Gönderen Konu: Kabeiroi kültü  (Okunma sayısı 1272 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı grikurt

 • Genel Moderatör
 • *
 • İleti: 751
 • Teşekkür: 21
 • Cinsiyet: Bay
Kabeiroi kültü
« : 30 Aralık 2014, 14:28:02 »
Toprak güçlerini, tabiî olayları temsil eden arkaik tanrılar

Çoğunlukla zanaatkâr tanrılardı; bunlar, demircilik ve dökümcülük mesleklerinde saygıyla anılan bir güce sahiptiler. Adlarının, yunanca «yakan», samî dilinde «güçlü» anlamına gelen çift etimolojisi bu fikri uyandırır. Herodotos Mısır’da bunlara oldukça benzeyen tanrılar bulmuş ve yunan Kabeiroi tanrılarıyla birleştirmiştir. Çok sonraları bunlar bir aileye de bağlandı ve bütün gerçek tanrılar gibi Uranos ile Gaia’nın oğulları sayıldı.

Grikurt not:
Hephaistos Zeus ve Heranın oğludur üst nesil tanrı ve tanrıçaların onun emri altına girmiş olmaları soru işaretidir, bu grup içinde anılan tanrıların hephaistosun alt veya üst nesline ait olup olmadıklarına ayrıca dikkat etmekte fayda var.


Yeraltındaki faaliyetleri yüzünden Kabeiroi, sonunda Hephaistos’un emri altına girdiler ve hattâ cehenem tanrıları kişiliğine büründüler. Semendirek’ie (Samothrake) şereflerine, henüz pek iyi bilinmeyen Mysterion’lar kutlanırdı Bu âyinlere katılarak «el almak» a kadar heves uyandırıyordu ki, Makedonya kralı Philippos II ile fetihten sonra birçok tornalının, korkunçluklarıyla ün kazanmış bu âyinlere tereddütsüz katıldıkları bilinmektedir.

Grikurt not:
Bu konuda çok fazla bilgi yok, bilgi alabildiğimiz kaynaklar ise başka bir konunun teması olarak ulaşabildikleri kadarına kısaca değinip geçmişler
o nedenle ulaşabildiğim her bir kaynak arasına çizgi atarak bölük pörçük buraya toplayacağım, daha sonra biz veya bir başka araştırmacı birleştirip tek bir metin haline getirir. eğer forum dışından biri bunu yaparsa derlediği metni burada paylaşırsa çok sevinirim.Kabeiroi diye anılan tanrısal varlıklar. Kaynakları ve gerçek nitelikleri belli olmayan Kabir'lerin adı Dardanos efsanesinde geçer: Semendirek adasında gizlemleri bulunan bu cinleri Troya yöresine Dardanos getirmiş.

Mitograflara göre babaları, ya da ataları Hephaistos, sayıları da üçtür.

Musalara
Demeter
Persephone
Hades

...gibi tanrılara Kabir adının sıfat olarak takılması dikkati çeker.

Roma çağında
İupiter,
İuno
Minerva

...üçlüğüne de Kabir denmektedir.

Adları efsanelere pek karışmayan Kabir'lerin Bergama akropolünde Zeus'un doğuşuna tanıklık ettikleri, sonra da Rhea'nın alayında bulunan cinlere karıştıkları söylenir. Bütün bu belgelerden Korybantlar ve Kuretalar gibi Ana Tanrıça tapımıyla ilgili oldukları anlaşılmaktadır.


Aksieros
Yunan Mitolojisinde; insanların zor anlarda yardımına koşan Samotrakialı tanrıçalardan (Kabeiroi) birisi olup, Kadmilus'un kızıdır.
Apollonius'a (i. 915-921) göre Demeter'le özdeştir.


Bazı eski otoritelere göre, Zeus Sabaziusile Semele'nin oğlu Dionysos'unkini içine alan Kabeiroi tapınımı, Miletos ve diğer Hellen kentlerine Phrygia'dan getirilmiştir 114. Kabeiroi tapmımının Hitit'ler dünyasından çıktığını düşünmek için haklı kanıtlar vardır.


