzi), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001 (2. basım)
PEVSNER, Nikolaus; Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı, (Çeviren: Selçuk Batur), Cem Yayınları, İstanbul, 1977
WOLFE, Tom; Bauhaus ve Sonrası, (Çeviren: Feyyaz Erpi), Mimarlar Odası yayını,
İstanbul, 1996.

Dergiler:
Mimarlık (Mimarlar Odası Yayını)
Yapı (Yapı Endüstri Merkezi Yayını)
Arredamento Mimarlık (Boyut Yayın Grubu Yayını)


20. YÜZYIL MİMARLIĞI - II Seçmeli
Dersin Amacı: II. Dünya Savaşı’ndan sonra mimarlık alanında meydana gelen gelişim ve değişimleri tanımak.

Dersin İçeriği: II. Dünya Savaşı’ndan sonra mimarlıktaki gelişmeler tartışılır, yeni mimarlık anlayışları üzerinde durulur, belli başlı yapılar incelenir. 1970’lerde ortaya çıkan Postmodern Mimarlık akımının oluşumu ve sonuçları ele alınır. Günümüz mimarları ve yapıtları üzerinde araştırmalar yapılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: iki ara sınav, bir final sınavı, araştırma ödevi

Önerilen Kaynaklar:
APPIGNANESI, Richard-GARRATT, Chris; Postmodernizm: Yeni Başlayanlar İçin,
(Çeviren: Doğan Şahiner), Doğan Yayınları, İstanbul, 1996
COLQUHOUN, Alan; Mimari Eleştiri Yazıları, (Çeviren: Ali Cengizkan), Şevki Vanlı
Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1990
GÜZER, Abdi; 70 Sonrası Mimarlık: Tartışmalar, Mimarlık Derneği Yayınları, 1996
HARVEY, David; Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimlerin Kökenleri, (Çeviren: Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul 1999.
LYOTARD, J. F.; Postmodern Durum: Bilgi Üzerine Bir Rapor; (çeviren: Ahmet Çiğdem), Vadi Yayınları, Ankara, 1994.
VENTURI, Robert; Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, (Çeviren: Serpil Merzi
Özaloğlu), Şevki Vanlı Mimarlık VakfıYayınları, Ankara, 1991

Dergiler:
Mimarlık (Mimarlar Odası Yayını)
Yapı (Yapı Endüstri Merkezi Yayını)
Arredamento Mimarlık (Boyut Yayın Grubu Yayını)


UYGULAMALI ALAN ÇALIŞMASI - I Seçmeli
Dersin Amacı: Tarihsel yapıların çizimlerle belgelenmesinin neden ve nasıl yapıldığını benimsetmek. Bu alandaki geleneksel ve yeni ölçme yöntemlerini tanıtmak.

Dersin İçeriği: Günümüzde geliştirilen yeni teknikler, araçlar ve kullanımları öğretilir. Türbe, mescit, ev gibi küçük ölçekli bir yapının plan, kesit ve görünüşlerinin kroki ve rölöve çizimleri yaptırılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (Haftada 2 teorik, 2 uygulama ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, alan çalışması, çizim ödevleri ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Çizim ödevleri ve bir final sınavı


UYGULAMALI ALAN ÇALIŞMASI - II Seçmeli
Dersin Amacı: Müze, kazı ve yüzey araştırmalarında çalışacak öğrencilerin, küçük buluntuları tanıması, envanter ve çizim yapabilme becerisini kazanması beklenir.

Dersin İçeriği: Tarihsel ve sanatsal değer taşıyan taş eserler, maden, seramik, cam gibi küçük buluntuların inceleme yöntemleri, envanterlenmesi, ölçülerinin alınması gibi teknik bilgiler verilir. Bu bilgiler doğrultusunda öğrencilere taş, seramik, cam gibi parçaların ölçekli çizimleri ve tamamlama çalışmaları yaptırılır.

Dersin Süresi: 1 sömestre (haftada 2 teorik, 2 pratik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve çizim
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 final sınavı


SANAT TARİHİNDE KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI - I Seçmeli
Dersin Amacı: Öğrencilere Sanat Tarihi alan çalışmalarında (yüzey araştırması ve arkeolojik kazı) kullanılan farklı yöntemlerin kavratılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: Yerleşim ve yapılarda uygulanan farklı yöntemler anlatılır. Teknolojik araç ve gereçler, proje planlama, veri toplama, belgeleme ve değerlendirme yöntemleri örneklerle öğretilir.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
ANONIM, [MEDIEVAL POTTERY RESEARCH GROUP], A Guide to the Classification of Medieval Ceramic, London 1998, 2 Vol.
ASKALOV, A.A. et al., Theoretical & Methodical Problems in Research & Excavations of Archaeology, Tashkent 1988
BINFORD, L.R. (Ed.), For Theory Building in Archaeology: Essays on Faun, New York/London 1977
CLARK, A., Seeing Beneath the Soil: Prospecting Methods in Archaeology, London, 1996
HASEK, V., Methodology of Geophysical Research in Archaeology, Oxford 1999
HODDER, I. (Ed.), The Spatial Organization of Culture New Approaches in Archaeology, London 1978
HODDER, I., Theory and Practice in Archaeology, London, Rutledge 1995
LEONE, M.P. (Ed.), Contemporary Archaeology: A Guide to Theory & Contributions, Carbondale 1977
MICHELS, Joseph W., Dating methods in archaeology, New York 1973
ÖKSE, A.T., Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri (Terminology), İstanbul 1993
ÖKSE, A.T., Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri,İstanbul 2002
PREUCEL, R.W. & HODDER, I. (Eds.), Contemporary Archaeology in Theory: A Reader, Oxford 1996
REDMAN, C. (Ed.), Research & Theory in Current Archaeology, New York 1973
RENFREW, C. et al. (Eds.), Theory & Explanation in Archaeology, New York 1982
SOUTH, S., Method & Theory in Historical Archaeology, New York 1977
RYE, Owen S., Pottery technology: principles and reconstruction, T a r a x a c u m Washington, D.C 1981
UBELAKER, Douglas H., Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation, T a r a x a c u m Washington 1989
WATSON, Patty Jo, Explanation in Archeology; An Explicitly Scientific Approach, New York 1971