Phrygia dinindeki Indo-Avrupai tabakaya, Bagaios (Iran dilinde BAĞA"büyük" ) ya da Papas ("Baba") da denilen, Mazeus (krş. İran dilinde MAZDA) isimli Zeus'un bir tapmımmı verebilirizki bu, Attis ya da başka tanrılara aynı şekilde uygulanabilen genel bir terimdir 115 ; yine, ath erkek Ay tanrısı olan Men'in tapınımı da böyledir. Bununla beraber, bunlar, belki Akhaimenid Pers egemenliğinin kalıntıları olarak açıklanabilir.

114 Roscher,W-Rapp,A."Agdistis","Attis","Kybele"maddeleri. Lexikonder griechis cheundrömische Mythologie.ed.Roscher,W.Leipzig,1884-1894.
115 Mellink, M. "Mita, Mushki and the Phrygians". Anadolu Araştırmaları. İstanbul, 1965.


ÖMER ÇAPAR
PHRYGIA VE DEMİR DEVRİNDE ANADOLU KAVİMLERİ*

* İngilizce'den çeviri R.D . Barnett, "Phrygia and the Peoples of Anatolia in the Iro n Age". Cambridge Ancient History H/3 0 (1967), Cambridge. s. 1-32 adıyla ayrı basım olarak yayımlanmıştır.Diğer kaynaklar:


KAYNAK-1
Başlık: Kabeiroi ve betimleri
Yazar: Yılmaz, Zeynep.

Yayın Bilgisi: [y.y.] : 2002.
İngilizce özet var.
Konu Başlığı: Arkeoloji Arkeolojik Araştırmalar -- Türkiye Antik Yunan -- Din

Ek Yazar: Tulunay, Elif Tül.
Ek yazar (Kurum): -İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Subsequent Author values, for Searching: Tulunay, Elif Tül. dnş.
-İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi
Yer numarası: YLT D 89
Barkod: EFKYLTD89
Raf konumu: IUEFK TezlerKAYNAK-2
Başlık: Sikkeler ışığında Kabeiroi Kültü
Diğer Başlıklar:    Cabeiri Cult in the light of Coins
Yazarlar:    Güven, Ebru
Şahin, Işık
Anahtar kelimeler:    Kabeiroi
Sikke
Kült
Cabeiroi
Coins
Cult
Yayın Tarihi:    2014
Seri/Rapor No::    ;0116194

Özet:
“Sikkeler Işığında Kabeiroi Kültü” adlı yüksek lisans tezindeki amaç, Yunan mitolojisinde yeralan daha çok Ege Denizi’nin kuzeyindeki bölgede ve Ege Adaları’nda karşımıza çıkan Kabeiroi adlı mitolojik tiplerin, sikkelerde kullanılan Kabeiroi tiplerinden yola çıkarak ortaya çıkış tarihlerini, yayılım alanlarını, kutsal alanlarını ve etkileşim içinde oldukları diğer tanrıları ve kültlerini incelemek, bölgedeki önemini inanç sistemleri içinde değerlendirmektir. Tezin ilk bölümlerinde Kabeiros/Kabeiroi kimdir, sayıları, kökenleri ve antik yazarların ifadeleri hakkında bilgi verilmektedir. Tezin beşinci bölümünü Kabeiros /Kabeiroi sikkelerinin basıldığı yerleşimler oluşturmaktadır. Bu yerleşimler alfabetik olarak sıralanmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde hem Kabeiroi sikkelerinin hem de Kabeiroi kültünün belirlendiği yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Tezin yedinci bölümünde Kabeiroi kültünün bulunduğu yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Sikkeler MÖ 4. yüzyıl-MS. 2. yüzyıla tarihlenmektedir.

Açıklama:    Yüksek Lisans tezi


Kaynak-3
1. - 2. - 3. ve 4. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu 2 Cilt TAKIM
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Katılımcılar:
Sema ATİK
Abdülkadir BARAN
Elif GENÇ
Çiğdem GENÇLER
Kutalmış GÖRKAY
Sevinç GÜNEL
Halime HÜRYILMAZ
Musa KADIOĞLU
Levent KESKİN
A. Tuba ÖKSE
Çiğdem ÖZBEK
Ayça ÖZCAN
S. Hakan ÖZTANER
Erhan ÖZTEPE
Erhan ÖZTEPE
S. Sezin SEZER
Vasıf ŞAHOĞLU
Halil TEKİN
İrfan TUĞCU
Özlem TÜTÜNCÜLER

Sunulan Bildiriler:
Balık ve Et Çarşıları "Macellumlar
Beçin, Zeus Karios (?) Tapınağı
Kastamonu — Kınık’ta Bir Tunç Çağı Yerleşimi
Smintheion Camları Üzerine Ön Rapor
Batı Anadolu'ya Korinth ve Attika Siyah Figür Seramiğinin ithali ve Dağılımı
Aydın Bölgesi Yüzey Araştırmaları: Erken Dönem Yerleşmeleri ve Buluntuları İşığında Kültürel Gelişimi
Gökçeada — Yenibademli Höyükte Denizsel Troia I Kültürünün izleri
Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor
M.Ö. III. Binyılın Sonuna Kadar İzmir Bölgesi Maden işçiliği
Gre Virike Kazıları
imbros Adası'ndaki Kabeiroi Kutsal Alanı ve Hermes Tapınımı
Anazarbos'da Zeus Olybris Kültü
Salamis Antik Kenti
Yunan Heykeltraşlığında Kumaş Dokusuna Dair izler ve Formlar
Apollon Smintheus Tapınağı Kabartmalarında Kompozisyon Anlayışı
Roma Dönemine Kadar Mozaikler Üzerindeki Meander Motifinin Pişmiş Toprak Eserler ve Mimari Buluntular Üzerindeki Mearıder Motifi ile Karşılaştırmalı İrdelemesi
Erken Tunç Çağında Anadolu Ticaret Ağı ve İzmir Bölgesi
Yukarı Dicle Vadisinde Bir Hassuna / Samarra Yerleşimi: Hakemi Use
Bakla Tepe Geç Kalkolitik Çağ Konut Mimarisi
M.Ö. 2. Bin Liman Tepe Dokuma Aletleri

Melih ARSLAN Sema ATIK Ümit AYDINOĞLU Ufuk ÇORTUK Hikmet DENIZLI - Izzet ESEN - Soner ATEŞOĞULLARI F. Eray DOKU Atilla ENGIN Aytekin ERDOĞAN Emel ERTEN Halime HURYILMAZ Neyir KOLANKAYA BOSTANCI Neyi/ KOLANKAYA BOSTANCI Sinan i\IIMAROGLU Çiğdem OZBEK Banu OZDILEK S. Hakan OZTANER Gürcan POLAT Yasemin POLAT Ahmet UHRI Ali K. ÖZ Çilem UYGUN Burhan VARKIVANÇ Thomas ZIMMERMANN

Roma Dönemi Ankarasında Aphrod Kültü
Marcus Garius Apicius ve Garrum
Dağlık Kilikia'da Hellenistik Dönem Kolonizasyon Hareketleri
Kuzey Kana Akçay (Harpasos) Vadisi Mezar Mimarisi Hakkmck Bir Araştırma
Ankara Roma Hamamı 2004 Yıl Kurtarma Kazısı
Paphlagonia Bölgesinde Pers Izleri
Kilis İli Yüzey Araştırması Sonuçları
Phokaia Incir Adası Kaya Kutsal Alanı Ve Bakkheion
Silifke'den Bir Cam Buluntu: Insan BaşıBiçimli Şişe
Gökceada-Yenibademli Höyük 2003 Yılı Kazıları
Ege Bölgesinde Obsidyen Ticareti
Erken Tunç Çağı I Döneminde Bakla TepeYontmataş Endüstrisi
Sırlı Seramilder Işiğında Güney Aiolis Bizans Dönemi Yeıleşimleri
Arykanda Nekropolü'nde Bulunan Tonozlu Anıt Mezar Yapıları
Neapolis Nekropolleri üzerine Bir ön-Rapor
Narbonensis'den Beş Kent: Massilia, Glanum, Nemausus, Arelate, Arausio
Antandros Nekropolii Ölü Görrune Gelenekleri
Mö. 1. Bin Batı Anadolu Gri Tek Renkli Seramiği Ve Kökenine Dair Düşünceler
Söğüt mevkii Kutsal Alanı Urla Hakkında Ilk Gözlemler
Patara Tepecik Nelcropolü'nden Italya Ve Kıbns Sigillatası örnekleri
Antik Dönemde Çok Kanadı Kapılar
Ceremonial Macehcads in Bronze Age Asia "Minor And Their Cultural Significance