SANAT TARİHİNDE KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI - II Seçmeli
Dersin Amacı: Öğrencilere Sanat Tarihi alan çalışmalarında (yüzey araştırması ve arkeolojik kazı) kullanılan farklı yöntemlerin kavratılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: Türkiye’deki Sanat Tarihi kazı ve yüzey araştırmalarının gelişimi, devam eden kazı ve çalışmalar anlatılır. Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinden biri seçilerek Anadolu’da kazı ve yüzey araştırması yapılan sit ve ören yerleri incelenir.

Dersin Suresi: 1 sömestre (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili: Türkçe
On Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 Final sınavı ve 3 kısa proje(2-3 sayfa)

Önerilen Kaynaklar:
AKOK, Mahmut 1972 “TTK Adına Konya Alaeddin Tepesinde 1941 yılında Yapılmış olan Arkeolojik Kazıdan Elde Edilen Mimari Buluntular” VIII. Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler Ankara 25-29 Eylül 1970, Ankara TTK Yay.: 60-63
AKOK, Mahmut 1975 “Konya Şehri İçindeki Alâeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazıların Buluntuları” Belleten XXXIX 154 Ankara:
ARIK, Rüçhan 2001 “Kubadabad Sarayı (Bir Değerlendirme) ve Malanda Köşkü” (Yayına Hazırlayan Osman ERAVŞAR) I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya: S.Ü. Basımevi 2001: Cilt I, 25-32.
ARIK, Oluş “Alanya İçkale Kazıları (1985-1991)” Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya 1993: 13-28.
ASLANAPA, Oktay “Diyarbakır Sarayı Kazısında İlk Rapor (1961).”Türk Arkeoloji Dergisi 2: 10-18.
BARAM, Uzi and Lynda CARROLL(Edt.), A History Archaeology of the Ottoman Empire, Breaking New Ground, New York: Kluver Academic Plenum Publishers 2000
EYİCE, Semavi, Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman çevresinde arkeolojik incelemeler, İstanbul 1971.
KARAMAĞARALI, Haluk “Konya Ulu Cami” Rölöve ve Restorasyon Dergisi 4 (1. Restorasyon Semineri Özel Sayısı) Ankara 1982: 121-132.
RAMSAY, W. M. and Gertrude L. BELL 1909 The Thousand and One Churches. London: Hodder & Stoughton
REDFORD, Scott “Thirteenth-Century Rum Seljuq Palaces and Palace Imagery” Ars Orientalis 23: 219-236
ÖTÜKEN, S. Yıldız “Myra- Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı (1989-1993).” Lykia Anadolu- Akdeniz Arkeolojisi I (1994): 115- 123.
ÖTÜKEN, S. Yıldız, Forschungen im Nordwestlichen Kleinasien Antike und Byzantinische Denkmäler in der Provinz Bursa.Tübingen: Ernst Wasmuth Verlag. 1996


ORTAÇAĞDA AVRUPA SANATI - I Seçmeli
Dersin Amacı: “Karanlık Dönem” olarak kabul edilen Ortaçağ’da, Avrupa’da sanatsal üretimin incelenmesi.

Dersin İçeriği: Avrupa'da Romanesk dönemin başladığı 11. yüzyıldan İtalyan Erken Rönesansı'na kadar geçen sürede Avrupa'nın Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi farklı ülkelerinde görülen Romanesk ve Gotik biçemi, mimari, resim ve taşınabilir sanat ürünleri tanıtılır. Özellikle Gotik Dönemi belirlemede etkili olan Skolastik felsefe ile sanat arasındaki ilişki ele alınır.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
ANDREWS, K., Castels of Morea, Princeton 1953
ATROSHENKO, V.I.,J. Collins, The Origins of the Romanesque, London 1985
BOASE, T.S.R., Castles and Churches of Crusading Kingdom, London 1967
CONANT, K.J., Carolingian and Romanesque architecture 800-100, London 1978
KUBACH, H.E., Romanesque Architecture, London 1988
PEVSNER, N., Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı (çev. S. Batur), İstanbul 1977


ORTAÇAĞDA AVRUPA SANATI - II Seçmeli
Dersin Amacı: “Karanlık Dönem” olarak kabul edilen Ortaçağ’da, Avrupa’da sanatsal üretimin incelenmesi.

Dersin İçeriği: Avrupa'da Romanesk dönemin başladığı 11. yüzyıldan İtalyan Erken Rönesansı'na kadar geçen sürede Avrupa'nın Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi farklı ülkelerinde görülen Romanesk ve Gotik biçemi, mimari, resim ve taşınabilir sanat ürünleri tanıtılır. Özellikle Gotik Dönemi belirlemede etkili olan Skolastik felsefe ile sanat arasındaki ilişki ele alınır.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 3 teorik ders saati)
Eğitim Dili:Türkçe
Ön Koşul: Yok
Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav, 1 ödev, 1 Final sınavı

Önerilen Kaynaklar:
BRANNER, R., Burgindian Gothic Architecture, Londan 1960
CLASEN, K.H., Die gotische Baukunst, Neubabelsberg 1930
FRANK, P., Gothic Architecture, Baltimore 1962
midena pro tou telous makarize