Anahtar kelimeler:

Kabeiros, Kabeiroi,
Hephaistos, Aksieros, Musalar, Demeter, Persephone, Hades,İupiter, İuno, Minerva
Semendirek, Semadirek, Samothrake, dardanos, imbros
Bergama akropolünde Zeus'un doğuşu
Makedonya kralı Philippos II

Çevrimdışı greyangell

 • Genel Moderatör
 • *
 • İleti: 297
 • Teşekkür: 2
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Kabeiroi kültü
« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2015, 09:50:42 »
Likya’daki Olympos şehri kutsal yeri olan Çıralı’da şehrin baş tanrısı Hephaistos adına oyunlar tertip edilmişti. Çıralı, Hephaistos “Hephaestos” Mabedi’nin bulunduğu yerdir.

Hephaistos’un oğulları olan cinler “Üç Kabirler” şerefine de Kabeiroi denilen korkunç ve gizli ayinler yapılırdı.

Olympos şehri yakınındaki vaktiyle kısmen görülebilen, ancak ne yazık ki son yıllarda yeni yapılan beton merdivenlerle üzeri kapatılan,taş döşemeli antik bir yolla ulaşılabilen tepede yanan doğal ateşi ile tanınan Çıralı “Khimaira” denilen mevkide, Zeus ile Hera’nın oğlu, topal ve çirkin olan, bir volkanın
içinde yaşadığı belirtilen toprak ateşinin daimon’u yani cini denilen şehrin baş tanrısı Hephaistos onuruna buradaki mabedinde büyük şenlik yapılır, Hephaistos oyunları tertip edilirdi. Bu bayramlara Khalkeia veya Volcanalia “Volkanlia” denilirdi.

Volcanalia bayramı, Yunanlıların Hephaistos dedikleri Roma ateş tanrısı Vulcanus veya Volkanus adına Ağustos ayında kutlanırdı. Yapılan törenlerde insanları korusunlar diye ateşe hayvanlar atılırmış. Tanrıya sunulmak üzere ateşe atılan küçük balıklar ve başka hayvanlar karşılığında insan hayatı korunmuş olurdu.

Hephaistos onuruna çeşitli işçi bayramları düzenlenmiştir.

Alametleri çekiç, kıskaç ve işçi takkesidir. Ateş tanrısı Hephaistos ve tanrıça Athena için yapılan Khalkeia denilen dinsel bayram işçi bayramı ve özellikle maden işçilerinin bayramı idi. Khalkos bakır demektir. Günümüzde de işçi bayramı olarak kutlanır.

Atina’da tanrı Hephaistos adına yapılan törenlerde “Lampododromie,” müsabakalara katılanlar yarış meydanının nihayetine kadar söndürmemek şartıyla elden ele bir meşale taşırlardı.

Khimaira Dağı “Mons Chimaera” çok tanrılı devre ait Hephaistos mabedinin olduğu yerdir ve bugün Bizans devrine ait Basilika tarzında üç nefli büyük bir kilise, duvarlarındaki freskoları ile görülebilir.

Anahtar kelimeler:

Üç Kabirler
Hephaestos, Vulcanus,
Likya, Olympos, Çıralı

Çevrimdışı Fenriere

 • maxbet.club
 • Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Teşekkür: 0
Ynt: Kabeiroi kültü
« Yanıtla #2 : 06 Ağustos 2015, 11:42:08 »
Sometimes I want to give more information on the subject. And wanted to chat.